Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Проблеми сучасної психології?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вельмишановні автори!

Звертаємо Вашу увагу, що до збірника приймаються для розгляду й подальшого подвійного «сліпого» (анонімного) рецензування тільки ті статті, в яких міститься психологічний предмет дослідження згідно з проблематикою цього наукового видання.

За умовами редакційної політики Збірника автор / співавтори можуть опублікувати тільки одну статтю в поточному випуску. Приймаються до розгляду статті не більше трьох співавторів.

Умови подання і опублікування рукописів

Стаття подається мовою оригіналу (або українською, або російською, або англійською) в онлайн-поданні навеб-сайті Збірника.

Якщо стаття написана англійською мовою, необхідно представити до Редакції її переклад (українською або російською мовами)!

Рукописи проходять двостороннє «сліпе» рецензування.

Оформлення рукописів статей

Стаття обов’язково повинна містити такі компоненти:

 • Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання).
 • Завдання статті.
 • Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).
 • Результати та дискусії (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики).
 • Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень).

Обсяг основного тексту статтті (без анотацій, таблиць, діаграм, рисунків та літератури) має становити від 0,5 др. арк. / від 12 стор. / 21600-22000 знаків з пробілами. 

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

Технічні вимоги до оформлення статті:

Поля: нижнєверхнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см.

Редактор: МS Word.

Гарнітура: TimesNewRoman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5.

Текст набирається без переносів.

Стаття оформлюється за такою структурою:

По лівому краю:

 • Шифр УДК;
 • Назва статті (англ. мовою);
 • Назва статті (укр. або рос. мовою);
 • Ім’я та прізвище автора (ів) (англ. мовою);
 • Вчене звання, науковий ступінь, посада (англ. мовою);
 • Ім’я та прізвище автора (ів) (укр. або рос. мовою);
 • Вчене звання, науковий ступінь, посада, E-mail, ORCID (Researcher ID, Scopus ID – якщо автор має) – (укр. або рос. мовою);
 • Місце роботи, поштова адреса установи (англ. мовою);
 • Місце роботи, поштова адреса установи (укр. або рос. мовою);
 • Анотація англійською мовою(1800 знаків без пробілів (230-250 слів);
 • Ключові слова англійською мовою(5-8 слів).
 •  
 • Текст статті
 • Література (вирівнювання по центру)
 • References (вирівнювання по центру)
 •  
 • Анотація українською мовою(1800 знаків без пробілів (230-250 слів);
 • Ключові слова українською мовою;
 • Прізвище, ім’я автора (ів) та назва статті російською мовою;
 • Анотація російською мовою(1800 знаків без пробілів (230-250 слів);
 • Ключові слова російською мовою.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 159.923

 

Назва статті англ.мовою Problems of modern psychology

Назва статті укр.мовою Проблеми сучасної психології

 

Ivanenko Ivanna

Ph.D. in Psychology, Assistant Professor

 

Іваненко Іванна

кандидат психологічних наук, доцент

E-mail: ivanenko75@ukr.net

orcid.org/0000-0007-9454-3281

Researcher ID: F-9093-2018

 

Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiіenko University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine.

61, Ohiienka street, Kamianets-Podilskyi, Khmelnytskyi region, 32300

 

КамянецьПодільський національний університет імені Івана ОгієнкамКамянецьПодільськийУкраїна.

вул. Огієнка 61, Кам’янець-Подільський Хмельницька обл. 32300

 

ABSTRACT (англійською1800 знаків без пробілів (230-250 слів))

Key words (англійською 5-8 слів)

 

Текст статті:

Вступ

Мета статті

Завдання статті

Методи та методики дослідження

Результати та дискусії

Висновки

 

Література

Зразок оформлення за ДСТУ 8302:2015 приклад додається

 

References

(оформлюється згідно стандарту APA (Приклади у файлі «АРА Транслітерація»)) Транслітераційний список використаної літератури, приклад додається

Прізвище, ім’я автора (авторів). НАЗВА СТАТТІ.  українською мовою

АНОТАЦІЯ українською

Ключові слова:

 

Прізвище, ім’я автора (авторів). НАЗВА СТАТТІ.  російською мовою

АННОТАЦИЯ російською

Ключевые слова:

 

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Максименко, 2015); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Максименко, 2015: 234).

Оформлення літератури

Література оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що вступив в дію 01.07.2016)

References оформлюється згідно стандарту APA

ОБОВ’ЯЗКОВО НАЯВНІСТЬ У СТАТТІ:

1)Представленість у статті результатів аналізу досліджень, опублікованих у вітчизняних наукових журналах і збірниках наукових праць психологічного профілю

 2)Представленість у статті результатів аналізу сучасних досліджень, опублікованих у зарубіжних наукових журналах і збірниках наукових праць психологічного профілю, які входять у бази Web ofScienseScopus

 3)Наявність у статті результатів аналізу вітчизняних класичних і сучасних досліджень, опублікованих у психологічних монографічних та дисертаційних виданнях

4)Представленість у статті результатів власного вагомого емпіричного дослідження

5)Відповідність висновків меті та завданням дослідження, їх обґрунтованість і переконливість

 

 

Файли називати прізвищем автора та надсилати на e-mail kpnu_lab_ps@ukr.net  Іваненко_стаття        

Іваненко_заявка

         

Умови отримання авторського примірника збірника наукових праць

Пересилка Збірника здійснюється Новою поштою за рахунок автора.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Вартість публікації складає 70 грн за 1 сторінку та + сума-еквівалент 1$ у гривнях за присвоєння Вашій статті DOI (вартість публікації покриває витрати, пов’язані з  редагуванням і рецензуванням статті, послугами видавничих служб, наприклад, коректура, макет, верстка, друк, обслуговування Веб-сайту Журналу тощо).

Максимальна оплата за 1 публікацію, враховуючи її обсяг,  не повинна перевищувати 2,5 тис.грн.

Усі статті  збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»  з 2018 року отримують ідентифікатор DOI та реєструються в системі CrossRef.

Редакція зв’яжеться з авторами, щоб підтвердити інформацію про затвердження статті до друку та її оплату.

 

 

Положення про авторські права

Авторське право

Редакція має право публікувати у Збірнику оригінальні наукові статті, що містять результати теоретичних і експериментальних досліджень та не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Автор передає редколегії Збірника права на розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською та російською мовою) через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті Збірника, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками використовувати матеріали статті: а) повністю або частково з освітньою метою; б) для написання власних дисертацій; в) для підготовки тез, доповідей конференцій, а також презентацій.

Автор має право розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту Збірника) на:

 • персональних web-ресурсах усіх Авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги тощо);
 • web-ресурсах установ, де працюють Автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
 • некомерційних web-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію, що містяться на офіційному сайті Збірника, є обов’язковим.

 Ліцензійними умовами забезпечено збереження авторського права, а також права Збірника публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати теоретичних і експериментальних досліджень, що не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License CC BY-NC 4.0 International

яка дозволяє іншим особам і установам здійснювати діяльність з визнання авторства цієї роботи та її першого джерела саме в Збірнику наукових праць «Проблеми сучасної психології». Автор передає редколегії Збірника права на розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською та російською мовою) через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті Збірника, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Ліцензія Creative Commons
Статті збірника ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Після того, як автори довіряють редакції результати своєї наукової роботи та творчих зусиль, від яких може залежати їхня репутація та кар’єраб подані рукописи рецензуються з належною повагою до конфіденційності авторів, а Автори. Рецензенти забезпечують права Авторів щодо непорушення конфіденційності в разі розкриття особистих і наукових відомостей у ході рецензування рукописів. Рецензенти також користуються правом на конфіденційність, що підтримуєтьсь Редактором. Допускається порушення конфіденційності, якщо має місце нечесність або шахрайство зі сторони Автора.

Ніяка інформація щодо рукописів не розголошується (включаючи їх отримання, зміст, статус у про цесі розгляду, критику Рецензентів або остаточний стан) іншим особам, окрім Авторів та Рецензентів. Це включає запити на використання матеріалів для законних професійних і наукових дій. Редакція постійно роз’яснює Рецензентам, що рукописи, які подаються на експертизу, є привілейованою і приватною власністю Авторів. Тому Рецензенти та Члени редакції з повагою ставляться до прав Авторів, публічно не обговорюють їхню роботу та не привласнюють їхні ідеї до публікацій свого рукопису. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх файлів, а також забороняється передавати їх іншим особам, за винятком наявності дозволу редактора. Рецензенти мають повернути або знищити копії рукописів після подання експертних висновків. Редакція не зберігає копії відхилених рукописів.