Особливості покращення психомоторного розвитку розумово відсталих дітей засобами рухової активності

Автор(и)

  • А.В. Сімко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

рухова активність, психомоторний розвиток, розумово відсталі діти, фізичні вправи.

Анотація

У статті роз-
глянуто можливість застосування фізичних вправ, як універсального
засобу рухової активності для покращення порушень психомоторного
розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку. Здійснено тео-
ретичний аналіз наукових досліджень щодо проблеми психомоторного
розвитку та рухової активності дітей з відхиленнями в інтелектуаль-
ній сфері.
Встановлено, що фізичний розвиток і рухова підготовленість ди-
тини з інтелектуальною недостатністю багато в чому визначають її
загальну дієздатність у навчанні та праці, утворюють компенсаторні
резерви організму для подолання відхилень у розвитку. Для розумін-
ня механізмів взаємозв’язку рухової активності та функціональних
можливостей організму велике значення мають дослідження, що роз-
кривають значущість м’язового масиву в становленні та формуванні
вегетативних функцій організму, механізми взаємодії моторики та ве-
гетатики.
Визначено вплив рухової активності на психомоторний розвиток
розумово відсталих дітей дошкільного віку та особливості її застосуван-
ня у здійсненні корекційної роботи. Водночас, психомоторика – це не
тільки цілісна, вікова картина рухової структури, яка відображає вро-
джені тілесні особливості, набуті звички, навички, а й сукупність ана-
томо-фізіологічних і психологічних механізмів, що забезпечують реалі-
зацію простих і складних рухових реакцій та дій.
Доведено, що недостатня рухова активність розумово відсталих ді-
тей негативно впливає на їх організм, але необхідно враховувати, що
зайва рухова активність веде до негативних функціональних змін в сер-
цево-судинній системі дошкільника, тому необхідно враховувати інди-
відуальні особливості рухових можливостей кожної дитини.

Посилання

Аршавский И. А. Скелетная мускулатура и основные закономерности онтогенеза / И. А. Аршавский // Двигательная активность и старение. – Киев, 1969. – С. 50–71.

Барков В. А. Физкультурно-оздоровительная работа в начальных классах вспомогательной школы : учеб.-метод. пособие / В. А. Барков, А. М. Полещук, Д. В. Тихон; под ред. В. А. Баркова. – Гродно : ГрГУ, 2003. – 107 с.

Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность / Н. А. Бернштейн. – М. : Наука, 1990. – 496 с.

Вайзман Н. П. Психомоторика детей-олигофренов / Н. П. Вайзман. – М. : Педагогика, 1976. – 104 с.

Вильчковский Э. С. Развитие двигательной функции у детей / Э. С. Вильчковский. – К. : Здоров’я, 1983. – 208 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 302 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-28

Як цитувати

Сімко, А. (2016). Особливості покращення психомоторного розвитку розумово відсталих дітей засобами рухової активності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p