Психологія особистісної саморегуляції при мен- тальних порушеннях розвитку

Автор(и)

  • Н.О. Макарчук

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

психологія особистісної саморегуляції, соціальна інтеграція, ментальні порушення розвитку, підлітковий вік.

Анотація

Представлено концепцію психології
особистісної саморегуляції з ментальними порушеннями розвитку (на
прикладі незворотних порушень розумового та/або психічного роз-
витку). Встановлено, що особистісна саморегуляція формується під
впливом визначених загальних закономірностей психічного розвитку
та під впливом патопсихологічних параметрів психічного дизонтоге-
незу: функціональна локалізація порушення, часові межі, взаємодія
між первинним і вторинним дефектом, порушення міжфункціональних
взаємодій у процесі аномального системогенезу. Визначено теоретико-
методологічні засади особистісної саморегуляції у підлітковому віці:
співвідношення закономірностей психічного розвитку та параметрів
психічного дизонтогенезу; варіативність становлення особистості з по-
рушенням розумового розвитку, операціональність, комплементарність
діяльності психіки та свідомості.
Доведено, що механізми особистісної саморегуляції підкорюються
низці системних закономірностей розвитку людини у філогенетично-
му, онтогенетичному та антропогенетичному вимірах, що обумовлюють
зміст і характер психічної діяльності, свідомості та самосвідомості, ор-
ганізації функціонування соціальних систем. Методологічними прин-
ципами психологічних механізмів особистісної саморегуляції є: прин-
цип об’єктивності, принцип відображення, принцип взаємозв’язку та
системності, принцип діяльності.

Посилання

Макарчук Н.О. Особистісна саморегуляція підлітків з порушенням розумового розвитку: монографія / Н.О. Макарчук. – К. : Фенікс, 2014. – 448 с.

Makarchuk N.A. The specificity of personal self-regulation functioning in adolescents with intellectual disabilities in various types of personality organisation / Innovations in education: Monograph / ed. by MKolodziejczyk / N.A.Makarchuk – Viena : «East West» Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014. – P. 105–122.

Makarchuk N.A. The specificity of attention functioning as psychic means of personal self-regulation in adolescents with intellectual disabilities / N.A. Makarchuk // International scientific-practical conference Innovations in science, technology and the integration of knowledge». – London : Berforts Information Press Ltd, 2014. – P. 177–190.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-17

Як цитувати

Макарчук, Н. (2017). Психологія особистісної саморегуляції при мен- тальних порушеннях розвитку. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p