Психологічна ресурсність як предиктор етичних поглядів особистості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-42.232-250

Ключові слова:

психологічні ресурси, психологічна ресурсність особистості, інтерпретація ситуації, тип вияву етичних поглядів, моделювальний експеримент.

Анотація

Сформульовано проблему зумовленості характеру поглядів людини на дії інших її психологічною ресурсністю, тобто здатністю актуалізовувати власні психологічні ресурси. Теоретично простежено вплив культури індивідуалізму на інтерпретацію людиною ситуації міжособистісних взаємин в етичному і моральному аспектах. Психологічні ресурси особистості виведено чинником, що зумовлює характер розв’язання людиною життєвих ситуацій, змістом яких є морально-етична проблема. З метою з’ясування характеру зумовленості інтерпретації людиною ситуації міжособистісних взаємин її власними психологічними ресурсами застосовано прийом моделювального експерименту. Зокрема, досліджуваним – 120 осіб 17–56 років – було запропоновано ознайомитись з описом проблемної ситуації міжособистісних взаємин і проранжирувати персонажів цієї історії згідно з етичними міркуваннями. Емпірична гіпотеза полягала у припущенні, що особи з різним рівнем психологічної ресурсності вважатимуть етичними дії різних персонажів ситуації. За результатами моделювального експерименту встановлено, що особи з високим рівнем психологічної ресурсності відносно нетипової ситуації міжособистісної взаємодії здатні сформулювати саме етичний погляд, а не лише надати моральну оцінку реальності. Високий рівень сформованості ресурсу допомоги іншим і уміння вміщувати власні ресурси є предикторами такого етичного погляду особистості, за якого вона інтерпретує дії інших, як спрямованих на доброту і підтримку. За особливостями психологічної ресурсності можна виокремити осіб із різним типом виявлення етичних поглядів, а саме: а) осіб, які, прагнучи успіху, не розкривають етичного погляду на життєву ситуацію; б) осіб, які окреслюють етичний погляд через ідентифікацію з найвпливовішою особою у цій ситуації; в) осіб, які визначають власний етичний погляд на життєву ситуацію шляхом знаходження гармонії у взаєминах.

Біографія автора

Олена Штепа, Львівський національний університет імені Івана Франка

Кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

.Василевская Н. Какие у вас моральные принципы? Psychologies. 2012, июль. № 75. С. 84–88.

Калашникова С.А. Личностные ресурсы и психологическое здоровье человека: соотношение содержания понятий. Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26). С. 185–189.

Штепа О.С. (а) Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації авторської методики. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 39. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 380–399.

Штепа О.С. (б) Етичні погляди осіб з різним рівнем психологічної ресурсності. Актуальні проблеми особистості та міжособистісних взаємин : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 23 квітня 2018 р.) / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Oнуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 66–69.

Antonovsky, A. (1990). Personality and health: Testing the sense of coherence model. In H.S. Friedman (Ed.), Wiley series on health psychology behavioral medicine. Personality and disease, 155–177. Oxford, England : John Wiley & Sons. Retrieved from https://books.google. com.ua/books?id.

Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Wydawnictwo naukowe PWN SA. Retrieved from https://libra.ibuk.pl/book/299.

Ricoeur, P. (1990). Soi-même comme un autre. ditions du Seuil, 8, 225, 230. Retrieved from http://palimpsestes.fr/textes_philo/ricoeur/ricoeur-soi-meme.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-29

Як цитувати

Штепа, О. (2018). Психологічна ресурсність як предиктор етичних поглядів особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (42), 232–250. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-42.232-250