Структурні компоненти та етапи формування іміджу молодого педагога у процесі професійної діяльності

Автор(и)

  • О.В. Хуртенко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

молодий педагог, імідж молодого педагога, професійні якості, професійні компетенції.

Анотація

Розглянуто
важливість формування правильного іміджу молодих педагогів як од-
ного із провідних компонентів професійної складової компетенцій спе-
ціаліста високої кваліфікації.
Розкрито семантику поняття «імідж», його складові та етапи фор-
мування іміджу молодого педагога. А також виділено групи професій-
но-комунікативних умінь педагога.
Доведено, що проблема іміджу педагога стає актуальною тому, що
розвиток об’єкт-суб’єктних відносин в рамках особистісно-орієнтова-
ного виховання сприяє підвищенню ролі тих сторін особистості, які не
були раніше цілеспрямовано сформовані.
Виявлено, що створення позитивного іміджу – складна категорія,
яка вимагає пошуку оптимальних шляхів його досягнення.
Зроблено висновок, що формувати свій імідж молодому педагогу
необхідно значно прискіпливіше, ніж спеціалістам інших професій.

Посилання

Бушуева Т.Н. Формирование имиджа спортивного тренера как фактора результативности соревновательной деятельности : автореферат дисс. по специальности 13.00.04 / Т.Н. Бушуева. – Челябинск, 2007.

Добролюбов Н. А. Чтобы в воспитании господствовала разумность / Н. А. Добролюбов // Избранные педагогические высказывания. – М., 1936.

Зінченко В. Імідж учителя, або психологія одягу / В. Зінченко // Відкритий урок: Розробки. Технології. Досвід. – 2008. – № 4. – С. 85–86.

Калюжный А.А. Психология формирования имиджа учителя / А.А. Калюжный. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 222 с.

Кононенко А. А. Психологические составляющие индивидуального имиджа современного педагога : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / А. А. Кононенко; Одесский национальный ун-т им. И.И.Мечникова. – О., 2002. – 198 с.

Панфилова А. П. Имидж делового человека / А. П. Панфилова. – СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2007. – 490 с.

Петрова Е.А. Имиджелогия: современное состояние и перспективы развития в России / Е.А. Петрова // Имиджелогия: современ-ное состояние и перспективы развития: материалы Первого международного симпозиума «ИМИДЖЕЛОГИЯ –

» / под ред. Е.А. Петровой. – М., 2003. – С. 27–31.

Шепель В. М. Имиджелогия: секреты личного обаяния / В. М. Шепель. – Москва: Народное образование, 2002. – 322 с.

Щербакова Т. Н. Профессиональный имидж современного учителя иностранного языка / Т. Н. Щербакова // Теория и практика образования в современном мире: материалы II междунар. науч. конф. – 2012. – С. 200–203.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-23

Як цитувати

Хуртенко, О. (2017). Структурні компоненти та етапи формування іміджу молодого педагога у процесі професійної діяльності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p