Pоль «тілесного я» у формуванні патернів харчової поведінки

Автор(и)

  • Л. М. Абсалямова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

Я-концепція, Я-тілесне, харчова поведінка, фрустрація, тілесно-орієнтовані теорії, тіло, самосвідомість.

Анотація

У статті обґрунтовано виділення у структурі Я – тілесного, психічного і соціального Я. Доведено, що когнітивному компоненту Я-концепції відповідає фізичний образ Я. Описано, що постійними елементами, які розглядаються в різних теоретичних концепціях, є схема тіла, образ тіла, концепція тіла, уявлення про зовнішній вигляд загалом тощо. Проаналізовано, що одні дослідники розводять ці поняття, інші ототожнюють, треті ж намагаються збудувати систему (ієрархію). Зроблено припущення, що фізичному образу Я відповідає таке поняття, як культурне тіло, яке включає образ тіла, схему тіла і соціальні компоненти зовнішності (одяг, зачіска, косметика тощо). Це пояснюється тим, що у сучасному світі на тілесне Я чинять вплив не лише об’єктивно фізіологічні чинники, але і соціальні, які можуть виражатися в судженнях, думках, представленнях, стереотипах, еталонах, переважаючих у культурі суспільства. Доведено, що тіло людини, яке, здавалося б, є однією і тією ж природною даністю, перебуваючи в соціокультурному просторі, набуває абсолютно різні сенси, ціннісні акценти й орієнтації, перетворюючись, таким чином, із біологічного феномену в соціокультурний феномен. Обґрунтовано, що виявлення фізичного недоліку або невідповідності особистим ідеалам чи соціокультурним еталонам краси фруструє, породжуючи тривогу, і призводить до дезадаптації. Унаслідок таких фрустрацій може виникати синдром дисморфофобії, або марення фізичного недоліку. Зазначено, що у випадках, коли власний фізичний недолік ясно усвідомлюється і фруструє особистість, можуть розгортатися психічні процеси компенсації і надкомпенсації, які є за своєю мотивацією адаптивними процесами. Зроблено висновок, що підтримка гармонійності Я-концепції прямо пов’язана з адаптивно-компенсаторними стратегіями.

Посилання

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. – М. : «Просвещение», 1986. – 236 с.

Креславский Е. С. Избыточная масса тела и образ физического Я / Е. С. Креславский // Вопр. психологии. – 1997. – № 2. – C. 28–37.

Рогов А. В. Зависимость снижения избыточной массы тела в процессе психотерапевтической коррекции от гипнабельности пациентов / А. В. Рогов // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2000. – № 4. – C. 38–44.

Савенков Ю. И. Избыточный вес – угроза здоровью / Ю. И.Савенков. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1995. – 72 с.

Скугаревский О. А. Нарушения пищевого поведения: клинико-биологический подход [Электронный ресурс] / О. А. Скугаревский. – Режим доступа : http://www.msmi.minsk.by/bmm/01.2002/23.html.

Скугаревский О. А. Классификационные критерии нарушений пищевого поведения и сопряженные поведенческие проявления / О. А. Скугаревский // Психотерапевтическая и клиническая психология. – 2003. – № 2 (7). – C. 38–47.

Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности / Е. Т. Соколова. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 176 с.

Соколова Е. Т. Психотерапия. Теория и практика / Е. Т. Соколова. – М. : «Академия», 2010. – 368 с. – (Серия «Высшее профессиональное образование»).

Старк А. Танцевально-двигательная терапия / А. Старк, К. Хендрикс : [сб. научн. статей / пер. И. Бирюковой]. – Ярославль, 1994. – 274 с.

Тхостов А. Ш. Психология телесности / А. Ш. Тхостов. – М. : Смысл, 2002. – 287 с.

Усков А. Ф. Неистребимая аддикция к жизни / А. Ф. Усков // Психология и лечение зависимого поведения. – М. : Класс, 2000. – 240 с.

Фоули Д. Энциклопедия современной женщины. Физическое и эмоциональное здоровье / Д. Фоули, Э. Нечас. – М. : КРОН-ПРЕСС, 1999. – 624 с.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. – М. : Прогресс, 1994. – 355 с.

Keel P. K. Outcome in Bulimia Nervosa / P. K. Keel, J. E. Mitchell // American Journal of Psychiatry. – 1997. – № 154 (3). – P. 313–321.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-04

Як цитувати

Абсалямова, Л. М. (2017). Pоль «тілесного я» у формуванні патернів харчової поведінки. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p