Рецепція проблеми механізмів розуміння студентами-філологами поетичних текстів

Автор(и)

  • І.О. Ногачевська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

поетичний текст, розуміння поетичного тексту, механізм актуалізації «емоції форми», механізм гармонізації смислу, механізм ампліфікації поетичного тексту, механізм набуття естетичного досвіду.

Анотація

У статті проаналізовано осо-
бливості розуміння особистістю поетичних текстів з точки зору філо-
софії, логіки, герменевтики, психології тощо. Окреслено особливості
розуміння особистістю поетичних текстів в психологічній парадигмі з
позицій різних концептуальних парадигм і підходів, зокрема з точки
зору психолінгвістичного, когнітивного та культурно-історичного під-
ходів.
У статті уточнено поняття «діалогічної взаємодії читача з текстом»
та «розуміння особистістю поетичного тексту». Сформульовано додат-
кові механізми розуміння студентами-філологами поетичних текстів,
а саме: механізм актуалізації «емоції форми», механізм гармонізації
смислу, механізм ампліфікації поетичного тексту, механізм набуття ес-
тетичного досвіду тощо.
Зазначено, що механізм актуалізації «емоції форми» актуалізує
переживання особистості, що виникають в процесі сприймання худож-
нього поетичного твору як єдиного цілого. Таке переживання є реак-
цією на зміст, який є наслідком інтеграції думок, організацією змісту
в певну художню структуру. Наголошено, що механізм гармонізації
смислу виражається в наявності координат гармонійної організації тек-
сту. Підкреслено, що механізм ампліфікації поетичного тексту сприяє
відтворенню всієї складної системи смислових зв’язків між окремими
образами, опосередкованих відповідною організацією змісту поетично-
го тексту. Визначено механізм набуття естетичного досвіду, який дозво-
ляє розглядати творчість студента-філолога як співтворчість, оскільки
вона актуалізує вміння бачити твір цілісно, в його ідейно-художньому
смислі, і цілісно оцінювати, розуміти деталі.

Посилання

Михальчук Н.О. Психологія розуміння літературних творів старшокласниками : Автореф…доктора психол. наук : 19.00.07 [Текст] / Наталія Олександрівна Михальчук. – К. : Ін-т психол. імені Г.С. Костюка НАПН України, 2013. – 36 с.

Щербан Т.Д. Психологія навчального спілкування : [монографія] / Тетяна Дмитрівна Щербан. – К. : Міленіум, 2004. – 346 с.

Яцюрик А.О. Психологічні чинники розвитку креативності підлітків в діяльності з читання поетичних творів : Автореф…канд. психол. наук : 19.00.07 [Текст] / Алла Олександрівна Яцюрик. – К. : Ін-т психол. імені Г.С. Костюка НАПН України, 2014. – 22 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Як цитувати

Ногачевська, І. (2016). Рецепція проблеми механізмів розуміння студентами-філологами поетичних текстів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p