Подійний зміст життєвого шляху особистості

Автор(и)

  • Інеса Гуляс Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4960-4011

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-43.81-103

Ключові слова:

життєвий шлях, подія, каузометрія, особистість

Анотація

У статті розглянуто сучасні дослідження проблем життєвого шляху
особистості вітчизняними вченими. Обґрунтовано концепт «подія».
Зазначено, що серед існуючих визначень події немає жодного «класично-
го» з причини складності фіксації суті цього феномену. Сформульовано
суттєві моменти подійності: 1) подією завжди є певна зміна; 2) подія
фактична, реальна, вона відбувається у певному часі та просторі, має
межі. Вона завжди є певним хронотопом; 3) подія задається метапози-
цією особистості; 4) подія і сенс взаємопов’язані; 5) подія полівимірна;
6) подія потенційно діалогічна; 7) подія завжди є своєрідним «індикато-
ром» життєвих значущостей, особистісних цінностей і смислів.
Із метою дослідження особливостей подійного змісту життєвого
шляху особистості використано методику «Каузометрія». Описано,
що на відміну від традиційних біографічних методів, спрямованих лише
на ретроспективний опис подій, які відбулися у житті, мета цієї тех-
ніки полягає у діагностиці цілісної суб’єктивної картини життєвого
шляху, що охоплює як минулі, так і майбутні, очікувані та заплановані
людиною події. Досвід застосування каузометрії у психотерапії, кон-
сультативній практиці, судово-психологічній експертизі, у розв’язанні
низки завдань клінічної, юридичної психології, психології особистості
та життєвого шляху свідчить про її позитивний потенціал.
У дослідженні взяв участь 271 респондент (із них – 99 студентів
спеціальності «Початкова освіта», 87 учителів початкових класів ві-
ком 35–40 років і 85 – віком 55–60 років із м. Чернівці та Чернівецької
області). Опитування проводили на базі Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича й Інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти Чернівецької області. Виявлено, що за загальним роз-
поділом трьом найважливіших подій життя респондентів за життє-
вими сферами є: у студентів – «робота / навчання» (39,4%), «сім’я і по-
бут» (37,37%), «цінності» (19,53%); у вчителів віком 35–40 років – «сім’я
і побут» (66,67%), «робота / навчання» (24,53%), з великим відривом –
«цінності» (6,92%); у педагогів віком 55–60 років – превалюють події
двох сфер – «сім’я і побут» (69,84%), помітно менше – «робота / на-
вчання» (26,98%). У розподілі трьох найменш важливих подій життя за
життєвими сферами у студентів переважають сфери «робота / на-
вчання» (52,86%), «цінності» (17,85%), «сім’я і побут» (17,51%); у вчи-
телів середнього віку – «робота / навчання» (58,49%), «сім’я і побут»
(20,13%), дещо менше – «цінності» (10,06%); у представників передпен-
сійного віку – «робота / навчання» (46,03%), «сім’я і побут» (38,1%).

Біографія автора

Інеса Гуляс, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Abul’hanova, K. A., & Berezina, T. N. (2001). Vremja lichnosti i vremja zhizni [Time of personality and time of life]. Sankt-Peterburg :

Aleteja [in Russian].

Anan’ev, B. G. (1974). K psihofiziologii studencheskoho vozrasta [To the psychophysiology of student age]. Sovremennye psihologo-pedagogicheskie problemy vysshej shkoly – Modern psychological and pedagogical problems of higher school (pp. 3–15). Leningrad : LGU [in Russian].

Ancyferova, L. I. (2004). Razvitie lichnosti i problemy gerontopsihologii [Development of personality and problems of gerontopsychology]. Moskva : Izdatel’stvo «Institut psihologii RAN» [in Russian].

Ahmerov, R. A. (2008). Mezhdunarodnaja nauchnaja konferencija «Kauzometrija v issledovanijah psihologicheskogo vremeni i zhiznennogo puti lichnosti: proshloe, nastojashchee, budushchee» [An international scientific conference of «Causometry in the researches of psychological time and vital way of personality: the past, present, and future»]. Psihologicheskij zhurnal – Psychological journal, 5, 119–122 [in Russian].

Burlachuk, L. F., & Morozov, S. M. (1999). Slovar’-spravochnik po psihodiagnostike [Reference dictionary-book on a psychodiagnosis]. Sankt-Peterburg : Piter-Kom [in Russian].

Hrinova, O. M. (2018). Psykholohiia proektuvannia zhyttievoho shliakhu osobystosti yunatskoho viku [Psychology of planning of vital way of personality of youth age]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Golovaha, E. I., & Kronik, A. A. (1982). K issledovaniju motivacii zhiznennogo puti lichnosti: tehnika «kauzometrii» [To study the motivation of the person’s life path: the technique of «causometry»]. Motivacija lichnosti – Personality motivation (pp. 99–108). Moskva : NII obshch. pedagogiki APN SSSR [in Russian].

Golovaha, E. I., & Kronik, A. A. (2008). Psihologicheskoe vremja lichnosti [Psychological time of personality]. Moskva : Smysl [in Russian].

Karpinskij, K. V. (2002). Psihologija zhiznennogo puti lichnosti [Psychology of vital way of personality]. Grodno : GrGU [in Belarusian].

Klimchuk, V. A. (2010). Modelirovanie zhiznennogo puti s pomoshch’ju kauzometrii, mnogomernogo shkalirovanija i klasternogo analiza

[The design of vital way by causometry, multidimensional scaling and cluster analysis]. Voprosy psihologii – Questions on psychology, 3,

–120 [in Russian].

Kondakov, I. V. (2000). Arhitektonika sobytija [Architectonics of event]. Mir psihologii – World of psychology, 4, 38–50 [in Russian].

Kronik, A. A., & Ahmerov, R. A. (2008). Kauzometrija: metody samopoznanija, psihodiagnostiki i psihoterapii v psihologii zhiznennogo puti [Causometry: methods of self-knowledge, psychodiagnostics and psychotherapy in psychology of vital way]. Moskva : Smysl [in Russian].

Kuzikova, S. (2016). Model of psychological correction of crisis of adolescence. Psykholohiia osobystosti – Psychology of personality, 1, 24–33. DOI 10.15330/ps.7.1.24-33 [in Ukrainian].

Loginova, N. A. (2001). Psihobiograficheskij metod issledovanija i korrekcii lichnosti [Psychobiographic method of research and correction of personality]. Almaty : Kazak universiteti [in Kazakstan].

Oleksiuk, V. R. (2009). Osoblyvosti usvidomlennia molodshymy shkoliaramy vlasnoho zhyttievoho shliakhu [Features of junior schoolboys’ awareness of own vital way]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Panok, V. H., & Rud, H. V. (2006). Psykhologiia zhyttievoho shliakhu osobystosti [Psychology of vital way of personality]. Kyiv : Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Paukova, A. B. (2011). Dinamika otnoshenija k zhizni v rezul’tate refleksii zhiznennyh sobytij [Dynamics of attitude toward life as a result of reflection of vital events]. Mir psihologii – World of psychology, 4, 143–150 [in Russian].

Pidlasa, I. A. (2005). Psykholohichnyi analiz katehorii zhyttievoho shliakhu osobystosti [Psychological analysis of the category of vital way of personality]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Hundertailo, Yu. D., Klymchuk, V. O., & Kliapets, O. Ya. (2016). Psykholohiia zhyttietvorennia osobystosti v suchasnomu sviti [Psychology of life way of personality in the modern world]. T. M. Tytarenko (Ed.). Kyiv : Milenium [in Ukrainian].

Rozin, V. M. (2000). Chto takoe sobytie? (Analiz uslovij sobytijnogo diskursa) [What is event? (Analysis of terms of event discourse)]. Mir psihologii – World of psychology, 4, 31–38 [in Russian].

Rubinshtein, S. L. (2002). Osnovy obshchej psihologii [Bases of general psychology]. Sankt-Peterburg : Piter [in Russian].

Rubinshtein, S. L. (1997). Chelovek i mir [Man and world]. Moskva : Nauka [in Russian].

Sajko, E. V. (2000). Sobytijnaja zhizn’ cheloveka v ego so-bytii [Event life of a man in his co-existing]. Mir psihologii – World of psychology, 4, 38–50 [in Russian].

Sannikov, O. I. (2016). Psykholohiia pryiniattia zhyttievykh rishen osobystistiu [Psychology of taking vital decisions by a personality]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Sannikov, A. I. (2016). Psihologija prinjatija zhiznennyh reshenij lichnost’ju [Psychology of taking vital decisions by a personality]. Doctor’s thesis. Odesa [in Russian].

Starovojtenko, E. B. (2010). Paradigma zhizni v personologii [A paradigm of life in the personology]. Psihologiia: zhurn. Vysshej shkoly jekonomiki – Psychology: a Journal of Higher school of Economy, 1, 3–18 [in Russian].

Tytarenko, T. M. (2003). Zhyttievyi svit osobystosti: u mezhakh i za mezhamy budennosti [Vital world of a personality: scope and outside ordinariness]. Kyiv : Lybid [in Ukrainian].

Tytarenko, T. M. (2009). Postmoderni kontseptualizatsii poniat «osobystist » ta «zhyttievyi shliakh» [Postmodern concepts of «personality» and «vital way»]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 4, 83–95 [in Ukrainian].

Khiell, L., & Zigler, D. (2005). Teorii lichnosti [Theories of personality]. Sankt-Peterburg : Piter [in Russian].

Jerikson, Je. (2002). Detstvo i obshchestvo [Childhood and society]. Sankt-Peterburg : Rech’ [in Russian].

Yamnytskyi, V. M. (2005). Psykholohichni chynnyky rozvytku zhyttietvorchoi aktyvnosti osobystosti v doroslomu vitsi [Psychological factors of development of vital creative activity of personality in grown man age]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Buhler, Ch. (1959). Theoretical Observations about Life’s Basic Tendencies. American Journal of Psychotherapy, 3, Vol. 13, 561–581.

Creed, P., Tilbury, C., Buys, N., & Crawford, M. (2011). Cross-lagged relationships between career aspirations and goal orientation in early adolescents. Journal of vocational behavior, 1, Vol. 78, 92–99. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.09.010.

Deci, E. L., & Rayan, R. M. Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development and Health. Canadian psychology, 3, Vol. 49, 182–185. Retrieved from https://dx.doi.org/10.1037/a0012801.

Mansfield, C. F. (2010). Motivating adolescents : Goals for Australian students in secondary schools. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 10, 44–55.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary educational

psychology, 25, 54–67. Retrieved from https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-20

Як цитувати

Гуляс, І. (2019). Подійний зміст життєвого шляху особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (43), 81–103. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-43.81-103