Психологічний тренінг як засіб розвитку та психокорекції професійної свідомості студентів

Автор(и)

  • О. В. Савицька

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

професійна свідомість, психологічна корекція професійної свідомості, психологічний тренінг, професійна мотивація, професійна спрямованість особистості, самооцінка, самоставлення особистості.

Анотація

У статті охарактеризовано сутність активних та інтерактивних методів навчання у виші, в ході теоретико-методичного аналізу сучасних психологічних досліджень з’ясовано їх розвивальний та корекційний вплив на особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця. Найбільше уваги приділено опису комплексу психодіагностичних методик, які можуть використовуватися для вивчення окремих складових професійної свідомості та їх зміни під час корекційно-розвивального впливу психологічного тренінгу розвитку й корекції професійної свідомості студентів. Зазначено основні положення та ідеї психологічного дослідження, які лягли в основу емпіричного дослідження ефективності навчального психологічного тренінгу як засобу розвитку та психологічної корекції професійної свідомості майбутніх фахівців. Автором описано програму навчального психологічного тренінгу та його розвивально-корекційні можливості.

Представлено результати аналізу запровадження в практику професійної підготовки навчального професійного тренінгу розвитку та корекції професійної свідомості. Встановлено, що внаслідок проходження навчального психологічного тренінгу, по-перше, відбувалися зміни у професійній мотивації студентів (з’явився домінуючий тип професійної мотивації та мотивації професійної психологічної допомоги з орієнтацією на саморозвиток); по-друге, відбулися зміни спрямованості особистості (з’явився домінуючий тип спрямованості, яскраво вираженим став гуманістичний тип спрямованості, спостерігається зміщення в типі спрямованості екзистенційних особистостей до гуманістичних); по-тре-тє, відбулися зміни в самооцінці майбутніх психологів (у більшості студентів вона стала адекватною); по-четверте, у 91,5% студентів поліпшилося загальне позитивне самоставлення.

Посилання

Акопов Г. В. Диагностика профессионального сознания / Г. В. Акопов // Психология в вузе. – 2004. – № 4. – С. 3–38.

Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии / Б. Ц. Бадмаев. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 304 с.

Гуслякова Н. И. Психологические механизмы становления профессионального сознания будущего учителя : автореф. дисс. … д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая

психология» / Нина Ивановна Гуслякова. – Самара, 2010. – 40 с.

Євдокимова Н. О. Навчальний тренінг як технологія підготовки фахівця у ВНЗ / Н. О. Євдокимова, Ю. Л. Швалб // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки : зб. наук. праць. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2011. – Т. 2. – Вип. 7. – С. 121–217.

Коломинський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) : монографія / Н. Л. Коломинський. – К. : МАУП, 2000. – 286 с.

Середа Г. К. Проблема памяти и обучения / Г. К. Середа // Вопросы психологии. – 1967. – № 1. – С. 32–37.

Тонких Г. Д. Формирование планиметрических понятий у учащихся посредством организации рефлексивной деятельности в условиях уровневой дифференциации : дисс. … канд. пед. наук / Г. Д. Тонких. – Чита, 2002. – 191 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-10

Як цитувати

Савицька, О. В. (2017). Психологічний тренінг як засіб розвитку та психокорекції професійної свідомості студентів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p