Концептуальні парадигми психологічної системи М. І. Демкова

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.72-97

Ключові слова:

виховання, гармонійний розвиток, детермінація, особистість, психологічна система, чинники.

Анотація

У статті представлено результати дослідження концептуальних парадигм психологічної системи М. І. Демкова. Здійснено теоретико-методологічний аналіз психологічної системи М. І. Демкова у контексті концептуальних парадигм гармонійного розвитку особистості та «духу навчання» в освітньому просторі. Репрезентовано реконструкцію концепції гармонійного розвитку особистості М. І. Демкова. Розкрито концептуальне бачення ученим сучасності гармонійного розвитку, його архітектоніки. Висвітлено квінтесенцію гармонійного розвитку як «суворо пропорційного формування розуму, виховання почуття і волі». Акцентовано на баченні М. І. Демковим виховуючого навчання як чинника гармонійного розвитку дитячої особистості. Констатовано, що М. І. Демков у царині дитячої психології дав об’ємну палітру онтогенетичного розвитку; в царині педагогічної психології він органічно розкрив сутнісні характеристики не лише засвоєння знань дитиною, а й становлення особистості у процесі учіння. Актуалізовано проблему попередження деструкції гармонійного розвитку й однобічності особистісного розвитку. З’ясовано стильові характеристики діяльності педагога у системі взаємодії «вчитель – учень», спрямовані на розвиток фасилітативної взаємодії. Акцентовано на тому, що М. І. Демков обстоював постулат внутрішньої детермінації навчальної діяль ності. Висвітлено концептуальне бачення М. І. Демковим проблеми «духу навчання» як органічної єдності особистісної та суспільної детермінації. З’ясовано вплив мегасистеми – суспільної, а також макросистеми – шкільного соціуму. Розкрито домінантність, за М. І. Демковим, стрижневого чинника «духу навчання» – особистості вчителя як констеляції високоморальності та високоосвіченості. Зафіксовано введення М. І. Демковим концептів – «морально-виховний елемент», «морально-виховне» у характеристику навчальної діяльності. Розкрито окреслений М. І. Демковим абрис еталонного образу вчителя. Виокремлено смислові й сенсотвірні спектри квінтесенції підходу М. І. Демкова у парадигмі «дух навчання». Здійснено екстраполяцію проблеми «духу навчання» у сучасний освітній простір.

Біографія автора

Марія Дригус, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати

Посилання

Bielkina, N. I. (1998). Osvitnia diialnist i pedahohichni pohliady M. I. Demkova (1859–1939) [Educational activity and pedagogical views of M. Demkov (1859–1939)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Nizhyn [in Ukrainian].

Demkov, M. I. (1894а). O garmonicheskom razvitii [On harmonious development]. Pedagogicheskij ezhenedel’nik. Izdanie zhurnala «Gimnazija» – Publication of the journal «Gimnaziia», 27, 209–212 [in

Russian].

Demkov, M. I. (1894b). O garmonicheskom razvitii [On harmonious development]. Pedagogicheskij ezhenedel’nik. Izdanie zhurnala «Gimnazija» – Publication of the journal «Gimnaziia», 28, 217–220 [in

Russian].

Demkov, M. I. (1894c). O garmonicheskom razvitii [On harmonious development]. Pedagogicheskij ezhenedel’nik. Izdanie zhurnala «Gimnazija» – Publication of the journal «Gimnaziia», 29, 225–227 [in

Russian].

Demkov, M. I. (1889). O samostojatel’nykh zanjatijah uchashchihsja (kvoprosu o vospitanii voli) [On independent work of pupils (to the question of will development)]. Gіmnazіja – Gimnaziia, 11, 600–613 [in Russian].

Demkov, M. I. (1893). O hode uroka i duhe obuchenija [On the classwork course and the spirit of learning]. Pedagogicheskij sbornik – Peda-

gogical collection, 8, 141–156 [in Russian].

Dryhus, M. T. (2006). Problemy vykhovannia voli u tvorchii spadshchyni M. I. Demkova [The issue of will development in the creative heritage of M. I. Demkov]. Filosofiia, sotsiolohiia, psykholohiia: Zbirnyk naukovykh prats – Philosophy, sociology, psychology : Collection of scientific works, 11–12, 92–97. Ivano-Frankivsk : VDV TsIT [in Ukrainian].

Dryhus, M. T. (2004). Psykholoho-pedahohichna systema vykhovannia u tvorchii spadshchyni M. I. Demkova [The psychological-pedagogical system of education in the creative heritage of M. I. Demkov]. S. D. Maksymenko (Eds.). Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii – Problems of general and pedagogical psychology: Collection of research papers of G. S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy Of Pedagogical Sciences of Ukraine, VI, Issue 4, 106–111. Kyiv [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D. (2006). Heneza zdiisnennia osobystosti [Genesis of personal realization]. Kyiv : Vydavnytstvo TOV «KMM» [in Ukrainian].

Olesnickij, M. (1887). Kurs pedagogiki [Lectures on pedagogy]. (Issue 2). Kiev [in Russian].

Pedagogicheskaja jentsiklopedija [Pedagogical Encyclopaedia]. (1929). (Vol. 1). Moskva [in Russian].

Kostiuk, S. H. (Eds.) (1963). Psykholohichna spadshchyna K. D. Ushynskoho [The psychological heritage of K. D. Ushynskyi]. Kyiv : Radianska shkola [in Ukrainian].

Rybalka, V. V. (2015). Teorii osobystosti u vitchyznianii filosofii, psykholohii i pedahohitsi [Theories of a personality in the national philosophy, psychology and pedagogy]. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Rozhdestvenskyi, Yu. T. (2012). Psykholohiia v Ukraini XVII – pochatku XIX st. (sproba rekonstruktsii ta systematyzatsii akademichnoi spadshchyny) [Psychology in Ukraine in the XVII – early XIX century (an attempt to reconstruction and systematization of the academic heritage)]. Uman : PP Zhovtyi [in Ukrainian].

Samoplavska, T. O. (2005). Demkov Mykhailo Ivanovych [Demkov Mykhailo Ivanovych]. O. V. Sukhomlynska (Ed.). Ukrainska pedahohika v personaliiakh – Ukrainian pedagogy in personalities (Vol. 2: XX century, pp. 129–135). Kyiv : Lybid [in Ukrainian].

Turban, V. V., Serdiuk, L. Z., Rozhdestvenskyi, Yu. T., Lettsev, V. M., Bilokon, I. V., Melnyk, O. A. et al. (2014). Stanovlennia psykholohichnoi dumky v Ukraini: providni idei ta istoriia rozvytku [Formation of psychological thought in Ukraine: leading ideas and history of development]. Kirovohrad : Imeks-LTD [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O. V. (Ed.) (2005a). Ukrainska pedahohika v personaliiakh [Ukrainian pedagogy in personalities] (Vol. 1: IХ–ХIX centuries). Kyiv : Lybid [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O. V. (Ed.) (2005b). Ukrainska pedahohika v personaliiakh [Ukrainian pedagogy in personalities] (Vol. 2: XX century). Kyiv : Lybid [in Ukrainian]

Horskyi, V. S., Tkachuk, M. L., Nichyk, V. M., Bilodid, V. D., Stratii, Ya. M., Lysyi, I. Ya. et al. (2002). Filosofska dumka v Ukraini [Philosophical thought in Ukraine]. Kyiv : Vyd-vo «Pulsary» [in Ukrainian].

Saugstad, P. (2001). Psykologins Historia. En introduktion i modern psykologi. Stockholm : Natur & Kultur.

Saugstad, P. (2009). Psykologiens historie (revidert utg.). Oslo : Gyldendal Akademisk.

Saugstad, P. (2018). A History of Modern Psychology. Cambridge University Press. Retrieved from htpps://doi:10.1017/9781316272442.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-29

Як цитувати

Дригус, М. (2019). Концептуальні парадигми психологічної системи М. І. Демкова. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (44), 72–97. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.72-97