DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-33.%p

Особливості розвитку та виховання розумово відсталої дитини в сім’ї

О.М. Вержиховська

Анотація


У статті проаналізовано теоретико-експе-
риментальні основи психофізичного розвитку та виховання розумово
відсталих дітей в сім’ї, зокрема звертається увага на характеристику,
сутність, аналіз і змістовність питання щодо сімейного виховання цієї
категорії дітей. Автором чітко визначено та описано загальні дидактич-
ні принципи і методи виховання дітей з типовим розвитком у сім’ї , які
покладаються в основу сімейного виховання дітей з розумовою відста-
лістю. Зазначено, що психофізичний розвиток розумово відсталих дітей
іде за аналогічними законами , які характерні для нормально розвине-
них дітей, але він є своєрідним , на що вказує клініка, етіологія та пато-
генез цього порушення, а саме наявність у розумово відсталих дітей ди-
фузних порушень в корі головного мозку призводить до відхилень у їх
пізнавальній діяльності та активності, а надалі до порушень у розвитку
вищих психічних функцій, емоційно-вольової та особистісної сфер, що
необхідно враховувати батькам у процесі їх виховання. Встановлено ,
що вивчення даної проблеми потребує аналізу: клінічних та психофізіо-
логічних особливостей розвитку розумово відсталих дітей, їх урахуван-
ня батьками у процесі сімейного виховання; особливостей фізичного,
інтелектуального, морального, національного виховання цієї категорії
дітей у сім’ї ; їх мовленнєвого розвитку; адаптаційних ті соціальних
проблем, які виникають у процесі розвитку та виховання ; особливостей
роботи сім’ї щодо розвитку та формування провідних видів діяльності
у розумово відсталих дітей ; взаємодії школи та сім’ї у вихованні цієї
категорії дітей та підготовки корекційних педагогів до роботи з їх бать-
ками; специфіки використання інноваційних технологій корекційного
навчання та виховання при роботі з розумово відсталими дітьми.


Ключові слова


розвиток розумово відсталих дітей; етіологія та патогенез розумової відсталості; типовий розвиток; сімейне виховання розумово відсталих дітей; параметри сімейного виховання; умови сімейного виховання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Еременко И. Г. Олигофренопедагогика / И.Г.Еременко. – К. : Освіта, 1985. – 304 с.

Дульнев Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомагательной школе / Г.М.Дульнев. – М. : Просвещение,1981. – 176 с.

Синьов В. М. Психологія розумово відсталої дитини : підручник / В. М. Синьов, М. П. Матвєєва, О. П. Хохліна. – К. : Знання, 2008. – 359 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.