Optimal individual competition calendar in biathlon (the case of elite female athletes)

Authors

  • (Olena Pidhrushna) Підгрушна Олена Михайлівна Львівський державний університет фізичної культури, https://orcid.org/0000-0003-1514-013X

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.024

Keywords:

biathlon, individual competition calendar, season major competition

Abstract

Purpose: optimization of highly skilled female biathlete preparation on the basis of creating individual competition calendars. Material and Methods: analysis of scientific-methodical literature; theoretical methods of scientific cognition; methods of mathematical statistics. Results: optimum number of starts necessary for qualitative preparation of female biathletes for the season major competition has been determined. It has been determined that in case of the season major competition to be held in February after 6 stages of the World Cup, the optimum number of starts is 13–15, and 27–30 per season (total number of available starts 34). When the season major competition is planned for March after 8 stages of the World Cup, then the average number of starts is 21 (the range from 18 to 25). Average number of starts in a season is 30 during the competitive period (the range from 24 to 34). Conclusions: the main criterion in creating individual competition calendars is the number of starts before the season major competition

References

Pidgrushna Ye. M., Zubrilov R. A. Sovremennaya sistema sportivnoy podgotovki v biatlone. Materialy II Vseros. nauch.-prakt. konf. (Omsk, 29–30 aprelya 2012 g.) [The modern system of sports training in the biathlon. Materials of II All-Russia. scientific and practical. Conf. (Omsk, 29–30 April 2012)], Omsk, 2012, p. 127–131. (rus)

IBU event and competition rules // IBU Rules, Salzburg, 2014, R. 3/1–3/100.

Bozerzhan Zh. Spravochnik po sportivnoy strelbe [Guide to sports shooting], Rostov na Donu, 2006, 192 p. (rus)

Vinogradskiy B. A. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2013, vol. 5(38), p. 49–53. (ukr)

Gibadullin I. G. Upravleniye trenirovochnym protsessom v sisteme mnogoletney podgotovki biatlonistov : dis. ... doktora ped. nauk [Control the training process in the long-term preparation Biathlon : diss.doct. of sci.], Izhevsk, 2005, 368 p. (rus)

Zubrilov R. A. Stanovleniye, razvitiye i sovershenstvovaniye tekhniki strelby v biatlone [The formation, development and improvement of techniques of shooting in biathlon], Moscow, 2013, 352 p. (rus)

Chumakov V. N. Modelirovaniye sorevnovatelnoy deyatelnosti kvalifitsirovannykh biatlonistok : dis. ... kand. ped. nauk [Modelling of competitive activity of qualified biathletes : diss. PhD], Sankt-Peterburg, 1993, 175 p. (rus)

Biathlon : Leistung – Training – Wettkampf; ein Lehrbuch für Trainer, Übungsleiter und Aktive / [hrsg. von Klaus Nitzsche], Wiesbaden: Limpert, 1998, 358 p.

Keller V. S. Sovremennaya sistema sportivnoy podgotovki [The modern system of sports training], Moscow, 1995, p. 41–50. (rus)

Matveyev L. P. Osnovy obshchey teorii sporta i sistemy podgotovki sportsmenov [The general theory of sport and the system of training athletes], Kyiv, 1999, 320 p. (rus)

Platonov V. N. Sport vysshikh dostizheniy i podgotovka natsionalnykh komand k Olimpiyskim igram [Elite sport and the training of national teams for the Olympic Games], Moscow, 2010, 310 p. (rus)

Suslov F. P. Sovremennaya sistema sportivnoy podgotovki [The modern system of sports training], Moscow, 1995, p. 73–79. (rus)

Suslov F. P. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury [Theory and Practice of Physical Culture], 2002, vol. 11, p. 30–33. (rus)

Pіdgrushna O. Sportivna nauka Ukraini [Sports Science of Ukraine], 2015, vol.1 (65), p. 26–35. (ukr)

Dunayev K. S. Tekhnologiya tselevoy fizicheskoy podgotovki vysokokvalifitsirovannykh biatlonistov [Technology of target physical preparation of highly Biathlon], Saint Petersburg, 2007, 300 p. (rus)

Zubrilov R. A. Rezervy povysheniya sportivnogo masterstva biatlonistov vysokoy kvalifikatsii [Provisions of Excellence Biathlon qualifications], Kyiv, 1999, 48 p. (rus)

Kashirtsev I. A., Chumakov V. N. Podgotovka kvalifitsirovannykh biatlonistok [Training of qualified women-biathletes], Chaykovskiy, 2006, 118 p. (rus)

Mulik V. V. Mnogoletnyaya podgotovka v biatlone [Many years of training in biathlon], Kharkov, 1999, 174 p. (rus)

Platonov V. M. Pіdgotovka naysilnіshikh bіatlonіstіv Ukraini v zaklyuchnomu rіchnomu tsiklі Olіmpіyskogo chotirirіchchya [Preparation strongest biathletes Ukraine in the final of the Olympic four-year cycle], Kyiv, 2001, 56 p. (ukr)

Published

2015-12-24

How to Cite

Підгрушна Олена Михайлівна (Olena P. (2015). Optimal individual competition calendar in biathlon (the case of elite female athletes). Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (6(50), 137–142. https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.024

Issue

Section

Articles