Особливості тренінгової роботи з мріями студентів, які мають порушення слуху

Автор(и)

  • О.О. Литвиненко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

мрія, ціль, стратегія, слабочуючі студенти, адаптація, саморозвиток, планування, тренінг.

Анотація

Представлено концепцію тренінгової
роботи зі студентами-першокурсниками, які мають порушення слуху.
Узагальнено функціональне значення мрії як теоретичної моделі
ідеального майбутнього людини. Систематизовано основні функції мрії,
а зокрема: спонукальну, змістотворчу, формуючу, насичуючу, компен-
саторну, інноваційну, функції антиципації, визначення мети й плану-
вання, особистісного захисту та комфортності.
Досліджено особливості мрій студентів з порушеннями слуху та
проаналізовано взаємозв’язок розвитку прогностичної сфери особистос-
ті з її адаптаційними ресурсами. Вивчено умови та особливості адаптації
студентів з порушеннями слуху до навчання в коледжі.
Описано теоретичну модель тренінгової роботи з мріями слабочую-
чих студентів, засновану на концепції реалістичних мрій, пов’язаних
із цілком можливими потенційними досягненнями особистості. В
межах нашої моделі реальна мрія розглядається як явище, що за спри-
ятливих умов має призвести до дії, яка, в свою чергу, сприятиме реа-
лізації мрії.
Розроблено план і програму тренінгу для студентів-першокурсни-
ків, які мають порушення слуху. Мета тренінгу полягає у віднайденні
та формулюванні слабочуючими студентами мрій, пов’язаних з профе-
сійною діяльністю, і створенні на їх основі стратегії саморозвитку.
Визначено технічні особливості та умови тренінгової роботи, а та-
кож сформульовано критерії ефективності тренінгу.
У статті представлено теоретичні засади розробки тренінгу, описа-
но модель тренінгового процесу і проаналізовано практичні особливості
та механізми його проведення.

Посилання

Диканова М. Ю. Взаимосвязь особенностей характера и профессиональной направленности личности студентов : дис... кандидата психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Марина Юрьевна Диканова. – Москва, 2000. – 180 с.

Засєкіна Л. В. Наративний досвід vis-à-vis здоров’ю особистості / Лариса Володимирівна Засєкіна // Психологічні перспективи. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 101–110.

Иванов А. Г. Герменевтика вымысла : Анализ опыта вымысла в процессе смыслообразования : дис... кандидата философ. наук : спец. 09.00.01 «Онтология и теория познания» / Алексей Геннадиевич Иванов. – Тюмень, 2005. – 170 с.

Леонтьев Д. А. Профессиональное самоопределение как построение образов возможного будущего / Д. А. Леонтьев, Е. В. Шелобанова // Вопросы психологии. – Москва, 2001. – №1 – С. 57–66.

Мілютіна К. Л. Форми психокорекційного впливу / Катерина Леонідівна Мілютіна. – Київ : Главник, 2007. – 144 с.

Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение / Николай Сергеевич Пряжников. – Воронеж : НПО «МОДЭК», 2006. – 256 с.

Терлецька Л. Г. Психологія зрілості : практикум / Лариса Гаріївна Терлецька. – Київ : Главник, 2006. – 144 с.

Юрьева Т. В. Мечта как связующее звено между настояним и профессиональным будущим студента / Татьяна Владиславовна Юрьева // Ежегодник Института психологии. – Тамбов : Першина, 2007. – №3. – С. 147–154.

Trommsdorff G. Future orientation of institutionalized and noninstitution-alized delinquents and nondelinquents / G. Trommsdorff, H. Lamm // Europ. J. Soc. Psychol, 1980. – V. 10. – P. 247–248.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-16

Як цитувати

Литвиненко, О. (2017). Особливості тренінгової роботи з мріями студентів, які мають порушення слуху. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p