Соціально-психологічні вимоги до особистості лідера та характеру його мислення

Автор(и)

  • Т.В. Гура
  • О. С. Пономарьов

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

лідер, особистість, лідерство, професіоналізм, управлінська культура, теорія лідерства, стиль лідерства, соціально-психологічна компетенція, інноваційний характер мислення.

Анотація

В статті проаналізовано
важливість відповідності особистості лідера новим суспільним потре-
бам. Звернено увагу на актуальність завдання вищої школи з виявлення
потенційних лідерів, формування і розвитку в них професійних, управ-
лінських, морально-вольових якостей, зростання рівня духовно-куль-
турного розвитку лідера, а також його соціально-психологічної ком-
петенції. Визначено різні стилі лідерства й відповідну множину теорій
цього феномена. Досліджено такі цінності сучасного лідера: внутрішня
свобода особистості, толерантність і висока управлінська культура, в
основі якої лежать професіоналізм керівників-лідерів, інноваційний
характер мислення і креативність. Вказано, що соціально-психологіч-
ні вимоги до лідера передбачають демократизм характеру і стилю його
ділового міжособистісного спілкування. Відзначено, що лідер повинен
заряджати людей своїм оптимізмом і впевненістю в успіху справи, він
має бути справжнім драйвером як своєї команди, так і її інноваційної
стратегії. В статті аргументовано підкреслено, що впевненість людей
в успіху справи безпосередньо залежить від оптимізму лідера, який
ґрунтується на надійному підґрунті високого професіоналізму, віри в
себе і свій колектив, впевненості й відповідальності. Підкреслено, що
якості лідера вкрай необхідні в умовах загальної суспільно-політичної
та соціально-економічної нестабільності, невпевненості широких мас
людей у завтрашньому дні та їх розчарованості владою, які стали па-
нівними сьогодні в суспільній свідомості громадян нашої країни, тому
справжній лідер має чітко визначати цілі діяльності, обирати ефектив-
ні шляхи і способи їх досягнення й створювати систему стимулів для
людей, яка б сприяла їхньому бажанню активно наближати поставлені
цілі. Доведено, що система підготовки майбутніх лідерів у вищій шко-
лі має кардинально відрізнятися від традиційної, тому істотну роль по-
винні відігравати психологічні тренінги і аналіз проблемних ситуацій,
вкрай наближених до реальних умов майбутньої професійної діяльності
лідера, що дозволить підвищити його професійну та психологічну готов-
ність до успішного виконання лідерської ролі.

Посилання

Романовський О. Г. Проблеми формування особистості лідера [текст] / О. Г. Романовський, В. М. Бабаєв, О. С. Пономарьов. – Харків : Майдан, 2000. – 190 с.

Bass B. M. Transformational leadership [Text] / B. M. Bass, R. E. Riggio. – 2nd. еd. – Mahwah ; NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 2006. – 282 p.

Бояцис Р. Резонансное лидерство: самосовершенствование и построение плодотворных отношений с людьми на основе активного сознания, оптимизма и эмпатии / Р. Бояцис, Е. Макки; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 300 с. – (Серия «Классика Harvard Business Review»).

Котлер Дж. П. Лидерство Мацуситы: Уроки выдающегося предпринимателя XX века / пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 256 с.

Мацусита К. Философия менеджмента. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 168 с.

Руководство и лидерство: философско-психологический анализ / М. А. Резниченко, М. В. Ланских, А. С. Пономарев, С. Н. Пазынич. – Белгород, ИД «Белгород», 2012. – 136 с.

Сисоєва С. О. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу : Монографія / С. О. Сисоєва. – Хмельницький: ХГПА, 2008. – 324 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-27

Як цитувати

Гура, Т., & Пономарьов, О. С. (2016). Соціально-психологічні вимоги до особистості лідера та характеру його мислення. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p