Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЖУРНАЛУ 

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ФОРМУВАННЯ ТРЕТЬОГО ВИПУСКУ

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

                      

Періодичність випуску: 4 номери на рік • Харків • ISSN 2524-2296 (Online), ISSN 2522-9818 (Print)

Тематична спрямованість журналу: обмін інформацією щодо наукових, технічних та економічних досягнень у промисловості.

Журнал передбачає у своєму складі два основних напрями: технічні та економічні науки.

Напрями публікацій: інформаційні технології та системи управління, математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами та програмами, енергетика і транспорт, електроніка, нанотехнології, інформаційно-вимірювальні системи,  управління в економіко-екологічних системах, організація та управління виробничими процесами, сучасні технічні засоби, комплекси та системи, економіка підприємства, проектний менеджмент, маркетинг та інші.

Засновники журналу: Харківський національний університет радіоелектроніки та Державне підприємство «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості».

Науковий журнал розрахований на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вихід третього номера заплановано у квітні 2018 року.

Публікація у перших трьох випусках – безкоштовно!

Журнал індексується у 12-ти Міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, пошукових системах:
Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Google Академія, Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), General Impact Factor (GIF), Academic Resource Index (ResearchBib), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Keys, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

На усі опубліковані у журналі статті встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

Рукописи до журналу приймаються однією із трьох мов: українською, російською, англійською. 

Контактна особа: +38 (050) 324-23-99 Олена Юріївна Персіянова

E-mail: journal.itssi@gmail.com

Наш офіційний сайт: http://itssi-journal.com

                    ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ


Зображення домашньої сторінки журналу

       БАЖАЄМО ВАМ ТВОРЧИХ УСПІХІВ В ДОСЯГНЕННІ НАУКОВИХ ВИСОТ!