Психологічні механізми становлення ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця

Автор(и)

  • Н. П. Панчук

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

цінності, ціннісні орієнтації, професійні цінності, життєві стратегії, самосвідомість, саморозвиток, професійно-педагогічна спрямованість, активність, самоактивність.

Анотація

Проведене дослідження дало можливість проаналізувати психологічні механізми становлення ціннісних орієнтацій особистості юнацького віку в процесі оволодіння майбутньою діяльністю. Саме ціннісні орієнтації впливають на загальне ставлення особистості до професійних цілей, завдань та вимог, можливість професійної самореалізації. Досліджено, що ціннісні орієнтації в структурі особистості виступають як своєрідний центр координації, що визначає поведінку й ставлення до соціального середовища. Проаналізовано, що ціннісні орієнтації майбутнього вчителя виступають як система певних норм, прийнятих груповою свідомістю. Ціннісні орієнтації визначають спрямованість діяльності, її цілі і основні засоби їх досягнення. Встановлено, що ціннісні орієнтації розглядаються в контексті більш складних утворень особистості, зокрема, в структурі самосвідомості, життєвих відношень особистості, її життєвого світу в цілому, особистісного розвитку. Ціннісні орієнтації виступають як результат саморозвитку особистості, структурування відносно зовнішньої діяльності процесу реалізації і процесу розгортання особистісних цінностей і смислів. Визначено, що ціннісні орієнтації розглядаються в контексті поняття «життєві стратегії особистості». Складовими стратегій особистості виступають перцептивні, смисложиттєві, ціннісні, нормативні і цільові орієнтації, які формуються в процесі розвитку особистості і обумовлені специфікою суспільства, в якому особистість розвивається. Виявлено, що ціннісні орієнтації є центральним регулятивним елементом життєвої перспективи та виражають свідоме ставлення до дійсності, що дає можливість особистості визначати порядок вибору тих чи інших сфер життєдіяльності, напрямків життєвого шляху, забезпечують її стійкість в невизначених або кризових умовах. Зроблено висновок, що в процесі становлення ціннісної сфери особистості вчителя у навчально-виховному процесі потрібно створювати такі психолого-педагогічні умови, за яких цінності зможуть набути значущого системного характеру і будуть справляти регуляційний вплив на самостійність особистості.

Посилання

Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науково-методичний посібник / І.Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

Долинська Л.В. Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: навч. посіб. / Л.В. Долинська, Н.П. Максимчук. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2008. – 124 с.

Носенко Э.Л. Трансформация ценностных ориентаций молодежи на современном этапе развития общества (Психологический аспект) / Э.Л. Носенко, Н.В. Фролова. – Днепропетровск : Навчальна книга, 1999. – 168 с.

Резник Т.Е. Жизненные стратегии личности / Т.Е. Резник, Ю.М. Резник // Cоциологические исследования. – 1995. – № 12. – С. 100–105.

Роменець В.А. Психологія творчості: [навч. посіб.], 2-ге вид., доп. / В.А.Роменець. – К. : Либідь, 2001. – 288 с.

Целякова О.М. Духовність і ціннісні орієнтації студентської молоді України в трансформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / О.М. Целякова // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2009. – Вип. 38. – Режим доступу : http://zgia.zp.ua/ gazeta/VISNIK_38_22.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-05

Як цитувати

Панчук, Н. П. (2017). Психологічні механізми становлення ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p