Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості

 

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 №775)

051 Економіка125 Кібербезпека
073 Менеджмент133 Галузеве машинобудування
121 Інженерія програмного забезпечення151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
123 Комп'ютерна інженерія153 Мікро- та наносистемна техніка
124 Системний аналіз 

Тематична спрямованість журналу: обмін інформацією щодо наукових, технічних та економічних досягнень у промисловості.

Журнал передбачає у своєму складі два основних напрями: технічні та економічні науки.

Напрями публікацій: інформаційні технології та системи управління, математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами та програмами, енергетика і транспорт, електроніка, нанотехнології, інформаційно-вимірювальні системи,  управління в економіко-екологічних системах, організація та управління виробничими процесами, сучасні технічні засоби, комплекси та системи, економіка підприємства, проектний менеджмент, маркетинг та інші.

Засновники журналу: Харківський національний університет радіоелектроніки та Державне підприємство «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості».

Науковий журнал розрахований на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Періодичність випуску: щоквартально, 4 номери на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Журнал індексується у міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах:

DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Google Академія, Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), Open Archives Initiative, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, EZB Electronic Journals Library, Polska Bibliografia Naukowa, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), Бібліотека Лейпцизького університету (Бібліотека Альбертіна), World Catalogue of Scientific Journals, Відкритий каталог наукових періодичних видань "Перечень-изданий.ru", Соционет, PKP Index, Scientific Literature Database (Scilit)

На усі опубліковані у журналі статті встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

Рукописи до журналу приймаються однією із трьох мов: англійською, українською, російською.

Контактна особа: +38 (050) 324-23-99 Олена Юріївна Персіянова

E-mail: journal.itssi@gmail.com

Наш офіційний сайт: http://itssi-journal.com


ЗАВАНТАЖИТИ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ

       БАЖАЄМО ВАМ ТВОРЧИХ УСПІХІВ В ДОСЯГНЕННІ НАУКОВИХ ВИСОТ!