DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-7.%p

Творчий потенціал педагога як чинник успішної професійної діяльності

Н.Д. Вінник

Анотація


У статті розглядається творчість як чинник освоєння професійної
діяльності педагога. Полегшити вчителю пошук творчих, нестандартних
рішень проблем можуть евристичні методи (методи евристичних питань,
інверсії, емпатії, “мозковий штурм”, синектика та ін.). Для виявлення
творчих якостей пропонується “Діагностика творчого потенціалу”.


Ключові слова


творчість; творчий потенціал; творчі якості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зязюн І.А. Сучасні технології професійної підготовки

особистості в умовах неперервної освіти / І.А.Зязюн //

Персонал. – № 5 (59). – 2000. – C. 113 117.

Туриніна О.Л. Психологія творчості у змісті підготовки

практичних психологів /О. Л. Туриніна // Персонал № 5

(59), 2000. – С. 66 77.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Под общ.

ред. Г.А. Балла, А.Н. Киричука, Д.А. Леонтьева [пер. с

англ.]. – М.: Смысл, 1999. – 425 с.

Шевченко П.И. Подготовка студентов к профессионально

педагогическому творчеству / П.И. Шевченко, Б.Д. Кра

совский, И.С. Дмитрик. – К.: Наукова думка, 1992. –

с.

Хомич Л.О. Розвиток педагогічної творчості майбутнього

вчителя в сучасному освітньому процесі / Професійне

становлення особистості: проблеми і перспективи: Мате

ріали V міжнародної науково практичної конференції / Лідія

Хомич. – Хмельницький, 2009. – С. – 24 27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.