Визначення психологічної готовності майбутніх матерів до виконання батьківських обов’язків

Автор(и)

  • Наталія Гевчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4067-0311
  • Наталія Жиляк Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3772-6687

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.60-78

Ключові слова:

сім’я, сімейне життя, батьківські обов’язки, материнство, показники готовності майбутніх матерів до виконання батьківських обов’язків.

Анотація

У статті представлено результати експериментального досліджен-
ня психологічної готовності майбутніх матерів до виконання бать-
ківських обов’язків. Описано основні етапи експерименту: конста-
тувальний (визначення готовності майбутніх матерів до виконання
батьківських обов’язків), формувальний (розробка та впровадження
соціально­профілактичної програми «Я – майбутня мама!»), контр-
ольний зріз (повторне оцінювання готовності майбутніх матерів до
виконання батьківських обов’язків із використанням комплексу діаг­
ностичних методик із метою виявлення сформованості когнітивно-
го, емоційно­мотиваційного, соціально­економічного показників). Оха-
рактеризовано три основні показники готовності майбутніх матерів
до виконання батьківських обов’язків і визначено критерії до кожного
з них: когнітивний (знання про сім’ю, способи і принципи її створення;
уявлення про правила її ефективного функціонування; сформованість 

знань, що є визначальними у розумінні сутності соціальної ролі матері
й набувають відображення у певних судженнях, уявленнях; розуміння
соціальної значущості сім’ї; потреба розвитку якостей, необхідних для
успішного виконання ролі матері), емоційно­мотиваційний (емоційно­
позитивне ставлення до сім’ї; мотивація на її створення; оцінка норм
і правил ефективної життєдіяльності сім’ї; установка на поглиблен-
ня знань, умінь і навичок, емоційно­позитивне ставлення до материн-
ства; мотивація на народження дитини; сформованість ціннісних орі-
єнтацій), соціально­економічний (достатній матеріальний дохід сім’ї;
наявність місця роботи; підтримка рідних; наявність власного житла
або належних умов проживання у наявному помешканні; позитивна
модель сім’ї та батьківської поведінки; настанова на материнство
та прихильність до дитини; виховний потенціал жінки). Розроблено
авторську анкету «Моє ставлення до батьківства та сімейного жит-
тя», що містить 17 запитань, побудованих відповідно до визначених
нами показників. Підкреслено важливість упровадження в практику
Кам’янець­Подільського консультаційного пункту Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді у жіночій консультації соціально­про-
філактичної програми «Я – майбутня мама!». Визначено перспективні
та пріоритетні напрями подальших досліджень у сфері соціальної ро-
боти з жінками та сім’ями, які мають ризик відмови від дитини.

Біографії авторів

Наталія Гевчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

Наталія Жиляк, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної та практичної психології

Посилання

Bezpalko, O. V. (2006). Systemnyi pidkhid do orhanizatsii sotsialno-pedahohichnoi roboty z ditmy ta uchnivskoiu moloddiu v terytorialnii hromadi [System approach to the organization of social pedagogical work with children and students in the territorial community]. Sotsialna pedahohika: teoriia ta praktyka – Social pedagogy: theory and practice, 3, 46–54 [in Ukrainian].

Hevchuk, N. S., & Borshuliak, N. V. (2018). Osoblyvosti roboty fakhivtsia sotsialnoi sfery iz zhinkamy, shcho maiut ryzyk vidmovy vid dytyny [Special aspects of the work of a specialist of social services with women who are at risk of abandoning a child]. L. P. Melnyk, V. I. Spivak (Eds.). Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohienka – Collection of the Research Papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, Issue XXX, 66–76. Kamianets-Podilskyi : Medobory [in Ukrainian].

Dziubenko, O. (2018). Henderni vidminnosti v uiavlenniakh pro simeine zhyttia u studentiv iz povnykh ta rozluchenykh rodyn [Gender differences in perceptions on family life of students from full and divorced families]. Nauka i osvita – Science and Education, 3, 92–98. DOI https://doi.org/10.24195/2414-4665-2018-3-12 [in Ukrainian].

Kononchuk, A. I. (2015). Doslidzhennia hotovnosti molodykh zhinok do materynstva: sotsialno-pedahohichni aspekty [The Study of Young Women’s Readiness for Motherhood: Social and Pedagogical Aspects]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 8 (52), 348–354 [in Ukrainian].

Kravchenko, K. V. (2015). Pro vplyv osobystіsnoi zrіlostі podruzhzhia na stavlennia do dytyny [About the influence of the matrimony of the spouses on the attitude towards the child]. Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of Modern Psychology. Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 29, 309–318. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Laktionova, H. M. (2004). Usvidomlene batkivstvo yak umova povnotsinnoho rozvytku dytyny [Conscious paternity as a condition for full child development]. Kyiv [in Ukrainian].

Leshchenko, O. H. (2010). Sotsialno-pedahohichni umovy formuvannia vidpovidalnoho stavlennia do batkivstva u molodoho podruzhzhia [Social and pedagogical conditions for the formation of responsible attitude towards paternity in a young couple]. Extended abstract of candidate’s thesis. Luhansk : LNU imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].

Lukashchuk-Fedyk, S. V. (2016). Metodolohiia statevoho vykhovannia studentskoi molodi: z dosvidu roboty BF «Dukhovnyi rozvytok i myloserdia». [Methodology of sexual education of young students: from the experience of the Charitable Foundation «Spiritual development and mercy»]. Proceedings of International Scientific-Practical Conference: Actual questions and problems of development of social sciences, (pp. 181–184). Kielce : Holy Cross University [in Ukrainian].

Mangeli, M., Rayyani, M., Cheraghi, M. A., & Tirgari, B. (2018). Iranian mothers’ experiences of the outcomes of early motherhood: A qualitative study. Social work in public health, 33 (3), 163–172. Retrieved from doi.org/10.1080/19371918.2018.1425648.

Miller, C. L., Miceli, P. J., Whitman, T. L., & Borkowski, J. G. (1996). Cognitive readiness to parent and intellectual-emotional development in children of adolescent mothers. Developmental Psychology, 32 (3), 533–541. Retrieved from doi.org/10.1037//0012-1649.32.3.533.

Yookyong, Lee (2009). Early motherhood and harsh parenting: The role of human, social, and cultural capital. Child Abuse & Neglect, 33, Issue 9, 625–637. Retrieved from doi.org/10.1016/S0145-2134(09)00205-1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-13

Як цитувати

Гевчук, Н., & Жиляк, Н. (2019). Визначення психологічної готовності майбутніх матерів до виконання батьківських обов’язків. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (45), 60–78. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.60-78