Міжетнічна комунікація як динамічна складова міжетнічної взаємодії

Автор(и)

  • Н. М. Семенів

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.310-319

Ключові слова:

міжетнічні комунікації, міжетнічна взаємодія, етнічні взаємини, етнічна ідентифікація.

Анотація

У статті розглянуто роль і значення міжетнічної комунікації у формуванні та розвитку міжетнічних взаємин, досліджено міжетнічну комунікацію у практиці вивчення міжетнічних відносин. Установлено, що об’єктом дослідження багатьох зарубіжних і вітчизняних учених є міжетнічні комунікації, їх вплив на формування, становлення та розвиток міжетнічних взаємин, їх психологічний зміст і основні функції. Автором зроблено висновок, що сучасне суспільство потребує додаткових соціально-психологічних досліджень, щоб здійснити комплексне вивчення чинників існування етнічних комунікацій, їх значення в системі міжетнічних взаємин, тобто питання, які залишаються недослідженими в цій галузі психології, залишаючи великі мож-ливості для вчених-психологів. Розглянуто особливості динамічної структури міжетнічної комунікації. Автором указано, що структура формування етнічних меншин відображає психологічні аспекти міжетнічної комунікації, які пов’язані з різними видами соціальних відносин у суспільстві. Увагу приділено характеристиці міжетнічної комунікації та практичним її дослідженням у галузі наукових знань соціальної психології. Зроблено висновок, що існує необхідність розробки системи раннього прогнозування конфліктних ситуацій і моделі виникнення та поширення етнічних конфліктів. Ця система допоможе ефективно запобігати кризовим станам із небезпечними наслідками у галузі міжетнічних відносин.

Посилання

Барт Ф. Этнические группы и социальные границы / Ф. Барт. – М. : Новое издательство, 2006. – 200 с.

Денисова Г. С. Этносоциология / Г. С. Денисова, М. Р. Радовель // Ростов-на-Дону, 2000. – 256 с.

Слющинський Б. В. Міжкультурна комунікація як феномен сучасної культури / Б. В. Слющинський // Нова парадигма. – 2004. – Вип. 37. – С. 229.

Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности / Г. У. Солдатова. – М. : Смысл, 1998. – 389 с.

Стефаненко Т. Г. Этнопсихология / Т. Г. Стефаненко. – М. : Институт психологии РАН, 1999. – 320 с.

Giles H. The dynamics of intergroup communication / H. Giles, S. Reid. J. Harwood. – New York : Peter Lang, 2010. – 456 p.

Fitch K. L. Handbook of language and social interaction / K. L. Fitch, R. E. Sanders. – New Jersey : Erlbaum, 2005. – 389 p.

Ederveen S. Destination Europe. Immigration and Integration in the European Union / Sjef Ederveen, Paul Dekker, Albert Horst. – Amsterdam, 2000. –270 p.

Reid S. A. Social psychological approaches to intergroup communication / Scott A. Reid // The Handbook of Intergroup Communication. – Cambridge, 2012. – P. 249–252.

Tajfel H. Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology / H. Tajfel. – Cambridge University Press. – 384 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-21

Як цитувати

Семенів, Н. М. (2017). Міжетнічна комунікація як динамічна складова міжетнічної взаємодії. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 310–319. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.310-319