Фасилятивна детермінація психологічного благополуччя особистості: методологічне обґрунтування та теоретичне моделювання

Автор(и)

  • О. О. Киричук

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

психологічне благополуччя, фасилітація, фасилятивні чинники, соціально-психологічна адаптованість, недирективна інтерактивність, задіяння фасилятивного потенціалу середовища, особистість.

Анотація

Статтю присвячено методологічному обґрунтуванню фасилятивної детермінації психологічного благополуччя особистості. Презентовано теоретико-методологічний аналіз проблеми феномену психологічного благополуччя та висвітлення його психологічного змісту, а також з’ясування концептуальних позицій визначення його фасилятивної детермінації, що склало основу для побудови теоретичної моделі фасилятивної детермінації психологічного благополуччя особистості, у якій відображено її основні структурні характеристики. Виокремлено ключові структурні компоненти психологічного благополуччя особистості (позитивні взаємини з іншими, автономія, керування оточенням, особистісне зростання, ціль у житті, самоприйняття), кожен із яких визначає міру забезпечення особистісної безпеки і комфорту, а отже, вміщує два вектори щодо забезпечення психологічного благополуччя стосовно себе та стосовно інших людей і навколишньої дійсності. Фасилятивну детермінацію визначають соціально-психологічна адаптованість, недирективна інтерактивність та задіяння фасилятивного потенціалу середовища, які в узагальненому вигляді окреслюють міру психологічного благополуччя особистості. Зазначено, що запропонована теоретична модель демонструє нерозривний зв’язок фасилітації та переживання психологічного благополуччя, що породжує активність, спрямовану на пошук самовизначення і самореалізації особистості.

Посилання

Авдеева И. Н. Психологическая характеристика фасилитативных педагогических технологий. Ч. 1: Субъектная направленность / И. Н. Авдеева // Горизонты образования. – 2012. – № 2 (35). – С. 37–43.

Аргайл М. Психология счастья / Майкл Аргайл. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 271 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

Казанжи М. Й. Психологія фасилятивного потенціалу особистості : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01 / Марія Йосипівна Казанжи. – Одеса, 2014. – 463 с.

Кукса В. О. До еволюції визначення поняття «здоров’я» / В. О. Кукса // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць. – Київ : Університет «Україна», 2004. – 448 с.

Ложкин Г. В. Психология здоровья человека : учеб. пособ. / Г. В. Ложкин, М. И. Мушкевич, Ю. А. Бохонкова ; [под ред. Г. В. Ложкина]. – Луганск : Изд-во «Ноулидж», 2012. – 288 с.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – Москва : Наука, 1999. – 350 с.

Маслова Е. А. Сущность и структура фасилитативной направленности личности будущего педагога / Е. А. Маслова // Вест. Моск. город. пед. ун-та ; Серия «Педагогика и психология». – 2011. – № 3. – С. 109–117.

Маслоу А. Мотивация и личность / Абрахам Маслоу. – Санкт-Петербург : Евразия, 1999. – 370 с.

Роджерс К. Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы / Карл Роджерс. – Москва : ЭКСМО–Пресс, 1999. – 254 c.

Ромашина С. Я. Фасилитативная педагогика / С. Я. Ромашина, А. А. Майер : [учеб. пособ.]. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 327 с.

Фесенко П. П. Осмысленность жизни и психологическое благополучие личности : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Павел Петрович Фесенко. – Москва, 2005. – 35 с.

Хащенко В. А. Модель субъективного экономического благополучия / В. А. Хащенко // Психологический журнал. – 2005. – Т. 26. – № 3. – С. 38–50.

Шамионов P. M. Психология субъективного благополучия личности / Р. М. Шамионов. – Саратов : Изд-во Саратов. унта, 2004. – 180 с.

Heron J. The Complete Facilitator’s Handbook / John Heron. – London : Kogan Page, 1999. – 414 р.

Hogan Ch. Understanding Facilitation: Theory and Principles / Christine Hogan. – London : Kogan Page, 2002. – 249 p.

Hunter D. The Facilitation of Groups / Dale Hunter, Anne Bailey, Bill Taylor. – Cambridge : University Press, 1996. – 215 p.

Ryff C. D. The structure of psychological well-being revisited / C. D. Ryff, C. L. Keyes // Journal of Personality and Social Psychology. – 1995. – Vol. 69. – Р. 719–727.

Schwarz R. The Skilled Facilitator: A Comprehensive Resource for Consultants, Facilitators, Managers, Trainers and Coaches / Roger Schwarz. – San Francisco : Jossey-Bass, 2002. – 407 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-14

Як цитувати

Киричук, О. О. (2017). Фасилятивна детермінація психологічного благополуччя особистості: методологічне обґрунтування та теоретичне моделювання. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p