Проактивна копінг-поведінка у курсантів – майбутніх правоохоронців у контексті програми психологічного супроводу професійної підготовки

Автор(и)

  • І. В. Клименко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

копінг-поведінка, курсанти, особистісні ресурси, правоохоронці, проактивна копінг-поведінка, психологічний супровід.

Анотація

У статті представлено результати дослідження проактивної копінг-поведінки у курсантів – майбутніх правоохоронців у контексті програми психологічного супроводу професійної підготовки. Показано, що проактивна долаюча поведінка є багатовимірним конструктом, який включає сукупність типів копінг-поведінки. До них належать, насамперед, цілепокладання і проактивна саморегуляція з досягнення поставлених цілей, а також формування і накопичення ресурсів. Перевагою проактивного копінгу є виявлення стресорів на ранній стадії, що обумовлює менше витрачання ресурсів на боротьбу з ними, а отже, ресурси залишаються доступними для інших видів діяльності. Виявлено, що психологічний супровід професійної підготовки курсантів сприяє засвоєнню проактивної копінг-поведінки, що дозволяє, у свою чергу, позитивніше оцінювати те, що відбувається, акумулювати особистісні ресурси і перешкоджати їх розтраті. Саме проактивна долаюча поведінка включає заходи зі створення загальних ресурсів, які сприяють досягненню поставлених цілей, а також спрямовані на особистісно-професійне зростання майбутніх правоохоронців. Зроблено висновок, що курсантам – майбутнім правоохоронцям у процесі програми психологічного супроводу професійної підготовки властиво використовувати широкий спектр проактивних копінг-стратегій, які вимагають наявності високорозвинених соціальних умінь.

У статті поставлено питання про необхідність розробки комплексу спеціальних психокорекційних програм, спрямованих на ефективне використання курсантами проактивних копінгів, які допомагають долати складні життєві ситуації, орієнтовані на майбутню професійну діяльність і сприяють розвитку особистісних ресурсів. Саме проактивне подолання відкриває нові перспективи саморозвитку особистості, у тому числі й у плані особистісно-професійного самовдосконалення майбутнього правоохоронця.

Посилання

Грозная Т. А. Психологическое сопровождение жизнедеятельности курсантов образовательных учреждений МВД России в кризисных ситуациях : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.06 «Юридическая психология» / Т. А. Грозная. – Санкт-Петербург, 2012. – 20 с.

Ерзин А. И. Проблема проактивности в психологии здоровья [Электронный ресурс] / А. И. Ерзин // NB: Психология и психотехника. – 2014. – № 1. – Режим доступа : http://e-notabene.ru. – Дата доступа : 02.08.2017 г.

Євдокімова О. О. Зміст та форми психологічної підтримки особистісно-професійного розвитку курсантів ОВС / О. О. Євдокімова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. – 2012. – № 1009. – Вип. 49. – С. 196–200.

Родіна Н. В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : дис. … докт. психол. наук : 19.00.01 / Наталія Володимирівна Родіна. – К., 2013. – 477 с.

Сирота Н. А. Исследование проактивного совладающего поведения у больных шизотипическим расстройством [Электронный ресурс] / Н. А. Сирота, М. А. Ярославская // Медицинская психология в России : электрон. науч. журн. – 2014. – № 1 (24). – Режим доступа : http://mprj.ru. – Дата доступа : 02.08.2017 г.

Старченкова Е. С. Ресурсы проактивного совладающего поведения / Е. С. Старченкова // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Сер. 12. – 2012. – Вып. 1. – С. 51–62.

Чегі Т. Т. Психологічний супровід навчально-службової діяльності курсантів-правоохоронців : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Т. Т. Чегі. – К., 2009. – 19 с.

Ялтонский В. М. Современные теоретические подходы к исследованию совладающего поведения [Электронный ресурс] / В. М. Ялтонский // Медицинская психология в России : электрон. науч. журн. – 2010. – № 1. – Режим доступа : http:// medpsy.ru. – Дата доступа : 01.08.2017 г.

Aspinwall L. G. A stitch in time: Self-regulation and proactive coping / L. G. Aspinwall, S. E. Taylor // Psychological Bulletin. – 1997. – Vol. 121 (3). – P. 417–436.

Schwarzer R. Tenacious goal pursuits and striving toward personal growth: Proactive coping / R. Schwarzer, S. Taubert // Beyond coping: Meeting goals, vision, and challenges / ed. E. Frydenberg. – London : Oxford University Press, 2002. – P. 19–35.

Wong P. T. Effective management of life stress: The resourcecongruence model / P. T. Wong // Stress medicine. – 1993. – № 3, vol. 9. – Р. 51–60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-16

Як цитувати

Клименко, І. В. (2017). Проактивна копінг-поведінка у курсантів – майбутніх правоохоронців у контексті програми психологічного супроводу професійної підготовки. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p