Особливості впливу розладів адаптації на пізнавальну та психоемоційну сфери у військовослужбовців

Автор(и)

  • О.В. Шелестова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

військовослужбовець, розлади адаптації, пам’ять, увага, емоційний фон, вегетативний баланс, пізнавальна сфера, психоемоційна сфера.

Анотація

У статті
проаналізовано особливості впливу розладів адаптації на пізнаваль-
ну та психоемоційну сфери у військовослужбовців та оцінено розміри
впливу стресу на когнітивну та емоційну сфери досліджуваних. Дослі-
дження здійснювалося шляхом порівняльного аналізу із результатами
досліджуваних контрольної групи за допомогою методів первинної і
вторинної математичної статистики. Визначено якісні показники ди-
наміки зниження пам’яті та порушення уваги, зниження загального
психічного тонусу в умовах впливу стресових подій під час військової
служби. Досліджено зміни на рівні когнітивного компоненту, яке про-
водилося шляхом бесід та за допомогою тесту 10 слів, таблиць Шуль-
те, та тесту Люшера. Порівняно дані пізнавальної та психоемоційної
сфер військовослужбовців з розладами адаптації та посттравматични-
ми стресовими розладами з військовослужбовцями, які таких розладів
не мали, а також військовослужбовців строкової служби та служби за
контрактом. Представлено зміни в когнітивній та емоційній сферах
військовослужбовців з розладами адаптації та посттравматичними
стресовими розладами. Описано також зміни у показниках середнього
рівня пам’яті, уваги, емоційного фону та стану психічної втоми. Вияв-
лено і представлено показники рівня пізнавальної та психоемоційної
сфер у професійній діяльності військовослужбовців різних форм служ-
би. Проаналізовано динаміку змін змін у пізнавальній та психоемоцій-
ній сферах військовослужбовців. Отримані дані узагальнено та резуль-
тати представлено у вигляді діаграми. Показано порівняльну картину
формування порушень пам’яті ,уваги, емоційного фону та вегетатив-
ного балансу. Емпірично зафіксовано динаміку змін у пізнавальній та
психоемоційній сферах військовослужбовців , зокрема пам’яті, уваги,
емоційній і діяльнісній.

Посилання

Акарачкова Е.С. Стресс и расстройства адаптации / Е.С. Акарачкова, О. В. Котова, С. В. Вершинина, И. В. Рябоконь // Лечащий врач. – 2014. – № 6. – С. 61–65.

Horowitz M.J. Phaze oriented treatment of stress response syndromes //Am. J. Psychotherapy. – 1973. – V. 27. – P. 506–515.

Берг Т. Н. Влияние ситуации угрозы для жизни на личность военнослужащего (на примере военнослужащих АПЛ «Нерпа») / Т. Н. Берг // Сборник научных статей международной научно–практической конференции / под ред. Р.В. Кадырова. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г.И. Невельского. – 2011. – 373 с. – С. 124–132.

Зотов М. В. Дисфункции когнитивного контроля у лиц с суицидальным поведением / М.В. Зотов, В.М. Петрукович // Экспериментальная психология в России : Традиции и перспективы, – 2011. – С. 384–390.

Зотов М. В. Механизмы регуляции когнитивной деятельности при воздействии стрессогенных факторов (в норме и патологии) : автореф. дисс. д–ра психол. наук / М.В. Зотов. – СПб. – 2011. – 52 с.

Тези Науково–практичної конференції «Сучасні підходи до діагностики, терапії та реабілітації посттравматичних стресових розладів» / П. В. Волошин, Н. О. Марута, Л. Ф. Шестопалова, І. В Лінський // Український вісник психоневрології. – 2015. – Том 23. – Випуск 2 (83). – 105 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-23

Як цитувати

Шелестова, О. (2016). Особливості впливу розладів адаптації на пізнавальну та психоемоційну сфери у військовослужбовців. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p