Про концептуальны положення мультимодальної сугестивної психотерапії.

Автор(и)

  • И.Ф. Манилов

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

навіювання, психотерапія, адаптація, сугестивний вплив, адаптивне мислення, концепція адаптаційної сугестивної модифікації мислення, мультимодальна сугестивна психотерапія, психотерапевтична конфронтаційна сугестія.

Анотація

Досліджено деякі теоретичні аспекти муль-
тимодальної сугестивної психотерапії. Показано, що психологічна і
соціальна адаптація людини залежить від особливостей її мислення.
Вивчено можливість розробки концепції адаптаційної сугестивної мо-
дифікації мислення. Встановлено, що при побудові когнітивних пси-
хотерапевтичних моделей мислення доцільно розглядати як відкриту
нелінійну систему-процес, до якої можна застосовувати методологічні
принципи загальної теорії систем. Запропоновано розвивати адаптацій-
ний потенціал мислення за допомогою комплексної мультимодальної
гетерогенної сугестії. Показано, що сугестивний психотерапевтичний
вплив необхідно спрямовувати, в першу чергу, на думки та переконан-
ня. Основним методом психотерапевтичного впливу є конфронтаційна
сугестія. Констатовано, що відповідно до основних положень психо-
терапевтичної конфронтаційної сугестії, існують базові загальнонау-
кові ідеї-принципи, які є антагоністами неадаптивних думок. Ці ідеї-
принципи можна навіювати людині за допомогою прямої та непрямої
психотерапевтичної гетерогенної сугестії. З’ясовано, що добрий пси-
хотерапевтичний ефект дає навіювання ідей-принципів безперервної
мінливості, взаємозв’язку, відносності, необоротності, самоорганізації,
динамічної рівноваги. Зроблено висновки, що в процесі адаптаційної су-
гестивної модифікації мислення необхідно проводити: навіювання базо-
вих адаптаційних ідей-принципів; провокацію стану когнітивного дис-
онансу методом психотерапевтичної конфронтаційної сугестії; запуск
процесу спонтанної адаптаційної модифікації когнітивних структур.
Результатом адаптаційної сугестивної модифікації мислення є покра-
щення показників його реалістичності та креативності.

Посилання

Александров А.А. Психотерапия: учебное пособие / А.А. Александров.

– СПб. : Питер, 2004. – 480 с.

Бурлачук Л.Ф. Психотерапия: Учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук, А.С. Кочарян, М.Е. Жидко. – СПб. : Питер, 2012. – 496 с.

Бек Дж. С. Когнитивная терапия: полное руководство / Джудит Бек. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 400 с.

Князева Е.Н.Основания синергетики. Человек, конструирующий себя и свое будущее / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. – М. : КомКнига, 2006. – 232 с.

Лазарус А. Краткосрочная мультимодальная психотерапия / А. Лазарус. – Санкт-Петербург : Речь, 2001. – 256 с.

Манілов І.Ф. Психотерапевтична конфронтаційна сугестія: базові положення / І.Ф. Манілов // Актуальні проблеми психології. Т.ІІІ.: Консультативна психологія і психотерапія: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України – К.: Логос, 2015. – Вип.11. – С. 170–185.

Манилов И.Ф. Развитие адаптивного мышления с помощью конфронтационной суггестии : [Електронний ресурс] / И.Ф. Манилов // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 1(12) – Режим доступу: http://www.psytir.org.ua/upload/journals/2.1/authors/2016/Manilov_Igor_Felixovich_Rozvytok_adaptyvnogo_myslennya_za_dopomogoyu_konfrontatsijnoi_sugestii.pdf.

Манилов И.Ф. Суггестивная коррекция дисфункционального мышления: мультимодальный подход : [Електронний ресурс] / И.Ф. Манилов // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 3(14). – Режим доступу: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current

Холмогорова А.Б. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия / А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян // Основные направления современной психотерапии. – М. : «Когито-Центр»,

– С. 224–267.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-21

Як цитувати

Манилов, И. (2017). Про концептуальны положення мультимодальної сугестивної психотерапії. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p