To the question of the organization of the educational and training process for historical and fighting fencing in clubs and federations of Ukraine

Authors

  • (Volodymyr Ashanin) Ашанін Володимир Семенович Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4705-9339
  • (Vladislav Buhors’kyy) Бугорський Владислав Олександрович Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0615-4767
  • (Olga Bugorskaya) Бугорська Ольга Андріївна Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1958-3413
  • (Svetlana Pyatisotskaya) Пятисоцька Світлана Сергіївна Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2246-1444

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.003

Keywords:

program of physical preparation, historical and applied fencing, general physical preparation, special physical preparation, historical arms, educational and training plan

Abstract

Purpose: to study the organization and the level of the educational and training process in clubs and federations on historical and fighting fencing in Ukraine. Material and Methods: the following methods were used in the research: the analysis of references on the studied problem, questioning. The leading trainers and instructors of clubs and federations of Ukraine, and also specialists in applied fencing took part in the questioning. Results: the main types of historical arms and the direction of fencing which are developing in clubs and federations of historical and fighting fencing of Ukraine were defined on the basis of studying and analysis of biographical data. The level of a condition of the technique of fencing and the educational and training process, the importance of a problem of use of special terminology are determined in clubs and federations of historical and fighting fencing of Ukraine. Conclusions: the analysis of the obtained biographical data showed that it is paid not enough attention to the organization and carrying out the educational and training process in clubs and federations of historical and fighting fencing

References

Arefyeva M. A., Bocharov A. F. Statisticheskaya obrabotka dannykh pedagogicheskikh issledovaniy v fizicheskoy kulture i sporte sredstvami elektronnykh tablits Excel 7.0 (97) [Statistical analysis of educational research in physical culture and sports facilities spreadsheet Excel 7.0 (97)], SPb., 1999, 16 p. (rus)

Ashanin V. S., Bugorskiy V. A., Bugorskaya O. A. Materialy za 9-a mezhdunarodna nauchna praktichna konferentsiya «Nauchniyat potentsial na sveta», 2013, 17–25 septemvri. Tom 19. Fizika. Zdaniye i arkhetekturayu Fizicheska kultura i sport [Articles 9 and International scientific-practical conference "The scientific potential in the world", - 2013, 17-25 Septemvri. 19. Tom Physics. The physical building and arhetekturayu Artistic Life], Sofiya, p. 82–92. (rus)

Bugorskaya O. A. Alyans nauk: vcheniy-vchenomu [Alliance sciences scientist scientist], Dnіpropetrovsk, 2013, Tom vol.4, p. 33–38. (rus)

Bugorskaya O. A. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2013, vol. 5, p. 37–40. (rus)

Verkhoshanskiy Yu. V. Osnovy spetsialnoy fizicheskoy podgotovki sportsmenov [Fundamentals of special physical preparation of athletes], Moscow, 1988, 331 p. (rus)

Druz V. A., Pugach Ya. I., Pyatisotskaya S. S. Fizicheskoye vospitaniye studentov [Physical education students], vol. 2, Kh., 2010, p. 72–75. (rus)

Davletyarova K. V., Kapilevich L. V., Koshelskaya Ye. V.,

Bredikhina Yu. P., Andreyev V. I. Fiziologicheskiye metody kontrolya v sporte [Physiological control methods in sports], Tomsk, 2009, 172 p. (rus)

Kirpichnikov A. N. Drevnerusskoye oruzhiye [Ancient Weapon], 1966-1971, 450 p. (rus)

Matveyev L. P. Obshchaya teoriya sporta i yeye prikladnyye aspekty [The general theory of sport and its applied aspects], Sankt-Peterburg, 2005, 384 p. (rus)

Platonov V. N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskiye prilozheniya [The system of training athletes in Olympic sports. The general theory and its practical application], Moscow, 2005, 820 p. (rus)

Razin Ye. A. Istoriya voyennogo iskusstva [The history of the art of war], SPb., 1999, 655 p. (rus)

Tyshler D. A., Tyshler G. D. Fekhtovaniye. Nachalnoye obucheniye. Tekhniko-takticheskiye prioritety. Metodiki i uprazhneniya [Fencing. Initial training. Technical and tactical priorities. Techniques and Exercises], Moskva, 2010, 133 p. (rus)

Kholodov Zh. K., Kuznetsov V. S. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya i sporta [Theory and Methodology of Physical Education and Sport], Moscow, 2003, 480 p. (rus)

Published

2015-12-01

How to Cite

Ашанін Володимир Семенович (Volodymyr A., Бугорський Владислав Олександрович (Vladislav B., Бугорська Ольга Андріївна (Olga B., & Пятисоцька Світлана Сергіївна (Svetlana P. (2015). To the question of the organization of the educational and training process for historical and fighting fencing in clubs and federations of Ukraine. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (6(50), 25–29. https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.003

Issue

Section

Articles