Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки»

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2001

Галузь та проблематика: У збірнику висвітлюється різноманітна історична та теоретична проблематика з мистецтвознавства. Теми статей пов’язані як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох.

ISSN 2226–2180 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №&nbsp21135-10935 ПР від 08.12.2014 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 02.07.2020 р. № 886 як фахове видання категорії Б зі спеціальностей: 022 Дизайн; 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво; 026 Сценічне мистецтво.

Збірник зареєстровано в міжнародних науковометричних системах: International Impact Factor Services; Google Scholar; Scientific Indexing Services; Research Bible; Global Impact Factor; Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Головний редактор: Афоніна&nbspО.С., доктор мистецтвознавства
Відповідальний секретар: Зосім&nbspО.Л., доктор мистецтвознавства
Редакційна колегія: Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор – заступник головного редактора (Україна); Андросова Д. В., доктор мистецтвознавства, професор (Україна); Гливинський В. В., доктор мистецтвознавства, доцент (США); Донченко Н. П., засл. діяч мистецтв України, професор (Україна); Жуковін О. В., к. мистецтвознавства (Україна); Карпов В. В., доктор історичних наук (Україна); Кафтанджиєв Х., доктор габіліт., професор (Болгарія); Клаус Кайл, доктор філософії в галузі мистецтвознавства, габілітований (Німеччина); Маркова О. М., доктор мистецтвознавства, професор (Україна); Погребняк Г. П., кандидат мистецтвознавства, доцент (Україна); Прищенко С. В., д. мистецтвознавства, доцент (Україна); Роготченко О. О., доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України (Україна) Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015

E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua


№ 38 (2020)

Зміст

Мистецький простір: історія та сучасність

ВИБІР ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ ДЛЯ ІВЕНТ-ЗАХОДІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО НАПРЯМКУ PDF
Lesya Chervinsʹka
СПЕЦИФІКА НАЦІОНАЛЬНИХ ФОРМ СОЦІУМУ БРИТАНІЇ Й КИЇВСЬКОЇ РУСІ В ЇХ СПИРАННІ НА ВІЗАНТІЙСЬКУ МОДЕЛЬ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ PDF
Alla Sokolova
ІНДИКАТОРИ ҐЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В МИСТЕЦЬКІЙ КАР’ЄРІ (АНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС) PDF
Tetiana Andrusyshyn

Дизайн

SUSTAINABLE DESIGN. ПРОЕКТНІ ПІДХОДИ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ PDF
Natalia Vergunova
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «РЕГІОНАЛІЗМ В АРХІТЕКТУРІ» В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Demessie Mekuria
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ МОДИ В УКРАЇНІ PDF
Lilya Derman
ВПЛИВ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НА АРХІТЕКТОНІКУ ДРУКОВАНИХ РЕКЛАМНИХ ВИДАНЬ PDF
Mykola Kuzminets, Kateryna Tyshkevych

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

ІДЕОЛОГІЯ ВИРАЗНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ СКУЛЬПТУРІ ПОВОЄННОГО ЧАСУ PDF
Oleksii Rohotchenko
ІСТОРИКО-ГЕРОЇЧНА ТЕМАТИКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ГЕТЬМАНЩИНИ У ТВОРЧОСТІ В. ПОЛТАВЦЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА PDF
Oksana Poltavets-Guida
СУЧАСНЕ ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ФЕСТИВАЛЮ PORTO FRANKO PDF
Khrystyna Domnych

Хореографія

МУЗИЧНИЙ РЯД БАЛЕТУ «ДАМА З КАМЕЛІЯМИ» PDF
Olena Afonina
ОЛЕКСАНДР КОЛОСОК – СОЛІСТ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ГРУПИ ЗАСЛУЖЕНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ХОРУ ІМ. Г. ВЕРЬОВКИ PDF
Iryna Gutnyk
ЗВ'ЯЗОК НАРОДНИХ ТАНЦІВ БІЛОРУСІЇ З ІСТОРІЄЮ, МУЗИКОЮ ТА ПІСНЕЮ PDF
Olga Kharchuk
СЮЖЕТНО-ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ВИСТАВИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СЦЕНІЧНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ PDF
Olesya Vakulenko
СОЦІАЛЬНІ ТАНЦІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТ.: СПОРТИВНО-ЗМАГАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Roman Gritsenyuk
КЛАСИЧНИЙ ЕКЗЕРСИС В АНСАМБЛІ НАРОДНОГО ТАНЦЮ: МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА СТРУКТУРА PDF
Svitlana Karlytska, Oleg Kopievsky
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ ДОЛИНЯН PDF
Andriy Tymchula

Музичне мистецтво

CУЧАСНА БІЛОРУСЬКА ХОРОВА МУЗИКА A СAPPELLA: ФЕНОМЕН ДІАЛОГУ У СИСТЕМІ «КОМПОЗИТОР-ФОЛЬКЛОР» PDF
Olena Batovska
СТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ У GUITAR PRO 6 (Частина 1) PDF
Valery Kozlin, Valentina Grishenko
Освіта та виховання артистів для китайського театру PDF
Maryna Antoshko
ФОРТЕПІАННИЙ ЕТЮД ТА ТРАДИЦІЇ РОСІЙСЬКОГО МОДЕРНУ PDF
Diana Gultsova
ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ХОРОВОЇ ШКОЛИ ПАВЛА МУРАВСЬКОГО PDF
Victor Stepurko, Natalia Stepurko
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ДИРИГЕНТА В СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДІВ ПРОФЕСОРА І. ЮЗЮКА) PDF
Iryna Yaroshenko
ВОКАЛЬНО-СЛУХОВИЙ САМОКОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПІВАКІВ PDF
Femiy Mustafayev
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВОГО ОБРАЗУ PDF
Vitaliy Volkomor
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ В. КОСЕНКА ЖИТОМИРСЬКОГО ПЕРІОДУ РОБОТИ МАЙСТРА PDF
Viktoriia Datsenko
ВИХОВНА РОЛЬ АНСАМБЛІВ МАЛИХ ФОРМ У СТАНОВЛЕННІ СПІВАКА-ПОЧАТКІВЦЯ PDF
Lyudmila Larikova
СУЧАСНЕ ВОКАЛЬНЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Sofia Leontieva
ТРАДИЦІЙНІ НАРОДНІ АЕРОФОНИ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ У МИСТЕЦЬКИХ ШКОЛАХ PDF
Yaryna Tovkaylo
ЕВОЛЮЦІЯ СПРИЙНЯТТЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ ВЕРСІЙ СИМФОНІЇ ДЛЯ МІШАНОГО ХОРУ A CAPPELLA «СТРАСНА СЕДМИЦЯ» СВЯТОСЛАВА ЛУНЬОВА PDF
Taras Kushnir
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКУ СЕРБСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ БАЯННИХ ШКІЛ PDF
Katarina Nisic
РОЛЬ ДИТЯЧИХ ДУХОВИХ ОРКЕСТРІВ У РОЗВИТКУ МОЛОДИХ ТАЛАНТІВ УКРАЇНИ PDF
Yuriy Pakhomov
ІНСТИТУТ ЦЕРКОВНОЇ МУЗИКИ ЯК СКЛАДОВА СТРУКТУРИ ЛЬВІВСЬКОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ТА УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Mariia Sydir

Сценічне мистецтво

МИСТЕЦТВО ІГРОВОЇ ЛЯЛЬКИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ ЯК СИНТЕТИЧНИЙ ВИД СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Olga Buchma
ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЖИСЕРА ЕСТРАДИ: ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦЯ PDF
Lilyana Belimenko
ДИГІТАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА: СЕМІОТИКА ОСВІТЛЕННЯ PDF
Оleksandra Ilnitskya, Vitaly Ilnitsky
СПЕЦИФІКА ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ДРАМИ В КОНТЕКСТІ ІНФОТЕЙНМЕНТИЗАЦІЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
Kristina Chorna