Самоактуалізація як чинник формування готовності студентів філологічних спеціальностей до виконання професійної діяльності

Автор(и)

  • Ернест Івашкевич Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна https://orcid.org/0000-0001-7219-1086
  • Руслан Сімко Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна https://orcid.org/0000-0002-9147-9541

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.120-141

Ключові слова:

професійне становлення, культурологічний підхід, особистісно-професійна позиція індивіда, професійна компетентність, перекладацька свідомість, самооцінка професійної діяльності.

Анотація

У статті розглянуто професійне становлення майбутнього перекладача з позицій культурологічного підходу – як процес формування особистісно-професійної позиції індивіда з урахуванням усього різноманіття суб’єктивних і об’єктивних чинників, що передбачає реалізацію стратегій управління особистісними ресурсами, потрібними для здійснення професійної діяльності на фаховому рівні. Зазначено, що професійне становлення майбутнього перекладача також передбачає формування особистісно значущої позиції, яка розуміється нами як система домінуючих ціннісно-смислових ставлень фахівця до соціокультурного оточення, самого себе і своєї діяльності. За критерії професійного становлення майбутніх перекладачів було прийнято високий рівень готовності студентів до виконання перекладацької діяльності, високий рівень сформованості професійної компетентності та перекладацької свідомості тощо. Орієнтуючись на відповіді більшої частини викладачів, у статті зроблено висновок, що у студентів усіх закладів вищої освіти, які навчаються на факультетах іноземної філології, є можливості для становлення готовності до виконання професійної діяльності, а також про те, що всі викладачі готові створити індивідуальну для кожного студента атмосферу на заняттях. Отже, було виокремлено три групи викладачів за самооцінкою власної діяльності з огляду на їхнє бажання створити творчу атмосферу на заняттях. Це – педагоги з високим рівнем самооцінки власної професійної діяльності, ситуативною (середньою) та низькою самооцінкою. Зазначено, що представники першої групи намагаються максимальною мірою стимулювати самоактуалізацію студентів, їх готовність до самостійного виконання перекладацької діяльності (такі відповіді, як «намагаюсь стимулювати ініціативу студентів», «завжди є бажання працювати в атмосфері свободи професійної діяльності», «усі мої завдання передбачають більшою мірою аналітичну й творчу роботу, яка має виконуватись самостійно» тощо). Представники другої групи (із ситуативною самооцінкою) прагнуть до стимулювання студентів лише за умови наявності можливостей і неабиякої наполегливості з боку студентів (наприклад: «я заохочую бажання студентів працювати самостійно, але в цій навчальній групі вони індивідуально працювати не бажають» або «зміст дисципліни, яку я викладаю, – надзвичайно важкий, тому студенти просто не можуть працювати самостійно»). До третьої групи було віднесено викладачів із низьким рівнем самооцінки власної професійної діяльності. Для них характерні такі відповіді, як: «для індивідуалізації навчання досить мало часу», «навчальний курс не передбачає виконання самостійних творчих завдань», «студенти не здатні на це», «у навчальних планах самостійна робота займає окреме місце, години не входять до картки навчального навантаження».

Біографії авторів

Ернест Івашкевич, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

кандидат психологічних наук, викладач кафедри практики англійської мови, перекладач

Руслан Сімко, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

кандидат психологічних наук, старший викладач

Посилання

Bibler, V. S. (1997). Na granjah logiki kul’tury [On the verge of the logic of culture]. Moskva : Politizdat [in Russian].

Bitjanova, N. R. (1995). Psihologija lichnostnogo rosta [Psychology of personal growth]. Moskva : Mezhdunar. ped. akad. [in Russian].

Bondarenko, A. F. (1997). Psihologicheskaja pomoshch’: teorija i praktika [Psychological assistance: theory and practice]. Kiev : Ukrtehpres Retrieved from http://lib.mdpu.org.ua/load/psihologiya/bondarenko_psihologicheskaya_pomosch_teoriya_praktika.pdf [in Russian].

Varban, M. Ju. (1998). Refleksija professional’nogo stanovlenija v studencheskie gody [Reflection of the professional development in students’ years]. Candidate’s thesis. Samara [in Russian].

Zeer, E. F. (2008). Psihologija professij [Psychology of the professions]. Retrieved from https://studfiles.net/preview/1744899/ [in Russian].

Ivashkevych, E. Z. (2015). Sensytyvnist ta sotsialna uiava yak furkatsiini chynnyky stanovlennia sotsialnoho intelektu pedahoha [Sensitivity and social imagination as furractic factors in the process of the development of social intelligence of a teacher]. Osvita rehionu: Politolohiia. Psykholohiia. Komunikatsii. Ukrainskyi naukovyi zhurnal – Education in the region: Politics. Psychology. Communications. Ukrainian Scientific Journal, 1 (38), 118–124. Kyiv : Universytet «Ukraina» [in Ukrainian].

Kuhn, M., & McPartland, T. (2017). Test «Kto Ja?» [Test «Who am I?»]. Retrieved from https://vsetesti.ru/424 [in Russian].

Maksymenko, S. D. (2005). Rozvytok osobystosti – rozhortannia chy novoutvorennia? Vid samopiznannia – do svoiei profesii [The development of the personality – deployment or new formation? From self-knowledge – to his / her profession]. Shkilnyi svit. Psykholoh – School world. Psychologist, 1, 15–18 [in Ukrainian].

Mykhalchuk, N. O., & Prymachok, L. L. (2019). Teoretyko-metodolohichni zasady stanovlennia profesiinoi refleksii maibutnikh fakhivtsiv [Theoretical and methodological principles of the development of professional reflection of future specialists]. Suchasni problemy hermanskoho ta romanskoho movoznavstva: Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi zaochnoi konferentsii (15 liutoho 2019 r.) – Contemporary Problems of Germanic and Romanic Linguistics: Proceedings of the Fourth International Scientific and Practical Distance Conference. Рivne : RDHU. Retrieved from https://sites.google.com/view/pam-rshu [in Ukrainian].

Onufriieva, L. A. (2013). Formuvannia profesionalizmu i psykholohichna pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii [The development of professionalism and psychological training of future specialists of sociological professions]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina – Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. The series «Psychology», 1046 (51), 161–165. Kharkiv : Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Onufriieva, L. A. (2011). Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti vypusknykiv pedahohichnykh spetsialnostei VNZ do profesiinoi diialnosti [The development of psychological readiness of graduates of pedagogical specialties of higher educational institutions for professional activites]. Problemy suchasnoi psykholohii: zb. nauk. prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of Modern Psychology. Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 13, 185–195. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Poviakel, N. I. (2003). Kharakterystyka Ya-kontseptsii yak chynnyka produktyvnosti samorehuliatsii profesiinoho myslennia u vyrishenni konfliktiv [Characteristics of Me-concept as a factor of the productivity of self-regulation of professional thinking in the process of conflicts solving]. S. D. Maksymenko, L. M. Karamushka (Eds.). Aktualni problemy psykholohii. Sotsialna psykholohiia. Psykholohiia upravlinnia. Orhanizatsiina psykholohiia: Zbirnyk nauk. prats Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Actual problems of Psychology. Social Psychology. Psychology of Management. Organizational Psychology: Collection of research papers of G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine, 1, Ch. 10, 43–47. Kyiv : Millennium [in Ukrainian].

Slastenin, V. A. (1976). Formirovanie lichnosti uchitelja sovetskoj shkoly v processe professional’noj podgotovki [The development of a teacher’s personality of the Soviet school in the process of professional training]. Moskva : Prosveshchenie [in Russian].

Filonenko, M. M. (2016). Psykholohiia osobystisnoho stanovlennia maibutnoho likaria [Psychology of the personal development of a future doctor]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv : Іn-t psykholohii іmеnі H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Hawk, R. (2006). 40 issledovanij, kotorye potrjasli psihologiju [40 researches that rocked psychology]. Sankt-Peterburg : Prajm-Evroznak [in Russian].

Onufriieva, L. А. (2017). The Psychology of Professional Realization of a Future Specialist’s Personality: Theoretical and Methodological Aspect. Rzeszów : BonusLiber.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-25

Як цитувати

Івашкевич, Е., & Сімко, Р. (2019). Самоактуалізація як чинник формування готовності студентів філологічних спеціальностей до виконання професійної діяльності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (44), 120–141. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.120-141