Способи капіталізації психологічних ресурсів особистості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-57.147-162

Ключові слова:

капіталізація ресурсів, психологічна ресурсність, персональна ресурсність, психологічний капітал, ефективність самореалізації

Анотація

Мета дослідження – емпірично визначити особливості капіталізації психологічних ресурсів у спосіб психологічної і персональної ресурсності.

Методи дослідження. У емпіричному дослідженні використано методи психологічного опитування, а також математико-статистичні методи дискримінантного і порівняльного аналізу, метод «причин та ефектів». Емпіричне дослідження реалізовано за моделлю Голдмарка, яка передбачає висунення альтернативних гіпотез, дає змогу і визначення ціннісних орієнтацій дослідження.

Результати дослідження. З’ясовано, що у спосіб психологічної ресурсності капіталізуються такі ресурси, як: ресурси-«сили характеру» – причетність до спільної справи і лідерство; інтерпретаційні психологічні ресурси – любов, творчість, доброта до людей; ресурси психологічного виживання – пізнання і міркування, а також фізична активність; мотиваційний ресурс психологічного благополуччя – автономія; екзистенційний ресурс – свобода. У спосіб персональної ресурсності капіталізуються такі ресурси, як: ресурс взаємин – психосоціальні цінності; інтерпретаційні психологічні ресурси – любов і робота над собою; ресурси-«сили характеру» – осмисленість, інтерес до життя, вдячність, чесність, чуйність.

Висновки. Саме капіталізовані ресурси людина може задіяти, оскільки знає, що вони у неї є, і що вона ними майстерно володіє. Капіталізація ресурсів у спосіб персональної ресурсності, як через привласнення, благополуччя, добробуту, цінностей, рис характеру уможливлює людині констатувати себе, і характеризує міру її досягнутої значущості, респектабельності. Капіталізація ресурсів у спосіб психологічної ресурсності, як через розуміння, відкриває можливості самоінтерпретації, самозміни, і показує міру її реалізованих можливостей, особистісної здійсненності. Вважаємо, що капіталізація ресурсів у спосіб персональної ресурсності дає особистості змогу ефектної самореалізації у кшталті self-made, спосіб психологічної ресурсності – унікальної самореалізації власного справжнього життя.

Посилання

Olefir, O.F., & Bosniuk, V.F. (2021). Mediatorna rol psykholohichnoho kapitalu u vzaiemozviazku mizh spryiniattiam stresu osobystistiu ta zadovolenistiu zhyttiam [The mediating role of psychological capital in the relationship between personal perception of stress and life satisfaction]. Naukovyi visnyk KhDU. Seriia Psykholohichni nauky – Scientific Bulletin of KSU Series Psychological Sciences, 2, 38–49. Retrieved from https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2021-2-5 [in Ukrainian].

Shtepa, O.S. (2018). Opytuvalnyk psykholohichnoi resursnosti osobystosti: rezultaty rozrobky u aprobatsii avtorskoi metodyky [Questionnaire of psychological resource personality: results of development and testing of the author’s method]. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» – Collection of research papers “Problems of modern psychology”, 39, 380–399. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_39_33 [in Ukrainian].

Shtepa, O.S. (2022). Kapitalizatsiia psykholohichnykh resursiv osobystosti [Capitalization of psychological resources of the individual]. Filosofskopsykholohichni aspekty dukhovnosti staloho rozvytku liudstva – Philosophical and psychological aspects of the spirituality of sustainable development of mankind: Proceedings of VII International scientific-practical conference. (April 20, 2022). (Р. 219–22). Lviv. Retrieved from https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/04/1-Zbirnyk-Tez-Kviten-2022.pdf [in Ukrainian].

Çetin, F., & Basım, N. (2012). Organizational Psychological Capital: A Scale Adaptation Study. TODAİE’s Review of Public Administration, 6 (1), 159–179. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/288627957.

Grover, S.L., Teo, S.T.T., Pick, D., Roche, M., & Newton, C.J. (2018). Psychological capital as a personal resource in the JD-R model. Personnel Review, 47(4), 968–984. Retrieved from https://doi.org/10.1108/PR-08-2016-0213.

Grözinger, A., Wolff, S., Ruf, P.J. et al. (2022). The power of shared positivity: organizational psychological capital and firm performance during exogenous crises. Small Bus Econ., 58, 689–716. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s11187-021-00506-4.

Hobfoll, Stevan E., Halbesleben, J., Neveu, J.-P., & Westman, M. (2018). Conservation of Resources in the Organizational Context: The Reality of Resources and Their Consequencesю Annual Review of Organizational sychology and Organizational Behavior, 5(1), 103–128. Retrieved from https://icos.umich.edu/sites/default/files/lecturereadinglists/Hobfoll%20et%20al.%2C%202018.pdf.

Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B. & Norman, S.M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction, Personnel Psychology, 60 (3), 541–572. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/227636268_Positive_Psychological_Capital_Measurement_and_Relationship_with_Performance_and_Satisfaction.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-04

Як цитувати

Штепа, О. (2022). Способи капіталізації психологічних ресурсів особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (57), 147–162. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-57.147-162