№ 105 (2014)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Створення ліній соняшнику з груповою стійкістю до хвороб PDF
І. Ю. Боровська 5-15
Комбінаційна здатність сімей S3 – S5, отриманих на базі подвійних сестринських гіб-ридів кукурудзи генетичної плазми айодент PDF
Б. В. Дзюбецький, Т. М. Бондарь 16-22
Використання маркерних систем в селекції високогетерозисних гібридів кукурудзи PDF
С. С. Китайова, В. В. Kириченко, Л. М. Чернобай 23-31
Формування бази родоводів сортів сої в нцгрру та її практичне значення PDF
Л. Н. Кобизєва 32-38
Інтрогресії в геном пшениці м'якої від різних донорів – проблемний, але перспективний напрям селекції PDF
С. П. Лифенко, Т. П. Нарган, М. Ю. Наконечний 39-50
Новий вихідний матеріал для селекції пшениці озимої на стійкість до хвороб PDF (English)
I. S. Luchna 51-59
Селекція waxy–ячменю PDF
О. Г. Наумов, М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, П. М. Солонечний, О. Є. Важеніна 60-69
Нові джерела стійкості гороху до шкідливих організмів в умовах східної частини лісо-степу України PDF
Т. В. Сокол 70-76
Оцінка адаптивної здатності та стабільності сортів і ліній в селекції пшениці озимої PDF
В. М. Стариченко, Л. М. Голик, Н. А. Ткачова, М. В. Литус 77-84
Комбінаційна здатність сортів пшениці м’якої озимої PDF
О. О. Четверик, А. Ф. Звягін, М. Р. Козаченко 85-94

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Генетичний контроль стійкості у пшениці м’якої ярої до збудника борошнистої роси (Blumeria graminis DC.) PDF
Т. В. Бабушкіна 95-103
Генетична колекція гороху (Pisum sativum L.) PDF
О. М. Безугла, Л. Н. Кобизєва, А. О. Василенко, І. М. Безуглий 104-122
Застосування та вдосконалення способів добору морозостійкого селекційного матеріалу озимої м'якої пшениці у гібридних популяціях PDF
Н. В. Булавка, В. А. Фоманюк, В. В. Кириленко, Т. В. Юрченко, А. В. Харченко 123-129
Технологічні та хлібопекарські властивості зразків пшениці м’якої ярої залежно від походження PDF
О. Ю. Леонов 130-140
Характеристика голозерних зразків вівса за врожайністю та адаптивністю PDF
Ю. А. Лісова, З. О. Царик, А. О. Дацько 141-148
Вплив дефіциту вологи і підвищених температур на накопичення білку в насінні су-часних сортів сої PDF
О. О. Посилаєва, В. В. Кириченко, Т. А. Шелякіна 149-156
Адаптивність озимих зернових культур та їх сортів до абіотичних факторів зимово-го періоду PDF (English)
N. I. Riabchun, A. N. Chetverik 157-165
Адаптивні особливості зразків жита озимого за продуктивністю та її елементами PDF
О. О. Штефан, Д. К. Єгоров 166-172

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Посівні якості насіння соняшнику залежно від впливу регуляторів росту рослин та протруйників PDF
Ю. І. Буряк, Ю. Є. Огурцов, О. В. Чернобаб, І. І. Клименко 173-177
Особливості вологовіддачі та формування схожості насіння гібридів кукурудзи при дозріванні за посушливих умов степу України PDF
М. Я. Кирпа, М. О. Стюрко 178-187
Урожайність та біохімічні якості насіння селекційного матеріалу сої PDF
С. С. Рябуха, П. В. Чернишенко, О. О. Посилаєва, Л. Г. Серикова 188-193

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Стабільність елементів продуктивності сортів ячменю ярого в екологічному випро-буванні PDF
П. М. Солонечний, М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Г. Наумов, П. П. Дмитренко, О. Л. Коваленко 194-203
Стійкість гібридів нектарина та персика з мигдалем звичайним до збудника кучерявості листків PDF
Е. П. Шоферистов, С. Ю. Цюпка, Ю. О. Іващенко 204-209