Особливості зв’язку між задоволеністю роботою та оцінкою ефективності представників групи професій «людина – техніка»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-43.167-186

Ключові слова:

задоволеність роботою, оцінка ефективності, продуктивність, залученість у роботу, представники групи професій «людина – техніка».

Анотація

Проаналізовано особливості зв’язку між оцінкою ефективності та за-
доволеністю роботою представників групи професій «людина – техні-
ка» на прикладі слюсарів із ремонту й експлуатації газового устатку-
вання. Для визначення особливостей зв’язку між оцінкою ефективнос-
ті та задоволеністю роботою представників групи професій «люди-
на – техніка» було використано комплекс таких психодіагностичних
інструментів: «Опитувальник залученості у роботу» (Job Involvement
Questionnaire; JIQ) Н. Канунго; «Опитувальник задоволеності роботою»
(Job Satisfaction Survey; JSS) Р. Спектора; для оцінки ефективності ро-
бітників використаний опитувальник, розроблений менеджером по
роботі з персоналом ПАТ «Дніпрогаз» М. А. Шевченком. Методи ем-
піричного дослідження уміщували дескриптивну статистику, кореля-
ційний аналіз за критерієм ρ-Спірмена, а також пошук розбіжностей
між контрастними підгрупами досліджуваних за критерієм кутового
перетворення φ*-Фішера. У дослідженні взяли участь 40 слюсарів із
ремонту й експлуатації газового устаткування та чотири їх керів-
ники. У результаті було виявлено зв’язок рівня оцінки ефективності
з рівнем задоволеності роботою і залученості у роботу. Такі чинники
задоволеності роботою, як характер роботи, заробітна платня, до-
даткові пільги, перспективи просування у кар’єрі, пов’язані з оцінкою
ефективності й, водночас, як виявилось, умови роботи, стосунки з ке-
рівництвом і колегами з нею не пов’язані.
Практичне застосування результатів дослідження полягає у їхній
потенційній цінності для менеджерів із персоналу та HR-відділів під-
приємств із метою пошуку співробітників, які краще підходять для
такої групи професій, а також із метою мотивації, підвищення задо-
воленості й ефективності вже працюючих фахівців.

Біографії авторів

Світлана Моцна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

студентка

Оксана Байєр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Zimnjaja, I. A. (2004). Kljuchevye kompetentnosti kak rezul’tativno-celevaja osnova kompetentnosnogo podhoda v obrazovanii. Avtorskaja versija [Key competencies as an effective target basis of a competence-based approach in education. Author’s version]. Moskva : Issledovatel’skij centr problem kachestva podgotovki specialistov [in Russian].

Maddi, S. (2005). Smysloobrazovanie v processe prinjatija reshenij [Meaning in the decision-making process]. Psihologicheskij zhurnal – Psychological Journal, 26 (6), 87–101. Moscow : IP RAN [in Russian].

Onufriieva, L. A. (2016). Тeoretyko-metodolohichni zasady profesiinoi zrilosti osobystosti fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii [Theoretical and methodological principles of professional maturity of socionomic specialist’s personality]. Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of Modern Psychology: Collection of Research Papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University and G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine, 31, 257–271. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Onufriieva, L. A. (2018). The theoretical and methodological analysis of Me-professional image as a component of future professionals’ Meconcept. Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of Modern Psychology: Collection of Research Papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University and G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the NAES of Ukraine, 39, 195–205. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian]. DOI 10.32626/2227-6246.2018-39.195-205.

Panok, V. H., & Chepelieva, N. V. (1999). Profesіinyi vіdbіr [Professional selection]. Osnovy praktychnoi psykholohіi – The fundamentals of applied psychology, 228–236. Kyiv : Lybіd [in Ukrainian].

Raven, Dzh. (2002). Kompetentnost’ v sovremennom obshchestve [Competence in modern society]. Moskva : Kogito-Centr [in Russian].

Statinova, N. P., & Radchenko, S. H. (2001). Etyka biznesu [Ethics of business]. Kyiv [in Ukrainian].

Shtepa, O. S. (2018). Holovni idei intentsionalnoi kontseptsii osobystisnoho samozdiisnennia [The Main Ideas of the Intentional Concept of Personality-Based Self-Realization]. Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovych prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ogiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of modern psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the NAES of Ukraine, 41, 442–461. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Kaap-Deeder, J., de Houwer, J., Hughes, S., Spruyt, A., & Vansteenkiste, M. (2018). The development and validation of an implicit measure of competence need satisfaction. Motivation and emotion, 42 (5), 615–637. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s11031-018-9685-3.

Mansfield, R. S. (1996). Building Competency Models: Approaches for HR Professionals. Human Resource Management, 35 (1), 7–18. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/91d6/2eceb2b4288bde92b46f4c58c9dc5bcf9827.pdf.

Ryff, C. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719–727.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-31

Як цитувати

Моцна, С., & Байєр, О. (2019). Особливості зв’язку між задоволеністю роботою та оцінкою ефективності представників групи професій «людина – техніка». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (43), 167–186. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-43.167-186