Особливості формування освітнього простору для дітей з обмеженими можливостями здоров’я

Автор(и)

  • О.В. Царькова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

особливості, формування, інклюзивна освіта, діти, обмежені можливості здоров’я, особливі потреби, розвиток, система освіти, гармонічний розвиток.

Анотація

Розглянуто особливос-
ті дітей з обмеженими можливостями та досліджено необхідні умови
для їх соціалізації. Вивчено особливості, сучасний стан і перспективи
подальшого розвитку інклюзивної освіти. Проаналізовано психолого-
педагогічну та медико-психологічну літературу з питань особливостей
дітей з обмеженими можливостями розвитку.
Опрацьовано питання інклюзивної освіти, її основні цілі, задачі та
принципи. Детально обстежено нормативно правові вимоги з прав дітей
з обмеженими можливостями. В ході дослідження з’ясовано, яким чи-
ном необхідно формувати освітній простір на різних вікових этапах ово-
лодіння знань дітьми з обмеженими можливостями. Встановлено, яким
чином необхідно формувати освітній простір, з урахуванням особливих
потреб дітей.
Розглянуто основні проблеми, з якими можна зіштовхнутись, у
період інтеграції дітей з обмеженими можливостями у звичайні класи.
Обговорено основні групи умов, які необхідно залучити до процесу фор-
мування інклюзивного середовища.
Нами було зроблено такі висновки: як необхідно модернізувати
систему освіти, для того, щоб дітям з обмеженими можливостями орга-
нізувати комфортне навчання, розвиток і соціалізацію, які нововведен-
ня необхідно ввести в систему освіти для дітей з особливими потребами,
яким чином необхідно підготувати науково-методичну базу та як пере-
кваліфікувати і підвищити компетентність спеціалістів навчально-ви-
ховного процесу – з метою гармонічного розвитку дітей з обмеженими
можливостями здоров’я.

Посилання

Алехина С.В. Инклюзивное образование для детей с ограни ченными возможностями здоровья / С.В. Алехина// Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: монография / Н.В. Новикова, Л.А. Казакова, С.В. Алехина; под. общ. ред. Н.В. Лалетина; Сиб. Федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева [и др.]. – Красноярск, 2013. – С. 71–95.

Железняк Л.С. Опыт включения детей с проблемами развития в состав психотерапевтических групп / Л.С. Железняк, И.Б. Карвасарская // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева, 2003. – С. 102–104.

Зарецкий В.К. Десять конференций по проблемам развития особенных детей – десять шагов от инновации к норме / В.К. Зарецкий // Психологическая наука и образование. – 2005.–№ 1.–С. 83–95.

Іванова І.Б Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів / І.Б. Іванова. – К. : Логос, 2000. – 188 с.

Ратнер Ф.Л. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей / Ф.Л. Ратнер, А.Ю. Юсупов. – М. : Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 175 с.

Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия / Б.Д. Карвасарский. – СПб., 2008. – 345 с.

Киртоки А.Е. Особенности психологической поддержки семьи. Опыт Центра ранней помощи «Даунсайд Ап» / А.Е. Киртоки // Синдром Дауна XXI век. – 2009. – №1. – C. 18–24.

Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем. Методичні рекомендації працівникам реабілітаційних центрів / за ред. Т.Д. Ілляшенко; [автори: Л.І. Гриценок, Т.Д. Ілляшенко, А.Г. Обухівська, О.В. Романенко, Н.С. Скрипка]. – К. : Духовна вісь, 2009. – 240 с.

Лейбин В. Словарь-справочник по психоанализу / В. Лейбин. – М. : АСТ, 2010. – 956 с.

Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Европа : Уч. пос. для студентов пед. вузов / Н.Н. Малофеев. – М. : Просвещение, 2009. – 319 с.

Мастюковая Е.М. Лечебная педагогика (ранний и до школьный возраст) / Е.М. Мастюковая. – М., 2007. – 258 с.

Ярская-Смирнова Е.Р. Инклюзивное образование детей-инвалидов / Е.Р. Ярская-Смирнова, И.И. Лошакова // Социологические исследования. – 2003. – № 5. – С. 100–106.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-24

Як цитувати

Царькова, О. (2016). Особливості формування освітнього простору для дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p