Психологічні особливості мотиваційної регуляції процесу становлення професійного образу «Я» у майбутніх психологів

Автор(и)

  • С. О. Ренке

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

мотивація, процес становлення, студенти, професійний образ «Я», особистісна зрілість, навчання, професія, особистість, професійне самовизначення, юнацький вік, психологічний захист.

Анотація

Акцентовано, що мотивація у процесі становлення професійного образу «Я» студентів виступає як своєрідний механізм поведінки, який зумовлює міру цілеспрямованості професійної поведінки. Зазначено, що професійно-особистісний образ «Я» майбутнього фахівця в обраній галузі включає формування у нього ціннісного ставлення до професійної діяльності і власної індивідуальності, прагнення до професійної й особистісної самореалізації, самовдосконалення, виконання професійної діяльності на високому рівні майстерності, до високих результатів професійної діяльності й успішності в різних царинах життя. Визначено, що соціально-освітній компонент професійно-особистісного образу «Я» майбутнього фахівця в обраній галузі розкривається через його інтеграційний характер, суб’єктну природу, багаторівневість, практичну спрямованість, ціннісний характер, її структуру, критерії сформованості, особливості реалізації цього процесу у ВНЗ. Показано, що становлення ґендерної ідентичності в процесі формування професійного образу «Я» відображає складний процес інтеграції ґендерних ідентифікацій, професійних настановлень, адаптивних характеристик, особистісних особливостей і вимог соціального середовища. З’ясовано, що успішність становлення професійного образу «Я» пов’язана з такими якостями студентів, як адекватна самооцінка, розвинений самоконтроль і внутрішній локус контролю, сформована мотивація учіння, ефективність психологічного захисту, тобто якостями, що характеризують особистісну зрілість, визначають у процесі навчання професії, формують цілісної структури професійного образу «Я» особистості студента.

Посилання

Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека / В. Вилюнас. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 288 с.

Галаль Абдо Саид Салем. Структура профессиональной мо- Галаль Абдо Саид Салем. Структура профессиональной мотивации у студентов педагогических университетов (Опыт сравнительного Российско-Йеменского исследования) : дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.07 / Галаль Абдо Саид

Салем. – СПб., 2001. – 178 c.

Горчакова Е. Б. Мотив достижения успеха в структуре личности и деятельности будущих менеджеров: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Горчакова Елена Борисовна. – Хабаровск, 2002. – 164 c.

Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции / В. А. Иванников. – М. : МГУ, 1991.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. – 1998. – 240 с.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М.: Наука. – 1999. – 350 с.

Магомед-Эминов М. Ш. Мотивация достижения: структура и механизмы: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук: 19.00.07 / М. Ш. МагомедЭминов. – М., 1987. – 26 с.

Реан А. А. Психология изучения личности [Учеб. пособие] / А. А. Реан. – СПб. : Изд-во В.А. Михайлова, 1999. – 288 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2004. – 713 с.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: в 2-х томах / Х. Хекхаузен. – М. : Педагогика, 1986. – 240 с.

Deci E.L. Self-determination and intrinsic motivation in human behavior / E.L.Deci, R.M.Ryan. – 1985.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-06

Як цитувати

Ренке, С. О. (2017). Психологічні особливості мотиваційної регуляції процесу становлення професійного образу «Я» у майбутніх психологів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p