Physiotherapy program of physical rehabilitation of patients with contracture of the elbow

Authors

  • (Natalia Talova) Талова Наталя Сергіївна Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sports, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2014-6.021

Keywords:

contracture of the elbow joint, program, physical rehabilitation, men, special exercise equipment

Abstract

Purpose: To develop physical rehabilitation program for patients with contracture of the elbow joint, which includes early use of specific simulators. Materials and Methods: state of the upper extremity of patients was determined using anthropometric and functional methods. Were examined 60 en aged 35–45 ears with contracture of the elbow joint. Results: based on the results of the study was designed to include a comprehensive program of special simulators (vertical mill, RB-660V; horizontal grinder, RB-661G; Simulator 3 in 1 for the upper body, RB-662M; Multi Minibike, RB-665Z) in second period of physical rehabilitation. Conclusions: the proposed program during of physical rehabilitation contracture of the elbow joint in the second period of rehabilitation.

References

Abramov V. V., Kanyuka E. V., Nekhanevich O. B. Vіsnik problem bіologіі і meditsini [Bulletin of the problems of biology and medicine], vol. 3, pp. 101–105. (rus)

Andreeva T. M., Ogryzko E. V., Red'ko I. A. Vestnik travmatologii i ortopedii im. N. N. Priorova [Priorov Bulletin of Traumatology and Orthopedics], 2007, vol. 2, pp. 59–63. (rus)

Ankin L.N., Ankin N.L. Prakticheskaya travmatologiya. Evropeyskie standarty diagnostiki i lecheniya [Practical traumatology. European Standards], Moscow, 2002, 480 p. (rus)

Boyko І. V. Medichna reabіlіtatsіya khvorikh іz naslіdkami travm ta zakhvoryuvan' lіkt'ovogo sugloba [Medical rehabilitation of patients with traumas and diseases of the elbow joint], Dnіpropetrovs'k, 2006, 154 p. (ukr)

Boychuk T., Golubеva M., Levandovs'kiy O., Voychishin L. Osnovi dіagnostichnikh doslіdzhen' u fіzichnіy reabіlіtatsіі [Fundamentals of diagnostic studies in physical rehabilitation], Lviv, 2010, 240 p. (ukr)

Epifanov V.A., Epifanov A.V. Reabilitatsiya v travmatologii [Rehabilitation in Traumatology], Moscow, 2010, 336 p. (rus)

Kapandzhi A. I. Verkhnyaya konechnost'. Fiziologiya sustavov [Upper limbs. The physiology of the joints], Moscow, 2009, 368 p. (rus)

Bogolyubova V. M. Meditsinskaya reabilitatsiya [Medical rehabilitation], Moscow, 2010, 416 p. (rus)

Parkhotik I. I. Fizicheskaya reabilitatsiya pri travmakh verkhnikh konechnostey [Physical rehabilitation for injuries of the upper extremities], Kyiv, 2007, 280 p. (rus)

Khom’yakov V. M., Lifarenko Е. L., Tarasenko O. M. Osnovnі pokazniki іnvalіdnostі y dіyal'nostі mediko-sotsіal'nikh ekspertnikh komіsіy Ukraіni za 2012 rіk [Key indicators of disability and activity of medical-social expert commissions Ukraine for 2012], Dnіpropetrovs'k, 2013, S.26-28. (ukr)

Published

2014-12-31

How to Cite

Талова Наталя Сергіївна (Natalia T. (2014). Physiotherapy program of physical rehabilitation of patients with contracture of the elbow. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (6(44), 112–115. https://doi.org/10.15391/snsv.2014-6.021

Issue

Section

Articles