Особливості розвитку рефлексивності залежно від особистісної ефективності учнів

Автор(и)

  • Ірина Яворська-Вєтрова Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6509-930X

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.368-394

Ключові слова:

рефлексія, рефлексивність, особистісна ефективність, інтрапсихічна рефлексія, інтерпсихічна рефлексія, психологічний механізм

Анотація

У статті розглянуто проблему рефлексії як детермінуючого чинника становлення особистості, що забезпечує успіх діяльності, й рефлексивності як механізму становлення особистісної ефективності. Рефлексія визначається як інтегративна властивість і механізм, що дає змогу особистості усвідомити й оцінити свої суб’єктні якості, проаналізувати власне «Я» та на основі особистісно-смислової оцінки своїх потенційних можливостей поставити нові цілі й співставно з ними адекватно коригувати уявлення про себе і свої ставлення до оточуючих. Висвітлено сучасні метакогнітивістичні трактування рефлексії як переосмислення змісту свідомості, що має регулюючі функції. Проаналізовано дані експериментального дослідження типів рефлексивності, а також властивостей рефлексивності за критерієм спрямованості (інтра- й інтерпсихічна) в учнів різних за ефективніс-тю груп на межі переходу від молодшого шкільного до підліткового віку. Констатовано, що учні з високою особистісною ефективністю у стабільні, «некритичні» періоди шкільного життя демонструють достатньо успішне оволодіння здатністю до самоаналізу, саморозуміння, осмислення себе і своїх ставлень з оточуючими. Водночас з’ясовано, що перехідні періоди (від початкової до основної школи, від молодшого шкільного до молодшого підліткового віку) та періоди адаптації викликають деструктивні тенденції, певне «блокування», зниження темпів розвитку рефлексивності, особливо у групах школярів із низькою ефективністю. Доведено, що інтрапсихічна рефлексія у школярів від 3-го до 6-го класу розвивається більш інтенсивно і конструктивно, ніж інтерпсихічна. Така загальна тенденція спостерігається як у групах учнів із низькою, так і з високою особистісною ефективністю. Показано, що розвиток інтерпсихічної рефлексії інтенсифікується на межі переходу до підліткового віку, про що свідчить збільшення кількості показників середнього і вищого від середнього рівнів цього типу рефлексії, особливо у групах середньо- та високоефективних учнів.

Біографія автора

Ірина Яворська-Вєтрова, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати

Посилання

Anisimova, O. M. (2013). Samoponimanie – vazhnejshij aspekt sub’ektnosti [Self-understanding is the most important aspect of subjectivity]. A. L. Zhuravlev, E. A. Sergienko (Eds.). Chelovek, sub’ekt, lichnost’ v sovremennoj psihologii – Person, subject, personality in modern psychology: Proceedings of the International Conference dedicated to the 80th anniversary of A. V. Brushlinsky, 2, 121–124. Moskva : Izd-vo IP RAN [in Russian].

Hulias, I. A. (2018). Zhyttievyi uspikh yak sotsialno-psykholohichnyi fenomen [Life success as a socio-psychological phenomenon]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovukh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of modern psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine, 42, 69–78. Kamianets-Podilskyi : Aksioma. DOI 10.32626/2227-6246.2018-41.69-78 [in Ukrainian].

Dryhus, M. T. (2017). Kontseptualni paradyhmy samoefektyvnosti osobystosti [Conceptual paradigms of self-efficacy of personality]. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovukh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Actual problems of psychology: Collection of research papers of G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine, 23, XVII, 88–97. Kyiv : Vydavnytstvo «Feniks» [in Ukrainian].

Zaika, Ye. V., & Zimovin, O. I. (2014). Refleksyvnist osobystosti yak predmet psykholohichnoho piznannia [Reflexivity of the personality as an object of psychological knowledge]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and Society, 2, 90–97 [in Ukrainian].

Ivashkevych, Е., & Onufriieva, L. (2018). Social Intelligence in the Paradigm of Cognitive Psychology: the Results of Study. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovukh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of modern psychology: Collection of the research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine, 42, 50–69. Kamianets-Podilskyi : Aksioma. DOI 10.32626/2227-6246.2018-42.50-69.

Ilina, Yu. M. (2009). Naukovyi ohliad problematyky uspikhu ta uspishnosti [Scientific review of the problems of success and successful]. S. D. Maksymenko, M. L. Smulson (Eds.). Aktualni problemy psykholohii: Psykholohichna teoriia i tekhnolohiia navchannia – Actual problems of psychology: Psyhological Theory and Learning Technology, 8, 6, 98–112. Kyiv : Vydavnytstvo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Karpov, A. V. (2013). Zakonomernosti organizacii metakognitivnyh i metareguljativnyh processov v strukture refleksii [Patterns of the organization of metacognitive and metaregulative processes in the structure of reflexion]. A. L. Zhuravlev, E. A. Sergienko (Eds.). Chelovek, sub’ekt, lichnost’ v sovremennoj psihologii – Person, subject, personality in modern psychology: Proceedings of the International Conference dedicated to the 80th anniversary of A. V. Brushlinsky, 2, 169–173. Moskva : Izd-vo IP RAN [in Russian].

Karpov, A. V., & Skitjaeva, I. M. (2002). Psihologija refleksii [Psychology of Reflexion]. Moskva – Jaroslavl’ : Avers Press [in Russian].

Kondratenko, L. O. (2017). Psykholohiia pervynnoi shkilnoi neuspishnosti [Psychology of primary school failure]. Chernihiv : Desna Polihraf [in Ukrainian].

Leont‘ev, D. A. (2009). Refleksija kak predposylka samodeterminacii [Reflexion as a prerequisite for self-determination]. A. L. Zhuravlev (Ed.). Psihologija cheloveka v sovremennom mire: materialy Vserossijskoj jubilejnoj nauchnoj konferencii, posvjashchennoj 120-letiju so dnja rozhdenija S. L. Rubinshtejna – Human psychology in the modern world: Proceedings of the All-Russian jubilee scientific conference dedicated to the 120th anniversary of the birth of S. L. Rubinstein, 2, 40–49. Moskva : Izd-vo IP RAN [in Russian].

Litvinov, A. V., & Ivolina, T. V. (2013). Metakognicija: ponjatie, struktura, svjaz’ s intellektual’nymi kognitivnymi sposobnostjami [Metacognition: Concept, structure, association with intellect and cognitive processes]. Sovremennaja zarubezhnaja psihologija – Modern foreign psychology, 3, 59–70. Retrieved from http://psychlib.ru/mgppu/periodica/SZP032013/szp-0591.htm#$p59 [in Russian].

Maksymenko, S. D. (2006). Heneza zdiisnennia osobystosti [Genesis of Personality]. Kyiv : Vydavnytstvo TOV «KMM» [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D. (2018). Mekhanizmy rozvytku osobystosti [Mechanisms of personality development]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovukh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of modern psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine, 40, 7–23. Kamianets-Podilskyi : Aksioma. DOI 10.32626/2227-6246.2018-40.7-23 [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D. (2011). Psykholohichni mekhanizmy stanovlennia ta zdiisnennia osobystosti [Psychological mechanisms of the formation and implementation of personality]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovukh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of modern psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kos tiuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine, 11, 3–11. Kamia nets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Musiiaka, N. I. (2018). Rozvytok tvorchoho myslennia yak osobystisnoi determinanty navchalnykh dosiahnen molodshykh shkoliariv [Development of creative thinking as a personal determinant of primary schoolchildren’s educational achievements]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovukh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of modern psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine, 41, 205–217. Kamianets-Podilskyi : Aksioma. DOI 10.32626/2227-6246.2018-41.205-217 [in Ukrainian].

Ball, H. O., Dryhus, M. T., Musiiaka, N. I., & Yavorska-Vietrova, I. V. (2015). Stanovlennia osobystisnoi efektyvnosti uchniv v ontohenetychnomu vymiri [Formation of personal effectiveness of students in the ontogenetic dimension]. M. T. Dryhus (Ed.). Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Tatenko, V. O. (2005). Subiektno-vchynkova tradytsiia v reformuvanni osvity [Subjective-action paradigm in reforming education]. S. D. Maksymenko (Ed.). Teoretyko-metodolohichni problemy rozvytku osobystosti v systemi neperervnoi osvity: Materialy metodolohichnoho seminaru APN Ukrainy – Theoretical and methodological problems of personality development in the system of continuous education: Proceedings of the methodological seminar of the AES of Ukraine, 248–256. Kyiv [in Ukrainian].

Fenina, O. Ya. (2017). Problema refleksii ta reflektyvnosti osobystosti u stanovlenni profesiinoho samomenedzhmentu [The problem of reflexion and reflectiveness of personality in the development of professional self-management]. Psykholohiia: realnist i perspektyvy: Zbirnyk naukovukh prats RDHU – Psychology: Reality and Prospects: Collection of research papers of RDNU, 8, 286–291 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2017). Svidomist yak peredumova psykholohichnoho piznannia i profesiinoho metodolohuvannia [Consciousness as a prerequisite for psychological knowledge and professional methodology]. Nauka i osvita. Psykholohiia – Science and education. Psychology, 3, 5–10. DOI http://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-3-1 [in Ukrainian].

Karelin, A. (Ed.). (1997). Jenciklopedija psihologicheskih testov: Obshchenie, liderstvo, mezhlichnostnye otnoshenija [Encyclopedia of psychological tests: Communication, leadership, interpersonal relations]. Moskva : AST [in Russian].

Forrest, M. E. S. (2008). On becoming a critically reflective practitioner. Health Information and Libraries Journal, 25, Issue 3, 229–232. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2008.00787.x.

Hacker, D. J., Bol, K., & Keener, M. C. (2008). Metacognition in Education: A Focus on Calibration. Handbook of Memory and Metacognition. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associated.

Larrivee, B. (2000). Transforming teaching practice: becoming the critically reflective teacher. Reflective Practice, 1, 293–307.

Moon, J. (2004). Reflection in Learning and Professional Development: Theory and Practice. London and New York : Routledge Falmer.

Vachon, B., & LeBlanc, J. (2011). Effectiveness of past and current critical incident analysis on reflective learning and practice change. Medical Education, 45, Issue 9, 894–904. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2011.04042x.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-31

Як цитувати

Яворська-Вєтрова, І. (2019). Особливості розвитку рефлексивності залежно від особистісної ефективності учнів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (44), 368–394. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.368-394