Особливості співпраці вчителя інклюзивного класу з сім’ями учнів

Автор(и)

  • М.Г. Буйняк

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

вчитель інклюзивного класу, сім’я, учні з порушеннями психофізичного розвитку, напрямки роботи з сім’ями, інклюзивна освіта, адаптація, психологічна готовність.

Анотація

Стаття присвячена проблемі співпраці вчителя інклю-
зивного класу з сім’ями учнів. Обґрунтовано актуальність обраної теми,
підкреслено визначальну роль вчителя інклюзивного класу в успішній
адаптації учнів з порушеннями психофізичного розвитку до умов загаль-
ноосвітнього навчального закладу. Подано опис результатів анкетуван-
ня батьків, спрямованого на вивчення їхнього ставлення до спільного
навчання дітей з типовим розвитком та з порушеннями психофізичного
розвитку. Констатовано, що більшість батьків підтримують цю ідею,
проте зазначають, що процес запровадження інклюзії є складним і має
багато проблем та перешкод. Відзначено труднощі, які на думку бать-
ків, можуть виникнути в процесі адаптації дітей з порушеннями пси-
хофізичного розвитку до умов інклюзивного навчання. Проаналізовано
запропоновані батьками пропозиції щодо співпраці педагогів інклюзив-
ного закладу з сім’ями учнів з порушеннями психофізичного розвитку.
У статті визначено роль педагога та психолога у формуванні позитив-
ного, неупередженого ставлення батьків дітей з типовим розвитком до
учнів з порушеннями психофізичного розвитку. Зазначено, що однією з
умов ефективної співпраці вчителя інклюзивного класу з сім’ями учнів
є психологічна готовність педагога до інклюзивного навчання. Описано
основні напрямки роботи вчителя інклюзивного класу з сім’ями учнів.
Зосереджено увагу на напрямках роботи з батьками дітей з типовим роз-
витком. Запропоновано форми роботи вчителя з батьками в умовах ін-
клюзивного навчання.
Зроблено висновок, що тісна співпраця вчителя та родин учнів з по-
рушеннями психофізичного розвитку забезпечить сприятливі умови на-
вчання, виховання, розвитку дитини та її соціальної адаптації в умовах
загальноосвітнього навчального закладу.

вчитель інклюзивного класу; сім’я; учні з порушеннями психофізичного розвитку; напрямки роботи з сім’ями; інклюзивна освіта; адаптація; психологічна готовність.

Посилання

Буйняк М.Г. Психологическая готовность учителя общеобразовательной школы как предпосылка успешной адаптации учащихся с нарушениями психофизического развития в условиях инклюзии / Марьяна Геннадьевна Буйняк // Символ науки. – 2016. – № 5. – Часть 3. – С. 227–229.

Демченко І.І. Підготовка вчителя до роботи в інклюзивній початковій школі : монографія / Ірина Іванівна Демченко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – 500 с.

Інклюзивна освіта: теорія та практика : навчально-методичний посібник / [кол. авторів ; за заг. ред. С.П. Миронової]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Частина 2. – 184 с.

Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник до Всеукраїнської науковопрактичної конференції в рамках реалізації проекту «Створення ресурсних центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами» за підтримки програми ІВРР – TACIS Європейської комісії / ВФ «Крок за кроком». – К. : Придатченко П.М., 2007. – 180 с.

Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : Науково-методичний збірник / [Н.Софій, І.Єрмаков та ін.]. – К. : Контекст, 2000. – 336 с.

Методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку: науково-методичний посібник / Укладачі: О.В. Чубарук, Л.А. Пєтушкова, О.В. Татаринцев; за ред. Н.І. Клокар, О.В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК, 2006. – 124 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-16

Як цитувати

Буйняк, М. (2016). Особливості співпраці вчителя інклюзивного класу з сім’ями учнів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p