Уявлення науковців про розуміння дитини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-43.224-245

Ключові слова:

розуміння, стадії розуміння, типи розуміння вихователем особистості дитини, суб’єктивні чинники розуміння.

Анотація

У статті проаналізовано науково-психологічні підходи до тлумачен-
ня сутності поняття «розуміння»: психологічна герменевтика, когні-
тивний, логіко-семантичний, психосемантичний, психолінгвістичний,
суб’єктний, комунікативний. Установлено, що спільним для окреслених
підходів є визначення розуміння як процесу розкриття смислу та зміс-
ту певного явища, що супроводжується впевненістю людини у пра-
вильності власних висновків і зумовлено дією низки чинників, які впли-
вають на адекватність, повноту та глибину отриманої інформації.
Розуміння педагогом особистості дитини розглянуто у трьох
напрямках: розуміння як мета, розуміння як процес, розуміння як ре-
зультат. Визначено їх взаємозалежність і взаємозумовленість. Під-
креслено складність розуміння як процесу, що зумовлено дією низки
об’єктивних і суб’єктивних чинників. Розглянуто типологію розумін-
ня педагогом індивідуальних особливостей дитини. Установлено, що
оптимальним для взаємодії вихователя з дітьми є позиція власне ро-
зуміння, або розуміння-діалогу, за якої дорослий не тільки ставиться
до вихованця як до своєрідної складної індивідуальності з багатим вну-
трішнім світом, а й надає зворотну реакцію. Це створює атмосферу
довіри та підтримки, а також сприяє актуалізації внутрішнього по-
тенціалу дитини. Проаналізовано та схарактеризовано суб’єктивні
чинники, що впливають на розуміння вихователем особистості дити-
ни. Установлено, що багато чинників впливають на процес розуміння
як позитивно, так і негативно.
Автори дійшли висновку, що оптимальним для педагогічної діяль-
ності є суб’єкт-суб’єктний тип розуміння, за якого вихователь праг-
не до адекватного розкриття індивідуальних особливостей дитини,
визнаючи за нею право на неповторність, усіляко підтримує зусилля,
спрямовані на її самоствердження, самореалізацію, самовираження та
саморозвиток. Відтак, існує необхідність розробки психолого-педаго-
гічних технологій, спрямованих на формування у педагогів здатності
до адекватного розуміння особистості дитини.

Біографії авторів

Наталя Цибуляк, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

кандидат психологічних наук, доцент

Ганна Лопатіна, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Anan’ev, B. G. (2011). Chelovek kak predmet poznanija [Human as a subject of knowledge]. Sankt-Peterburg Piter [in Russian].

Beljakova, E. G. (2006). Ponimanie kak kategorija smysloorientirovannoj pedagogiki [Understanding as a category of meaning-oriented pedagogy]. Obrazovanie i nauka – Education and science, 6 (42), 21–28 [in Russian].

Bekh, І. D. (2008). Vyhovannia osobystostі [Personality upbringing]. Kyiv : Lybіd [in Ukrainian].

Bodalev, A. A. (1982). Vosprijatie i ponimanie cheloveka chelovekom [A human’s perception and understanding by a human]. Moskva : Izd-vo Mosk. un-ta [in Russian].

Brudnyj, A. A. (2005). Psihologicheskaja germenevika [Psychological hermeneutics]. Moskva : Labirint [in Russian].

Vygotskiy, L. S. (2015). Polnoe sobranie sochinenij. T. 2 [Complete collected works]. (Vol. 2). Moskva [in Russian].

Havrysh, N. (2016). Pedahohіka rozumіnnia: zapytuiete – vіdpovіdaiemo [Pedagogy of understanding: asking – we answer]. Vykhovatel-metodyst doshkіlnoho zakladu – Educator-methodist of preschool institution, 4, 4–8 [in Ukrainian].

Havrysh, N., & Lopatina, H. (2009). Pіznavalnі dіalohy z doshkіlnykamy [Cognitive dialogues with preschoolers]. Vykhovatel-metodyst doshkіlnoho zakladu – Educator-methodist of preschool institution, 2, 46–52 [in Ukrainian].

Gorelov, I. N. (2007). Neverbal’nye komponenty kommunikacii [Non-verbal communication components]. Moskva : Izd-vo LKI [in Russian].

Znakov, V. V. (2005). Psihologija ponimanija: problemy i perspektivy [The psychology of understanding: problems and prospects]. Moskva : In-t psihologii RAN [in Russian].

Kulachkivska, S. Ye., Humeniuk, H. V., Vovchyk-Blakytna, O. O., Ladyvir, S. O., Karabaieva, I. I., Pirozhenko, T. O., Pysarieva, O. V.,

Karasiova, K. V., & Soloviova, L. I. (2005). Indyvidualizatsiia vykhovannia v dytiachomu sadku: metodychni rekomendatsii [Personalization of education in kindergarten: guidelines]. Kyiv : Milenium [in Ukrainian].

Klypa, O. V. (1994). Ponimanie lichnosti rebenka znachimymi vzroslymi (roditeljami i vospitateljami) i ponimanie rebenkom sebja kak lichnosti [Understanding the child’s personality by significant adults (parents and teachers) and the child’s understanding of himself as a personality]. Candidate’s thesis. Moskva : RAO, Psihol. in-t [in Russian].

Kovalenko, A. B. (1999). Psykholohіia rozumіnnia [Psychology of understanding]. Kyiv : Geoprint [in Ukrainian].

Kolominskij, Ja. L., & Berezovin, N. A. (1997). Nekotorye pedagogicheskie problemy social’noj psihologii [Some pedagogical problems of social psychology]. Moskva : «Znanie» [in Russian].

Kondrat’eva, S. V. (1980). Ponimanie uchitelem lichnosti uchashchegosja [Understanding of the pupil’s personality by teacher]. Voprosy psihologii – Questions of psychology, 5, 143–148 [in Russian].

Korchak, Ja. (2014). Kak ljubit’ rebenka [How to love a child]. Moskva : AST, 2014 [in Russian].

Kuzmenko, V., & Tsybuliak, N. (2015). Sposterezhennia – kliuch do rozuminnia dytyny [Observation is the key to understanding the child]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education, 12, 7–13 [in Ukrainian].

Orban-Lembryk, L. E. (2003). Sotsіalna psykholohіia [Social Psychology]. Kyiv : Akademvydav [in Ukrainian].

Pіrozhenko, T. & Soloviova, L. (2016). Psykholohіchnyi aspekt pedahohіky rozumіnnia [Psychological aspect of pedagogy of understanding]. Vykhovatel-metodyst doshkіlnoho zakladu – Educator-methodist of preschool institution, 4, 4–8 [in Ukrainian].

Savchyn, M. V. (1996). Typy rozumіnnia vchytelem psykholohіi uchnia ta ikh proiavy u pedahohіchnіi vzaiemodіi [Types of teacher’s understanding of pupil’s psychology and their demonstration in pedagogical interaction]. Rіdna shkola – Native school, 1, 70–71 [in Ukrainian].

Dobbs, J., & Arnold, D. (2009) The Relationship Between Preschool Teachers’ Reports of Children’s Behavior and Their Behavior Toward Those Children. School Psychology, 24 (2), 95–105.

Liu, D., Gelman, S., & Wellman, H. (2007). Components of young children’s trait understanding: Behavior-to-trait inferences and trait-tobehavior predictions. Child Development, 78, 1543–1558.

Trawick-Smith, J., Dziurgot, T. (2011). ‘Good-fit’ teacher – child play interactions and the subsequent autonomous play of preschool children. Early Childhood Research Quarterly, 26, 110–123.

Tsai, Ch. (2015). Am I Interfering? Preschool Teacher Participation in Children Play. Universal Journal of Educational Research, 3 (12),

–1033.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-02

Як цитувати

Цибуляк, Н., & Лопатіна, Г. (2019). Уявлення науковців про розуміння дитини. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (43), 224–245. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-43.224-245