Особистісні кореляти креативності у підлітковому віці

Автор(и)

  • Ірина Рудзевич Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна https://orcid.org/0000-0001-8694-7390
  • Алла Яцюрик Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне, Україна https://orcid.org/0000-0003-3933-8503

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.298-321

Ключові слова:

творчість, особистісні кореляти креативності, цілісність, синтетичність, свіжість, самостійність сприйняття, ерудиція, швидкість, гнучкість, оригінальність мислення, дивергентність мислення, інтуїція, вигадка, передбачення, фантазія, скептицизм, критичність

Анотація

У статті проаналізовано поняття «творчість» у наукових концепціях і теоріях. Окреслено зміст підходів щодо визначення сутності творчості. Виокремлено психологічні механізми, що стосуються діяльності підлітків із поетичними творами. Виходячи з результатів нашого дослідження, виокремлено особистісні кореляти креативності у підлітковому віці. До першої групи корелятів віднесені: цілісність, синтетичність, свіжість, самостійність сприйняття, спрямованість на розв’язання проблеми або завдання; висока чутливість до субсенсорних подразників, здатність сприймати неточності, відхилення, незвичайність і унікальність властивостей об’єкта; здатність помічати головне, бачити те, що ще навіть потенційно не виявилося; вміння у процесі сприйняття звільнятися від фіксованого настановлення. Друга група корелятів уміщує такі, як: неабияка ерудиція, зумовлена спрямованістю інтересів, і висока «забудькуватість» стосовно «звичайних» для життя фактів; здатність легко вловлювати головне і швидко забувати другорядне, здатність до створення асоціацій, неабияке запам’ятовування багатозначних ідей, підтекстів; особлива емоційність людини, яскравість і жвавість її уяви, незвичайність у сприйнятті об’єктів, високий ступінь фантастичності й образності (з віком спостерігається зрушення образної креативності у сферу абстрактної, наукової тощо); швидкість, гнучкість, оригінальність мислення, його дивергентність; інтуїція, вигадка, передбачення; фантазія, скептицизм, критичність, високий ступінь активності в мисленнєвій діяльності (для реалізації креативності потрібна інтелектуальна ініціатива, але сама по собі креативність зовсім не обов’язкова для здійснення інтелектуальної діяльності з простими об’єктами); висока емоційна збудливість, радість, пристрасність, наявність стенічних емоцій, прагнення до домінування, ризику, тяжіння до незалежності, порушення порядку, зняття почуття страху, фрустрації.  Третя група корелятів включає такі особистісні характеристики креативів, як: відхилення від шаблону в поведінці, оригінальність, ініціативність, завзятість, самовідданість, неабияка енергійність, винахідливість, прямота суджень, чесність, безпосередність, спритність, незалежність, лабільність, внутрішня зрілість, критичність, скептицизм, сміливість, мужність, упевненість у невизначеності та хаосі, здатність до алегоричності, метафоричності, двозначності, наголошення на значущості свого «Я», висока самооцінка, гордість; мотиваційні особливості креативів: прагнення до участі в процесі творчості, до ознайомлення з фактами і новою інформацією, до відкриттів, до встановлення закономірностей, узагальнень, до духовного зростання, до співпраці, до самовираження і самоствердження, захопленість змістом пізнавальної діяльності, здатність до аналізу і синтезу, бажання іноді подовгу залишатися на самоті, «заглиблюватись у свої думки», прагнення до розвитку естетичних почуттів.

Біографії авторів

Ірина Рудзевич, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

кандидат психологічних наук, доцент

Алла Яцюрик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Adamar, Zh. (1970). Issledovanie psihologii processa izobretenija v oblasti matematiki [Study of the psychology of the process of invention in the field of mathematics]. Moskva : Pedagogika [in Russian].

Weinzweig, P. (1990). Desjat’ zapovedej tvorcheskoj lichnosti [Ten Com-mandments of a Creative Person]. Moskva : Progress [in Russian].

Vashchenko, I. V., & Onufriieva, L. A. (2018). Kontseptualni mezhi poniattia kopinh-stratehii osobystosti u psykholohii [Conceptual boundaries of the concept of сoping strategies of personality in psychology]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovukh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 41, 228–239. Kamianets-Podilskyi : Aksioma. DOI 10.32626/2227-6246.2018-41.228–239 [in Ukrainian].

Wertheimer, M. (1987). Produktivnoe myshlenie [Productive thinking]. Moskva : Progress [in Russian].

Zhabickaja, L. G. (1971). Voobrazhenie v vosprijatii hudozhestvennoj literatury [Imagination in the perception of fiction]. Sovetskaja pedagogika – Soviet pedagogy, 10, 81–88 [in Russian].

Maslow, A. (1994). Samoaktualizacija lichnosti i obrazovanija [Self-actualization of a person and education]. Donetsk [in Russian].

Moljako, V. A. (2007). Tvorcheskaja konstruktologija (prolegomeny) [Creative constructology (prolegomena)]. Kiev : «Osvita Ukrainy» [in Russian].

Mykhalchuk, N. O., & Ivashkevych, E. E. (2012). Spetsyfika transformatsii obrazu kentavra v odnoimennomu romani Dzhona Apdaika [The specificity of transformation of the image of the Centaur in the novel written by John Updike]. Aktualni problemy filolohii ta metodyky vykladannia humanitarnykh dystsyplin: Zb. nauk. prats «Naukovi zapysky RDHU» – Scientific notes of RSUH: Actual problems of philology and teaching methods of the humanities. Rivne : RDHU, 3–9 [in Ukrainian].

Mykhalchuk, N. O., & Ivashkevych, E. Z. (2013). Tekstualna ochevydnist i opovidna struktura romanu «Nichni okhorontsi» Alana Mura ta Deiva Hibbonsa [The textual evidence and narrative structure of the novel «Watchmen» by Alan Moore and Dave Gibbons]. Aktualni problemy filolohii ta metodyky vykladannia humanitarnykh dystsyplin: Zb. nauk. prats «Naukovi zapysky RDHU» – Scientific notes of RSUH: Actual problems of philology and teaching methods of the humanities. Rivne : RDHU, 76–83 [in Ukrainian].

Mykhalchuk, N. O. (2007). Rol mekhanizmu prohnozuvannia v rozuminni shkoliaramy literaturnykh tvoriv na urokakh anhliiskoi movy [The role of the mechanism of prediction in understanding fiction by students at the English lessons]. S. D. Maksymenko (Ed.). Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy «Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii» – Collection of research papers of G.S. Kostiuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine «Problems of general and pedagogical psychology», 9, 3, 266–274. Kyiv : HNOZIS [in Ukrainian].

Onufriieva, L. A. (2014). Professional self-appraisal at the professional formation of future socionomic specialists’ personality. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii: Zb. nauk. prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of the Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine, 26, 456–467. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Rogers, C. (1990). Tvorchestvo kak usilenie sebja [Creativity as an enhancement of oneself]. Voprosy psihologii – Questions on psychology, 1, 134–168 [in Russian].

Shchedrovickij, G. P. (1974). Kommunikacija, dejatel’nost’, refleksija. Issledovanie reche-myslitel’noj dejatel’nosti [Communication, activity, reflection. The study of speech and thought activity]. Alma-Ata, 19–28 [in Russian].

Yatsiuryk, A. O. (2014). Psykholohichni chynnyky rozvytku kreatyvnosti pidlitkiv v diialnosti z chytannia poetychnykh tvoriv [Psychological factors of the development of teenagers’ creativity in the activity of reading poetry]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv : Instytut psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Barron, F. (1969). Creative person and creative process. Holt : Rinehart and Winston.

Gruber, H. (1988). Inching our way up Mount Olympus: the evolving systems approach to creative thinking. In ed. R. Sternberg: The nature of creativity. Cambridge.

Guilford, J. P. (1967). Measurement of creativity. Exploration in creativity. New-York.

Kubie, L. S. (1958). Neurotic distortion of the creative process. University of Kansas Press.

May, R. (1975). The courage to create. New-York.

Mednich, S. A. (1969). The associative basis of the creative process. Psychological Review, 2, 220–232.

Rose, G. (1992). The power of form: A psychoanalytic approach to aesthetic form. Madison : International University Press.

Starkweather, E. K. (1976). Creativity research instruments designed for use with preschool children. Assessing creative growth: the 1-st test-book. A. M. Biondi, S. J. Parties (Eds.). Buffalo, New-York : Creative Education Foundation.

Stokes, P. (1994). Creativity and psychopathology. British Journal of Psychiatry, 165, 555–556.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-30

Як цитувати

Рудзевич, І., & Яцюрик, А. (2019). Особистісні кореляти креативності у підлітковому віці. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (44), 298–321. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.298-321