Актуальність роботи практичного психолога з тимчасовою дитячою групою в умовах оздоровчого табору

Автор(и)

  • Т.І. Сватенкова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

тимчасова дитяча група, індивідуальна та групова робота, цільова систематична тренінгова програма, адаптація, самореалізація.

Анотація

Проаналізовано специфіку
впливу тимчасового дитячого колективу на розвиток особистості дити-
ни залежно від віку і соціальної ситуації розвитку, яка обумовлюєть-
ся процесом входження дитини у нову соціальну групу, адаптацією до
нових умов проживання, спілкування і взаємодії зі специфічним серед-
овищем оздоровчого та дозвіллєвого спрямування. Саме тому важливим
напрямком роботи з дитиною та групою дітей є цілеспрямована систе-
матизована робота практичного психолога, що має враховувати усі осо-
бливості розвитку і формування особистості дитини, реалізовуватися на
засадах етики, відповідальності, доступності, професіоналізму, чітко
виваженого індивідуального підходу до кожної дитини.
Розроблено й апробовано цільову тренінгову програму роботи з
тимчасовою дитячою групою відповідно до вікових особливостей розви-
тку дитини та основних напрямів діяльності дитячих оздоровчих табо-
рів, враховуючи типові психологічні проблеми, що виникають у процесі
адаптації дитини до нового соціально-психологічного середовища.
Обґрунтовано застосування систематичної програми роботи відпо-
відно до віку і основних запитів дітей та їх батьків, що була впровадже-
на впродовж 2015-2016 років і успішно використовується психологом
Програми активного відпочинку для дітей «Zефір» (Україна).
Запропоновано систему методик для індивідуальної та групової
діагностики психологічних особливостей розвитку та виявлення потреб
дитини у ситуації перебування у тимчасовій дитячій групі. Саме вива-
жене поєднання індивідуального підходу та групової роботи, своєчасна
діагностика і виявлення проблем дитини, професійна робота психолога у
поєднанні з продуктивною взаємодією з іншими членами колективу (як
дитячого, так і дорослого) дає бажані результати: пришвидшує та полег-
шує процес адаптації дітей, згуртовує, зменшує емоційну напругу і дає
можливість успішно взаємодіяти, самореалізуватися кожній дитині.

Посилання

Вікова і педагогічна психологія / [О.В.Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін]. – 2-е вид., допов. – К. : Каравела, 2009. – 400 с.

Выготский Л.С. Педология подростка : детская психология / Л.С.Выготский // Собрание сочинений : в 6-ти т. – М. : Педагогика, 1984. – Т. 4. – 242 с.

Драгунова Т.В. Подросток / Т.В. Драгунова. – М. : Знание, 1976. – 96 с.

Роков Г.А. Воспитатели, школа и молодое поколение : пед. очерки Г.Рокова / Г.А.Роков. – Москва : тип. т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 195 с.

Фортунатов Г.А. О преподавании психологии в педагогических училищах / Г.А.Фортунатов. – Москва : Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР. –1951 г. – 44 с.

Харламов И.Ф. Педагогика : Учеб. пособие / И.Ф.Харламов. – М. : Юрист, 3-е изд., перераб. и доп. – 1997. – 512 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-23

Як цитувати

Сватенкова, Т. (2017). Актуальність роботи практичного психолога з тимчасовою дитячою групою в умовах оздоровчого табору. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p