Психологічний аналіз типів суверенних моральних цінностей психолога

Автор(и)

  • В. М. Педоренко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

суверенні моральні цінності, особистість, практичний психолог, спрямованість психолога на клієнта, на реалізацію себе як особистості, професійна діяльність, типи цінностей особистості, екзистенційна потреба психолога у пошуку сенсу життя.

Анотація

У статті визначено зміст поняття суверенних моральних цінностей як стійких, особистісно значущих, смисложиттєвих моральних утворень (взірці, поняття, установки), що дають можливість людині самооцінювати власне життя та життя інших людей. Автором статті на основі аналізу наукових досліджень виокремлено типи суверенних моральних цінностей психолога: суверенні моральні цінності, які відображають спрямованість психолога на клієнта; на професійну діяльність, її результативність; на реалізацію себе як особистості; на реалізацію себе як професіонала та екзистенційну спрямованість психолога на пошук сенсу життя. Автором статті деталізовано зміст кожного типу суверенних моральних цінностей психолога, обґрунтовано значну перевагу суверенних моральних цінностей психолога, які відображають його екзистенційну спрямованість на пошук сенсу життя. Автором статті досліджено найбільш важливі суверенні моральні цінності успішних практикуючих психологів та студентів-психологів, зроблено їх порівняльний аналіз. Встановлено, що існують відмінності суверенних моральних цінностей практикуючих успішних психологів та студентів-психологів, зокрема серед суверенних моральних цінностей, які відображають екзистенційну потребу психолога у пошуку сенсу життя, спрямованість психолога на клієнта та спрямованість психолога на реалізацію себе як професіонала. Статистично підтверджено взаємозв’язки типів суверенних моральних цінностей з іншими особистісними характеристиками: здатністю створення особистістю внутрішнього вільного простору, вмінням особистості відчувати цінності, переосмислювати їх значущість і доцільність та ін. У змісті статті автором доведено значущість суверенних моральних цінностей психолога під час здійснення ним професійної діяльності.

Посилання

Алёшина Ю. Е. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений / Ю.Е. Алёшина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская. – М. : Изд-во МГУ. – 1987. – 120 с.

Доній В.М. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.- метод. посібник: У 2 ч. / В.М. Доній, Г.М. Несен, Л.В. Сохань та ін. – К., 1997. – Ч. 1: Теорія і технологія життєтворчості. – 392 с.

Леонтьев Д.А. Духовность, саморегуляция и ценности / Д.А. Леонтьев // Гуманитарные проблемы современной психологии / Д.А. Леонтьев. Изд-во Таганрогского гос. радиотехн. ун-та. – 2005. – №7. – С. 16–21.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Карл Роджерс ; общ. ред. Е.И. Исенниной. – М. : Прогресс Универс, 1994. – 480 с.

Смульсон М. Л. Структура інтелекту: рефлексія та інтуїція / М.Л. Смульсон // Психологія: зб. наук. пр. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – Вип. 11. – С. 9–16.

Шевченко Н.Ф. Становлення професійної свідомості практичних психологів у процесі фахової підготовки: монографія / Н.Ф. Шевченко. – К .: Міленіум, 2005. – 298 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-19

Як цитувати

Педоренко, В. М. (2017). Психологічний аналіз типів суверенних моральних цінностей психолога. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p