Формування поведінки подолання в процесі професійного становлення майбутніх психологів

Автор(и)

  • Т.П. Рисинець
  • І.С. Потоцька

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

поведінка подолання, копінг-дії, копінг-стратегії, копінг-стилі, професійне становлення, майбутні психологи, життєва ситуація, складна життєва ситуація.

Анотація

Представ-
лено результати вивчення поведінки подолання студентів психологів у
процесі їх професійного становлення, яка складається з копінг-дій, ко-
пінг-стратегій та копінг-стилів.
Досліджено, що в складних життєвих ситуаціях майбутні психо-
логи використовують адаптивні стратегії подолання: уникнення, відво-
лікання та соціальне відволікання, які не спрямовані безпосередньо на
зміну ситуації та її вирішення, втім забезпечують відчуття емоційного
комфорту та прийняття інших. При дослідження копінг-поведінки зро-
блено висновок про виразність асоціальних та пасивних стратегій подо-
лання. Було доведено існування тісних зв’язків між курсом навчання
і вибором копінг-стратегій. Із набуттям професійних знань, формуван-
ням умінь та навиків способи подолання із труднощами змінюються у
бік зниження кількості непродуктивних стратегій. Зроблено висновок,
що диференційованість, точність, прогностичність когнітивної оцінки
майбутніми психологами складної ситуації залежить від етапу профе-
сійної підготовки. Найбільша динаміка характерна для просоціальних і
пасивних копінг-стратегій.
Застосування факторного аналізу дозволило отримати чітко струк-
туровану, внутрішньо несуперечливу матрицю, що описує 76,29% су-
купної дисперсії, яка базується на результатах загальновизнаних і ши-
роко застосованих в психології опитувальників.

Посилання

Арестова О.Н. Операциональные аспекты временной перспективы личности / О.Н. Арестова // Вопросы психологии. – 2000. – №4. – С. 61–73.

Либина А.В. Совладающий интеллект: человек в сложной жизненной ситуации / А.В. Либина. – М. : ЭКСМо, 2008. – 400 с.

Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных : [учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп] / А.Д.Наследов. – СПб. : Речь, 2006. – 392 с.

Dennett D. A Companion to the Philosophy of Mind / Daniel Dennett. – Massachusetts : Blackwell, 2005. – P. 236–244.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-16

Як цитувати

Рисинець, Т., & Потоцька, І. (2017). Формування поведінки подолання в процесі професійного становлення майбутніх психологів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p