Роздуми про виховання – рефлексія відносно нагород і покарань

Автор(и)

  • Leokadia Wiatrowska

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

Виховання, виховна діяльність, система виховання, дитина, учень, нагорода, покарання.

Анотація

У статті представлено сучасну інтерпретацію виховання,
що визначає його рамки не тільки відносно соціалізації, просоціальнос-
ті чи розвитку дитини. Зазначено, що постіндустріальне суспільство,
яке здійснює зміни повинно зосереджуватися передусім на творчій,
креативній людині, що прагне самореалізовуватися з метою осягнення
автономних потреб і власних бажань. Показано нові ідеї формування
індивіда, який ставить опір обмеженням долі сучасної цивілізації. Під-
креслюється, що нове виховання охоплює не тільки особистість з її мож-
ливостями і потенціалом, але також цілу макросистему, яка піддається
модифікаціям відповідно до актуальних цивілізаційних носіїв і викли-
ків, створюючи тим самим умови для розвитку індивіда і цілої системи.
Виявлено, що будь-які роздуми сучасної людини щодо виховання і його
наслідків вимагає ревізії оперування знаряддями цих змін, якими, без-
перечно, у традиційному розумінні є нагороди і покарання.
Отже, у сфері цієї проблематики порушується, низка питань, зо-
крема: Нагороджувати чи карати? Що застосовувати замість покарання,
якщо воно заперечується? Який баланс наслідків нагород і покарань? Ці
складні питання розглядаються з урахуванням праксеологічних педа-
гогічних дій, які виявляють цілий спектр ментальних віднесень та вка-
зують шляхи освітніх перетворень. Зроблено висновки, що культурні
обумовленості, стереотипні обмеження та зінтерналізований особистий
досвід обумовлюють «подорож» по складному шляху виховної боротьби,
однак без пошуків і пенетрації дотеперішньої практики в цій сфері не-
можливою буде модифікація і зміна мислення про виховання.

Посилання

Danilewska J. Agresja u dzieci. Szkoła porozumienia, WSiP. – Warszawa, 2002.

Hamer H. Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o. – Warszawa, 2005.

Jundziłł I. Nagrody i kary w wychowaniu, Nasza Księgarnia. – Warszawa, 1986.

Łobocki M. Wychowanie w świetle psychologii humanistycznej, [w:] Łobocki M. (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie, Wydawnictwo UMCS. – Lublin, 1994.

Mieszalski S. O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, WSiP. – Warszawa, 1997.

Mika S. Skuteczność kar w wychowaniu, PWN. – Warszawa, 1969.

Muszyński H., Zarys teorii wychowania, PWN, Warszawa 1980.

Sikora D., Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna ucznia gimnazjum, Wydawnictwo UMCS. – Lublin,

Sikorski W., Psychoterapia grupowa różnych pokoleń. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie «Żak», 2002.

Sitarczyk M., Kary w środowisku rodzinnym, «Edukacja i Dialog», 1996, nr 1.

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, GWP, Gdańsk 2007.

Śliwerski B., Myśleć jak pedagog, GWP, Sopot 2010.

Wiatrowska L., Werbalne i obrazowe przyswajanie liter. Nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko..., Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012.

Wiatrowska L., Problemy edukacyjne dzieci-wychowanie z karą i nagrodą w tle, [w:] E. Bochno, I. Nowosad, M.J. Szymański (red.), Codzienność szkoły. Uczeń, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków 2014, s. 155.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-26

Як цитувати

Wiatrowska, L. (2017). Роздуми про виховання – рефлексія відносно нагород і покарань. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p