Natalya Remez

National Technical University of Ukrain "Igor Sicorsky Kyiv Politechnic Institute", Ukraine
Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Department
Enviromental Engineering Department

Scopus profile: link
Researcher ID: I-1778-2017
Google Scholar profile:
link
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8646-6527

Selected Publications:

 1. Yeremeyev, I., Dychko, A., Kyselov, V., Remez, N., Kraychuk, S., Ostapchuk, N. (2021). Methods of Fuzzy Set in Simulation for Predicting Unobserved States of the Ecological and Geoengineering Systems. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 58 (4), 69-78. doi: https://doi.org/10.2478/lpts-2021-0034 

 2. Dychko, A., Yeremeyev, I., Remez, N., Kraychuk, S., Ostapchuk, N. (2020). Structural redundancy as robustness assurance of complex geoengineering systems. E3S Web of Conferences, 166, 11003. doi: http://doi.org/10.1051/e3sconf/202016611003 

 3. Dychko, A., Remez, N., Kyselov, V., Ostapchuk, N., Kniazevych, A. et. al. (2020). Monitoring and biochemical treatment of wastewater. Journal of Ecological Engineering, 21 (4), 150–159.

 4. Dychko, A., Yeremeyev, I., Kyselov, V., Remez, N., Kniazevych, A. (2019). Ensuring Reliability of Control Data in Engineering Systems. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 56 (6), 57–69. doi: http://doi.org/10.2478/lpts-2019-0035 

 5. Dychko, A., Remez, N., Opolinskyi, I., Kraychuk, S., Ostapchuk, N., Yevtieieva, L. (2018). Modelling of Two-Stage Methane Digestion With Pretreatment of Biomass. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 55(2), 37–44. doi: http://doi.org/10.2478/lpts-2018-0011 

 6. Remez, N., Osipova, T., Kraychuk, O., Kraychuk, S. (2016). Simulation of the solid waste landfill settlement taking into account underlying soil. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (10 (81)), 12–17. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72333 

 7. Remez, N. S., Osipova, T. A. (2016). Vliyanie formi poligonov tverdykh bytovykh otkhodov na ego deformirovannoe sostoyanie s uchetom gruntovogo osnovaniya. Vіsnik Natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu Ukraini „Kiivs'kiy polіtekhnіchniy іnstitut”. Serіya "Gіrnitstvo", 30, 5–11.

 8. Remez, N. S., Osipova, T. A., Prokopov, A. Yu. (2016). Prognozirovanie ustoychivosti poligonov tverdykh bytovykh otkhodov v kachestve osnovaniy sooruzheniy. Nauchnoe obozrenie, 7, 57–61.

 9. Remez, N. S., Osipova, T. A. (2016). Prognozuvannya deformovanogo stanu polіgona tverdikh pobutovikh vіdkhodіv z vrakhuvannyam gruntovoi osnovi і kuta nakhilu skhilu. Pratsі Odes'kogo polіtekhnіchnogo unіversitetu, 2 (49), 40–46.

 10. Remez, N. S., Osipova, T. A. (2015). Prognozirovanie vykhoda biogaza i temperatury poligona tverdykh bytovykh otkhodov na osnove matematicheskogo modelirovaniya. Vіsnik Kremenchuts'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі Mikhayla Ostrograds'kogo, 3 (92), 144–149.

 11. Remez, N. S., Іvanova, І. A. (2015). Dinamіchna vzaemodіya gruntovikh osnov ta budіvl' pіd chas seysmovibukhovogo navantazhennya. Vіsnik Natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu Ukraini „Kiivs'kiy polіtekhnіchniy іnstitut”. Serіya "Gіrnitstvo", 29, 24–30.