The organization of classes by physical education of students of higher educational institutions taking into account their interests and individual physical development

Authors

  • (Natalia Novitskaya) Новицька Наталія Анатоліївна Полтавський університет економіки та торгівлі, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0774-1357

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.020

Keywords:

physical development, physical state, physical fitness, individual norm, biological age

Abstract

Purpose: the definition of criteria of an assessment of specific features of physical development and adequate to it norms of the motive activity. Material and Methods: the analytical synthesis of data of literature, clinical anthropometry of the investigated contingent, the use of sign semantic spaces, methods of an assessment of a biological age. Results: the nature of creation of standards is considered for a control of the level of physical development and an assessment of physical fitness of students. Conclusions: the organization of classes by physical training in HEI has to be based on the accounting of individual physical development, the available level of physical fitness and the current physical state

References

Korolenko A. A., Petlenko V. P. Filosofskiye problemy teorii normy v biologii i meditsine [Philosophical problems of the theory of the norm in biology and medicine], Moscow, 1973, 391 p. (rus)

Druz V. A., Artemyeva G. P., Buren N. N. at al. Teoreticheskiye i prikladnyye osnovy postroyeniya monitoringa fizicheskogo razvitiya, fizicheskoy podgotovlennosti i fizicheskogo sostoyaniya [Theoretical and practical bases of construction monitoring of physical development, physical preparedness and physical condition], Kharkov, 2013, 116 p. (rus)

Druz V. A., Buren N. V., Pyatisotskaya S. S. at al. Obzornyy analiz po probleme «Teoretiko-metodologicheskiye osnovy postroyeniya sistemy massovogo kontrolya i otsenki urovnya fizicheskogo razvitiya i sostoyaniya fizicheskoy podgotovlennosti razlichnykh grupp naseleniya» [Survey analysis on the problem of "Theoretical and methodological bases of construction of system of mass control and assess the level of physical development and physical readiness of various groups of the population"], Kharkov, 2014, 128 p. (rus)

Azhippo A. Yu., Pugach Ya. I., Pyatisotskaya S. S. at al. Ontologiya teorii postroyeniya kontrolya i otsenki urovnya fizicheskogo razvitiya i fizicheskogo sostoyaniya [The ontology of the theory of building monitoring and evaluation of the level of physical development and physical condition], Kharkov, 2015, 192 p. (rus)

Azhippo A. Yu., Pugach Ya. I., Zhernovnikova Ya. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, vol.3 (47), pp. 7–12. (rus)

Azhippo A. Yu., Pugach Ya. I., Druz V. A., Zhernovnikova Ya. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, vol.4 (48), pp. 7–14. (rus)

Azhippo A. Yu., Dorofeyeva T. I., Pugach Ya. I. at al. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, vol.5(49), pp. 13–23. (rus)

Plakhov V. D. Sotsialnyye normy filosofskiye osnovy obshchey teorii [Social norms philosophical foundations of the general theory], Moscow, 1985, 253 p. (rus)

Pugach Ya. I Bdshcheto vprosi ot sveta na naukata; Tom 39: Fizkultura i sport [Future issues of the world of science: T.39: Physical education and sport], Sofiya, 2013, pp. 5–14. (rus)

Zhofrua-Sant-Iler. Obshchaya i chastnaya istoriya anomaliy teloslozheniya [General and private story anomalies Body], Paris, 1836, 462 p. (rus)

Hirata K. The evaluating method of physique and physical fitness and its practical application / K. Hirata, 1968, 240 p.

Ashanin V. S., Pugach Ya. I. Postroyeniye semanticheskikh prostranstv dlya opisaniya psikhosomaticheskoy deyatelnosti cheloveka v ekstremalnykh usloviyakh [Building a semantic space to describe psychosomatic human activities in extreme conditions], Kharkov, 2014, 86 p. (rus)

Published

2014-12-31

How to Cite

Новицька Наталія Анатоліївна (Natalia N. (2014). The organization of classes by physical education of students of higher educational institutions taking into account their interests and individual physical development. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (6(50), 111–116. https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.020

Issue

Section

Articles