DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Характеристика прояву гуманного ставлення до людей із фізичними вадами у майбутніх педагогів

Г. І. Сизко

Анотація


У статті розглянуто проблему становлення гуманної особистості
вчителя. Проаналізовано питання самоосвіти та шляхи професійно
педагогічної підготовки. Визначено структуру гуманних взаємин та
умови, необхідні для становлення гуманності у майбутніх педагогів.
Здійснено дослідження рівня сформованості гуманності у студентів.


Ключові слова


Навчально-виховний процес; гуманність; гуманізм; гуманістичне виховання; гуманізація відносин; гуманізація освіти; гуманне виховання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе:

Избранные работы. – К.: Изд во Основа, 2006. – 408 с.

Бех І.Д. Категорія ставлення в контексті розвитку “Я”

особистості // Педагогіка і психологія. – 1997. – №3. – С.9 21.

Богуш А.М. Принципи гуманізації освіти у вищій школі //

Науковий вісник Південноукраїнського державного педа

гогічного університету ім. К.Д.Ушинського / Зб. наук.

праць, вип. 10. Матеріали міжнародної науково практичної

конференції: Пріоритетні напрямки розвитку професійної

освіти. Ч.1. – 2002. – С. 50 – 54.

Боришевський М.Й. Психологічні механізми розвитку осо

бистості // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 26 33.

Киричук О.В. Гуманізація управлінської взаємодії в умовах

трансформації освітніх закладів України // Теоретико ме

тодологические проблемы совершенствования психологической

подготовки менеджеров. Приложение № 3(8) к научному

журналу “Персонал”, № 1 (55), 2000. – К., 2000. – С. 12 13.

ЛевченкоТ.Г. Проблеми гуманістичної орієнтації студента у

процесі адаптації до навчання у вищому закладі освіти //

Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому

навчальному закладі освіти: Матеріали других Ірпінських

міжнародних науково педагогічних читань. – Ірпінь:

Національна академія ДПС України, 2004. – С. 117 122.

Слободяник Н.В. Психолого педагогічні умови формування

гуманних взаємин підлітків (на заняттях аматорського

музичного колективу) Автореф. Дис. … кандидата пси

хологічних наук / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН

України. – Київ, 2001. – 28 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.