Психозахисна детермінація професійного самозбереження фахівців стресогенних професій

Автор(и)

  • О.В. Лазорко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

психозахисна детермінація, професійне самозбереження, стресогенні професії, психологічні захисти, захисні стратегії, професійна безпека, медичні працівники.

Анотація

У статті запропоновано
теоретико-емпіричне обґрунтування психозахисних детермінант про-
фесійного самозбереження фахівців стресогенних професій на прикладі
медичних працівників. Теоретичне обґрунтування проблеми стосуєть-
ся питань необхідності вивчення психозахисного аспекту професійної
діяльності медичних працівників в силу актуалізації психологічного
змісту їх професійної безпеки. Підкреслюється, що потужним внутріш-
нім фактором, який визначає межу професійної безпеки фахівця, є
психологічний захист. Конкретизація поняття психологічного захисту
в контексті обов’язкового врахування стресогенних умов професійної
діяльності медичних працівників дозволяє розглянути використання
фахівцями психологічних захистів як саморегуляційної форми збере-
ження професійно-особистісних ресурсів.
Розроблена програма емпіричного дослідження, а також комплекс
використаних методів математичної обробки результатів дослідження
дає змогу конкретизувати теоретичні положення у вигляді реальних
психологічних фактів: зміст професійного самозбереження медичних
працівників, які працюють в стресогенних умовах, зумовлений психо-
захисними стратегіями, які забезпечують захист психіки від негатив-
них і деструктивних дій внутрішніх і зовнішніх імпульсів; стресогенні
умови професійної діяльності медичних працівників детермінують фор-
мування різноманітних стратегій психологічного захисту в залежності
від часового параметру професійної реалізації.

Посилання

Вірна Ж.П. Психологія успішного функціонування фахівця / Ж.П.Вірна. – Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ХНПУ, 2013. – С. 236–238.

Лазорко О.В. Професійна безпека особистості: адаптаційний вимір / О.В. Лазорко // Психологічні перспективи. – Випуск 25. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – С. 130–141.

Михальська Ю.А. Особливості побудови стратегій психологічного захисту в професійній діяльності медичних сестер : дис. …. канд. психол. наук : 19.00.01 / Юлія Анатоліївна Михальська. – Луцьк, 2014. – 187 с.

Психология профессионального здоровья: учеб. пособие / Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб. : Речь, 2006. – 480 с.

Сыманюк Э.Э. Психологические барьеры профессионального развития личности : Практико-ориентированная монография / Э.Э. Сыманюк. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2005. – 252 с.

Юрьева Л.Н. Профессиональное выгорание у медицинских работников: формирование, профилактика, коррекция / Л.Н. Юрьева. – К. : Сфера, 2004. – 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-04

Як цитувати

Лазорко, О. (2016). Психозахисна детермінація професійного самозбереження фахівців стресогенних професій. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p