Психолого-педагогічне вивчення рівня сформованості моральних якостей у молодших розумово відсталих школярів

Автор(и)

  • О.М. Вержиховська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

розумово відсталі діти, діти з типовим розвитком, моральна вихованість, моральні якості.

Анотація

У статті описано моральний розвиток людини, який визначається
моральною вихованістю, найбільш загальним показником якої є її мо-
ральні якості, що розглядаються як основа моральної поведінки.
Автор звертає увагу на те, що основними параметрами сформова-
ності змістового компонента виступають повнота, адекватність, усві-
домленість знань; емоційного компонента – характер ставлення до норм
моралі, його стійкість і дієвість; поведінкового – повнота і стійкість за-
стосування знань про норми моралі у поведінці. Відповідно до суті кож-
ного компонента становлення моральних якостей та обраних показни-
ків їх прояву було встановлено загальні рівні їх сформованості.
Визначено та описано методику вивчення рівня сформованості мо-
ральних якостей, зокрема розроблено систему діагностичних методик,
за допомогою яких можна вивчити у динаміці рівень розвитку мораль-
них знань в дітей.
Порівняльний аналіз одержаних даних про рівень сформованості
моральних якостей у розумово відсталих і учнів з типовим розвитком
щодо основних моральних категорій показує, що їхні характеристики
зазнають певних позитивних змін протягом навчання у 1-4-х класах
школи. При цьому слід відмітити більшу їх динаміку в дітей з типовим
розвитком,ніж у розумово відсталих.
Підсумовуючи результати досліджень автор вказує на те, що в ці-
лому, у розумово відсталих молодших школярів спостерігається недо-
статня сформованість усіх складових становлення моральних якостей
за їх найважливішими характеристиками: моральні знання (повнота,
адекватність і усвідомленість), ставлення до моральних норм і діяль-
ності (характер ставлення, його стійкість та дієвість); застосування мо-
ральних знань у поведінці (повнота і стійкість), що суттєво впливає на
подальший розвиток цієї категорії дітей.

Посилання

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод.

посіб. / І. Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

Буфетов Н. М. Нравственное воспитание во вспомогательной

школе / Н. М. Буфетов. – Алма-Ата : Мектеп, 1988. – 88 с.

Выготский Л. С. Собрание починений : В 6-ти т. /

Л. С. Выготский. – М. : Педагогика,1982. – Т.4. – 488 с.

Звєрєва І. Д. Діагностика моральної вихованості школярів /

І. Д. Звєрєва, Л. Г. Коваль, П. Д. Фролов. – К. : ІСДО, 1995. –

с.

Пороцкая Т.И. Работа воспитателя вспомогательной школы:

Книга для воспитателя. Из опыта работы / Т.И. Пороцкая. –

М. : Просвещение, 1984. – 175 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-25

Як цитувати

Вержиховська, О. (2017). Психолого-педагогічне вивчення рівня сформованості моральних якостей у молодших розумово відсталих школярів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p