DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2011-11.%p

Мовні маніпуляції у німецьких рекламних текстах

А.М. Гуска, Л.О. Іванова

Анотація


У статті простежується динаміка модифікацій фразеологічних
одиниць у рекламних текстах. Актуальність проблеми, яка розглядається
у статті, зумовлена спрямованістю численних лінгвістичних студій на
вивчення особливостей реклами як специфічної сфери функціонування
мови і визначається потребою поглибленого аналізу мовного континууму
реклами, зокрема встановлення ролі фразеологічних одиниць у створенні
рекламних текстів. Наразі описуються шість способів модифікації
фразеологічних одиниць (лексична субституція, скорочення, розширення,
заміна ствердження запереченням та навпаки, відокремлення, коорди
нація), які ілюструються прикладами.


Ключові слова


рекламний текст; маніпуляція; мовна модифікація; фразеологічна одиниця.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі /

М.Воронова // Урок української. – 2004 – №3. – С. 2728.

Кунин А.В. Фразеологические единицы и контекст / А.В.Кунин

// Иностранные языки в школе. – 1971. – № 5. – С. 215.

Лихобабин М.Ю. Технологии манипулирования в рекламе.

Способы зомбирования (Серия “Бизнескласс”). – Ростов н/Д:

Феникс, 2004. – 144 с.

Фирсов Б.М. Пути развития средств массовой коммуникации.

Социологические наблюдения / Б.М.Фирсов. – Л.: Наука,

– 170 с.

Burger H. Phraseologie. Eine Einfuhrung am Beispiel des

Deutschen. 2. uberarbeitete Auflage. – Berlin: Erich Schmidt

Verlag, 2003. – 214 S.

Janich Nina. Wenn Werbung Spruche klopft. Phraseologismen in

Werbeanzeigen // Der Deutschunterricht. Phraseologismen und

ihre Varianten. – Heft 5. – 2005. – S. 4453.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.