Individual features of the physical development and the onset of biological maturity of morphological and functional structures of the body

Authors

  • (Oleksandr Aghyppo) Ажиппо Олександр Юрійович Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7489-7605
  • (Valeriy Druz) Друзь Валерій Анатолійович Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4628-6791
  • (Tatyana Dorofeeva) Дорофєєва Тетяна Іванівна Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9025-5645
  • (Yaroslavna Puhach) Пугач Ярославна Ігорівна Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5460-772X
  • (Nina Buren) Бурень Ніна Володимирівна Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0713-9358
  • (Mariia Nechytailo) Нечитайло Марія Валеріївна Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0646-1134
  • (Yana Zhernovnikova) Жерновнікова Яна Вікторівна Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5574-8652

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.001

Keywords:

synchronization of interdependent relationships, individual rate, semantic feature space, similarity theory, prenosological forecast

Abstract

Purpose: to justify the observed features of physical development of the individual and the nature of the flow pattern of biological maturity of morphological and functional structures of the body other than the population norm of behavior trends of these processes. Materials and Methods: analysis of scientific literature on the research, the use of survey data contingent of children of preschool and primary school age, the use of attributive semantic spaces, method of similarity and dimensions, the method of analogy, the method of slowly varying amplitudes. Results: the nature of occurrence of the individual characteristics of the physical development and the onset of biological maturity of morphological and functional structures of the whole organism. Substantiates the nature of occurrence of the individual variation of these processes. Conclusions: the existing differences in the individual development of physical and somatotype shaping involve a violation of the synchronization of interdependent relations system. This reduces the potential viability and is expressed in the constitution somatotype features that can be used for preclinical diagnosis.

References

Blekhman I. I. Sinkhronizatsiya v prirode i tekhnike [Synchronization in nature and technology], Moscow, 1981, 352 p. (rus)

Samsonkin V. N., Druz V. A. Modelirovaniye v samoorganizuyushchikhsya sistemakh [Modeling in self-organizing systems], Donetsk, 2010, 104 p. (rus)

Shvanitskiy G. R. Ritmy razvivayushchikhsya slozhnykh system [Rhythms of developing complex systems], Moascow, № 9, 1988, 48 p. (rus)

Bekova D. B. Individualnaya anatomicheskaya izmenchivost organov, sistem i formy tela cheloveka [Individual anatomical variability of organs, systems and forms of the human body], Kiyev, 1988, 224 p. (rus)

Azhippo A. Yu., Dorofeyeva T. I., Puhach Ya. I., Artemyeva G. P., Nechitaylo M. V., Druz V. A. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, № 5 (49), p. 13–23. (rus)

Volkenshteyn M. V. Obshchaya biofizika [General biophysics], Moscow, 1978, p. 408–418. (rus)

Gorban A. N. Demon Darvina, ideya optimalnosti i yestestvennyy otbor [The Demon Darwin, the idea of optimality and natural selection], Moscow, 1988, 208 p. (rus)

Azhippo A. Yu., Puhach Ya. I., Druz V. A., Zhernovnikova Ya. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, № 4 (48), p. 7–14. (rus)

Azhippo A. Yu., Puhach Ya. I., Zhernovnikova Ya. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, № 3 (47), p. 7–12. (rus)

Gika M. Estetika proportsiy v prirode i iskusstve [Aesthetics proportions in nature and art], Moscow, 1936, p. 163, 284, 285.

D-r H. V. Heller. Proportionstalekm der Menschlichen Gestalt, Vena, Izdaniye A.Shrollya, 1937. (rus)

Puhach Ya. I. Materialy 9-y mezhdunarodnoy nauchnoy prakticheskoy konferentsii «Bdeshcheto vprosi ot sveta na naukata», 2013, tom 39, Fizicheska kultura i sport [Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference "Future issues of the world of science", 2013b, Volume 39, Physical Culture and Sport], Sofiya, p. 5–14. (rus)

Ashanin V. S., Puhach Ya. I. Postroyeniye semanticheskikh prostranstv dlya opisaniya psikhologicheskoy deyatelnosti cheloveka v ekstremalnykh usloviyakh [Building a semantic space to describe the psychological human activities in extreme conditions], Kharkov, 2014, 88 p. (rus)

Puhach Ya. I. Ekstremalnaya deyatelnost cheloveka: teoriya i praktika prikladnykh i ekstremalnykh vidov sporta [Extreme human activity: the theory and practice of applied and extreme sports], Moskva, 2013, № 3, p. 8–10. (rus)

Balsevich V. K. Ocherki po vozrastnoy kineziologii cheloveka [Essays on Human Kinesiology age], Moscow, 2009, 220 p. (rus)

Breytman M. Ya. Tablitsy dlya klinicheskoy antropometrii [Tables for Clinical anthropometry], Leningrad, 1926, 82 p. (rus)

Breytman M. Ya. Klinicheskaya semiotika i differentsialnaya diagnostika endokrinnykh zabolevaniy [Clinical Semiotics and differential diagnosis of endocrine diseases], Leningrad, 1949, 586 p. (rus)

Shustov S. B., Khalimov Yu. Sh., Trufanov G. Ye. Funktsionalnaya i topicheskaya diagnostika v endokrinologii [Functional and topical diagnostics in endocrinology], Sankt-Peterburg, 2010, 296 p. (rus)

Biryukova Z. I. (Kolarovoy) Fiziologiya rebenka rannego vozrasta [The physiology of a young child], Sofiya, 1970, 406 p. (rus)

Podrigalo L. V., Danilenko G. N. Donozologicheskiye sostoyaniya u detey, podrostkov i molodezhi: diagnostika, prognoz i gigiyenicheskaya korrektsiya [Prenosological condition in children, adolescents and young adults: diagnosis, prognosis and hygienic correction], Kiyev, 2014, 200 p. (rus)

Published

2015-12-31

How to Cite

Ажиппо Олександр Юрійович (Oleksandr A., Друзь Валерій Анатолійович (Valeriy D., Дорофєєва Тетяна Іванівна (Tatyana D., Пугач Ярославна Ігорівна (Yaroslavna P., Бурень Ніна Володимирівна (Nina B., Нечитайло Марія Валеріївна (Mariia N., & Жерновнікова Яна Вікторівна (Yana Z. (2015). Individual features of the physical development and the onset of biological maturity of morphological and functional structures of the body. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (6(50), 11–19. https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.001

Issue

Section

Articles