Гендерний підхід в освіті: соціально-культурні та психолого-педагогічні аспекти

Автор(и)

  • І.В. Сидоренко
  • О.Ю. Василега

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

гендер, гендерні дослідження, гендерна педагогіка, гендерний підхід, гендерні стереотипи, маскулінність, фемінність, андрогенна особистість, американська та європейська моделі організації освіти

Анотація

У статті розглянуто
питання, пов’язані з сучасним станом розвитку української держави,
який відзначається значними суспільними змінами, що, у свою чергу,
викликає необхідність перебудови системи освіти і її адаптації до нових
обставин та потреб. Актуальність обраної теми визначено тим, що демо-
кратичне суспільство, яке ґрунтується на принципах пріоритету прав
людини, неможливо побудувати без урахування гендерних стратегій,
які розгортаються в соціальному середовищі. Встановлено, що на су-
часному етапі існування суспільства метою гендерного підходу в освіті є
організація умов для розвитку особистості, яка буде вільною від гендер-
них стереотипів та відповідальною за свої міжособистісні відносини у
соціумі. Виявлено, що гендерний підхід здійснюється на основі аналізу
гендерних особливостей людини, які розвиваються у суспільстві в про-
цесі соціокультурної взаємодії. Відбувається він під впливом багатьох
чинників: родини, засобів масової інформації, освіти, мови, релігії,
політики, мистецтва тощо. Проаналізовано, що гендерні дослідження
вперше виникли на Заході і своїм логічним обґрунтуванням у ролі нової
дисципліни у цілому зобов’язані феміністській теорії. Вони є визнаним
напрямком гуманітарної дослідницької практики, яка використовує
можливості гендерних досліджень для аналізу суспільних явищ та їх
змін. Співвіднесено, що останнім часом гендерна проблематика стала
важливою частиною педагогічної науки. Досліджуючи процеси форму-
вання гендерного підходу в освіті, окреслено дві основні тенденції, які
пов’язані як зі статевим вихованням хлопців і дівчат, так і з вихован-
ням андрогенної особистості, незалежно від статі. Зроблено висновок,
що важливим напрямком майбутніх наукових досліджень з даної про-
блеми є подальше вивчення особливостей гендерної ідентичності учнів
та розробка ефективних моделей гендерної соціалізації представників
обох статей в освітньому середовищі.

Посилання

Берн Ш. Гендерная психология / Шон Берн. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 320 с.

Вороніна Т. Гендер у системі педагогічного знання : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – Загол. з екрану. – Мова укр.

Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Евгений Павлович Ильин. – СПб. : Питер, 2002. – 544 с.

Кравець В. Гендерна педагогіка : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : < http://www.tnpu.edu.ua/kurs/1> – Загол. з екрану. – Мова укр.

Пушкарева Н. Гендерные исследования : [Електронний ресурс]. – Режим доступа : – Загол. с екрана.

Цокур О. Розвиток гендерного підходу в освіті : [Електронний ресурс] / О. Цокур, І. Іванова. – Режим доступу : – Загол. с екрана. – Мова укр.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-14

Як цитувати

Сидоренко, І., & Василега, О. (2017). Гендерний підхід в освіті: соціально-культурні та психолого-педагогічні аспекти. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p