Вікові особливості психологічної адаптації українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики

Автор(и)

  • Олена Мірошниченко Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5712-3752
  • Ігор Пасічник Національний університет «Острозька академія», м. Острог (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7785-2584

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.228-252

Ключові слова:

адаптація, адаптивність, життєдіяльність в умовах Антарктики, готовність, підготовка до екстремальної діяльності, вікові групи дорослості.

Анотація

У статті розглянуто особливості психологічної адаптації зимівників до екстремальних умов життєдіяльності. Зимівля українських полярників, які проводять дослідження за напрямами, затвердженими Державною програмою, пов’язана з тривалим перебуванням на обмеженій території, що вимагає адаптації до соціальної ізоляції та психологічної депривації. Крім того, адаптація зимівників проходить в умовах суворого клімату, і багато в чому залежить від готовності учасників експедиції до
виконання професійних обов’язків у екстремальних умовах. Мета статті – представити теоретичні основи та практичні результати досліджень вікових особливостей психологічної адаптації українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики
на прикладі 9 останніх експедицій до української антарктичної станції «Академік Вернадський». Використано комплекс методів психологічних досліджень адаптаційних процесів особистості певного віку. В експерименті взяли участь 70 зимівників, які перебували в Антарктиді упродовж року в період 2011–2019 рр. Результати дослідження. Надано результати емпіричних досліджень щодо показників адаптації у зимівників різних вікових груп за попередні зимівлі. Співставлення результатів обстеження під час експедиції виявило наявність змін психологічних характеристик. З’ясовано, що в окремих зимівників під час перебування в Антарктиці мали місце психоемоційні проблеми, були виявлені типові психологічні та психофізіологічні зрушення. Установлено, що найскладнішим періодом життєдіяльності виявився період антарктичної зими. Висновок. Доведено, що найадаптованішою віковою групою щодо життєдіяльності в умовах Антарктики є представники середньої дорослості віком від 35 до 45 років. Представники цієї групи складають близько 40% учасників українських антарктичних експедицій, що свідчить про достатній рівень психологічної стабільності команд зимівників.

Біографії авторів

Олена Мірошниченко, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир (Україна)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки,
професійної освіти та управління освітніми закладами

Ігор Пасічник, Національний університет «Острозька академія», м. Острог (Україна)

Доктор психологічних наук, професор, ректор

Посилання

Васильев Я. В. Структура и функции целевого компонента направлен¬ности личности: дис. … д-ра психол. наук: 19.00.01. Николаев, 2009. 416 с.

Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах. Київ : Ніка- Центр, 2006. 578 с.

Крутій К. Л., Зданевич Л. В. Огляд емпіричних досліджень щодо стра-тифікації сучасного дошкільного дитинства. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. Vol. 2. С. 56–71.

Мирошниченко О. А. Роль темперамента зимовщика в процессе адапта¬ции к условиям жизнедеятельности в Антарктике. Наука i освіта. Психологія: наук.-практ. журнал. Одеса : «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2016. № 7/CXXХVІІІ. С. 126–132.

Мірошниченко О. А., Гуцуляк О. П., Марченко О. В. Впровадження діагностичних процедур і тренінгових програм у психологічну підготовку та реабілітацію зимівників. Український антарктич¬ний журнал. Київ : Український фітосоціологічний центр, 2018. № 16. С. 178–187.

Мірошниченко О. А., Моісеєнко Є. В., Литвинов В. А. Основи психофі-зіологічних та психологічних умов діяльності. Житомир : Рута, 2015. 296 с.

Налчаджян А. А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии. Москва : Эксмо, 2010. 386 с.

Пишнов Г. Ю. Психофізіологічні механізми формування хронічно¬го стомлення при високій напруженості праці: дис. … д-ра мед. наук: 14.02.01. Київ, 2012. 396 с.

Райгородский Д. Я. Практическая диагностика. Методики и тесты. Са¬мара : «БАХРАХ-М», 2008. 672 с.

Bakhmutova, L. (2019). Factors and models of interpersonal interaction of participants in long-term Ukrainian Antarctic Expeditions. Fun¬damental and applied researches in practice of leading scientific schools, 36 (6), 48–55.

Mehta, M., & Chugh, G. (2011). Achievement Motivation and Adjustment in Members of Indian Scientific Expedition to Antarctica. Psychological Studies, 56 (4).

Moiseienko, E., Sukhorukov, V., Pyshnov, H., Mankovska, I., Rozova, K., & Miroshnychenko, O. (2016). Antarctica challenges the new horizons in predictive, preventive, personalized medicine: preliminary results and attractive hypothesis for multidisciplinary prospective studies in the Ukrainian «Akademik Vernadsky» station. EPMA Journal, 7 (1). (Article 11).

Perelyhina, L., & Mykhliuk E. (2017). The dynamics of manifestation of professionally caused accentuations in employees of the state emer¬gency service of Ukraine. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine, 1, 305–322. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing».

Sannikov O. (2016). Information system operator: the structure and com-ponents of personal choice. Наука i освіта. Психологія : наук.- практ. журнал. Одеса : «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». № 7/CXXХVІІІ. С. 133–143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-10

Як цитувати

Мірошниченко, О., & Пасічник, І. (2020). Вікові особливості психологічної адаптації українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (48), 228–252. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.228-252