Самоставлення як психологічний компонент особистісного розвитку сучасного підлітка

Автор(и)

  • Наталія Дмитріюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8739-7965
  • Наталія Кордунова Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8739-7965

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.128-151

Ключові слова:

особистість, самоставлення, особистісний розвиток, підліток, самооцінка, саморозвиток, позитивне ставлення, збалансованість психічного розвитку.

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження пробле-
ми самоставлення як психологічного компонента особистісного роз-
витку сучасного підлітка. Охарактеризовано основні особливості та
передумови розвитку самоставлення. З’ясовано, що внутрішній досвід
людини наповнює внутрішня картина уявлень особистості про себе, що
необхідно для якісного її існування у середовищі, власне, це і наповнює її
зовнішній досвід. Доведено, що проблема підліткового самоставлення
заслуговує особливої уваги, оскільки неадекватне прийняття власної
особистості, саме у цей віковий період, може негативно позначитися
на особистісному розвитку молодої людини. Виявлено, що у більшості
досліджуваних підлітків переважає адекватний рівень розвитку само-
ставлення. Доведено, що у підлітковому віці у розвитку самоставлен-
ня відбуваються суттєві зміни. Обґрунтовано, що особливістю під-
літкового віку є формування самостійних уявлень про самого себе і про
навколишніх. Емпірично підтверджено, що підлітки загалом прийма-
ють власну особистість і досить адекватно ставляться до себе. У них
спостерігається неабиякий інтерес до себе, бажання пізнати себе та
вдосконалитися. Показано, що саморозвиток у підлітковому віці від-
бувається на тлі прийняття себе і цілісного позитивного ставлення
до себе. Виявлено підлітків, які схильні приписувати відповідальність
за всі події зовнішнім чинникам. Показано, що це призводить до роз-
витку почуття нерозуміння себе, неприйняття, що порушує процеси
збалансованості психічного розвитку, провокує внутрішні конфлікти
особистості. Емпірично виявлено, що самоставлення підлітків зале-
жить від ставлення до них дорослих, перш за все, батьків. З’ясовано,
що підліток засвоює цінності, параметри оцінок і самооцінок, за якими
його оцінюють батьки та за якими він починає оцінювати себе сам, а
також образ себе, який володіє або не володіє тими чи іншими якостя-
ми і рисами. Показано, що слабкі прояви позитивного ставлення дорос-
лих зменшують потребу підлітків у позитивному прийнятті власної
особистості. Доведено важливість дорослих у розумінні та прийнятті 

підлітків такими, якими вони є, враховуючи їх досягнення та помилки.
Діагностовано прояви заниженої самооцінки та недостатньо обґрун-
тованого уявлення про власні риси. Усе це створює ситуацію нерозумін-
ня себе та детермінує потребу в особистісних самозмінах. Формуван-
ня позитивного ставлення підлітків до себе передбачає можливість
відчувати особистісний комфорт, почуття гордості, власної гідності,
поваги. Становлення власного «Я», саморозвиток відбуваються на тлі
прийняття себе і цілісного позитивного ставлення до себе.

Біографії авторів

Наталія Дмитріюк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

кандидат психологічних наук, доцент

Наталія Кордунова, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Anan’ev, B. G. (1980). Izbrannye psihologicheskie trudy [Selected psychological works]. (Vol. 1). Moskva : Pedagogika [in Russian].

Bozhovich, L. I. (1968). Lichnost’ i eje formirovanie v detskom vozraste [Personality and its formation in childhood]. Moskva : Prosveshchenie [in Russian].

Hniezdylova, M. U. (2002). Spіlkuvannia ta povedіnka pіdlіtkіv [Com-munication and behavior of adolescents]. Psykholoh – Psychologist, 38–39, 42–45 [in Ukrainian].

Holdshtein, A. (2003). Trenіnh umіn spіlkuvannia: yak dopomohty problemnym pіdlіtkam [Training of communication skills: how to help problem teens]. Kyiv : Lybіd [in Ukrainian].

Horbatykh, V. V. (2010). Samostavlennia osobystostі yak emotsіinyi komponent samosvіdomostі [Self-attitude as an emotional component of self-consciousness]. Vіsnik Zaporіzkoho natsіonalnoho unіversytetu. Seriia «Pedahohіchnі nauky» – Newsletter of Zaporizhzhia National University. «Pedagogical Sciences», 2 (13), 48–52 [in Ukrainian].

Dryhus, M. T. (2016). Problema osobystisnoi efektyvnosti u konteksti naukovoi spadshchyny H. S. Kostiuka [The issue of personal efficiency in the context of scientific heritage of G. S. Kostiuk]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 33, 148–161. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Jerikson, Je. (1996). Identichnost’: junost’ i krizis [Identity: youth and crisis]. Moskva : Progress [in Russian].

Kozub, Ya. V. (2016). Spetsyfika stavlennia do navchannia u vstyhaiuchykh ta nevstyhaiuchykh studentiv z dominuvanniam riznykh vydiv motyvatsii dosiahnennia [Specifics of the high and low level academic progress students’ attitude to the learning with domination of differ ent types of achievement motivation]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 32, 218–234. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Kon, I. S. (1989). Roditeli i deti [Parents and children]. Moskva : Prosveshchenie [in Russian].

Kolyshko, A. M. (2004). Psihologija samootnoshenija [Psychology of self-relationship]. Grodno [in Russian].

Kolodiazhna, A. V. (2012). Vzaiemozviazok komponentіv samostavlennia z emotsіinymy vlastyvostiamy osobystostі zalezhno vіd yii tvorchykh proiavіv [Interconnection of components of self-attitude with emotional properties of a personality depending on its creative manifestations]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D. (2006). Geneza rozvytku osobystosti [Genesis of personality development]. Kyiv : TOV «KMM» [in Ukrainian].

Makushina, O. P. (2006). Metody psihologicheskogo izuchenija deviantnogo povedenija [Methods of psychological study of deviant behavior]. Voronezh : Juniti-dana [in Russian].

Matsevko, N. (2010). Fenomen samostavlennia v psykholohіi [The phenomenon of self-attitude in psychology]. Psykholohіia osobystostі – Psychology of personality, 1, 202–210 [in Ukrainian].

Moskalenko, V. V. (2013). Sotsializatsiia osobystosti [Socialization of personality]. Kyiv : Feniks [in Ukrainian].

Mjasishchev, V. N. (1998). Psihologija otnoshenij: izbr. psihol. trudy [Psychology of Relationships: Selected Psychological Works]. Voronezh : In-t prakt. psihologii [in Russian].

Pavelkiv, R. V. (2015). Vikova psykholohiia [Age-related psychology].

Kyiv : Kondor [in Ukrainian].

Petrovskij, A. V., & Jaroshevskij, M. G. (2003). Teoreticheskaja psihologija [Theoretical psychology]. Moskva : Akademija [in Russian].

Prakhova, S. A. (2016). Rol іndyvіdualno-typolohіchnykh ta sotsіalno-psykholohіchnykh chynnykіv u determіnatsіi frustratsіinykh stanіv uchnіv rіznykh vіkovykh hrup [The role of individual typological and socio-psychological factors in determining the frustration of students of different age groups]. Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of modern psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 32, 454–464. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Boryshevskyi, M. Y. (Ed.). (2006). Psykholohіchnі zakonomіrnostі rozvytku hromadianskoi spriamovanostі osobystostі [Psychological regularities of the development of the civic orientation of the personality]. Kyiv : Mіlenіum [in Ukrainian].

Rajgorodskij, D. Ja. (2000). Psihologija samosoznanija [Psychology of self-consciousness]. Samara : Izd. dom «Bahrah-M» [in Russian].

Titarenko, T. M. (2001). Samootnoshenie. Psihologija lichnosti [Self-relationship. Psychology of Personality]. Kyiv : Ruta [in Ukrainian].

Frejd, A. (2004). Vvedenie v detskij psihoanaliz. Norma i patologija detskogo razvitija. «Ja» i mehanizmy zashchit [Introduction to child psychoanalysis. Norm and pathology of child development. «I» and defense mechanisms]. Minsk : OOO «Popurri» [in Russian].

Chamata, P. R. (1965). Samosvіdomіst ta yii rozvytok u dіtei [Self-consciousness and its development in children]. Kyiv : Nauka [in Ukrainian].

Chudnovskij, V. E. (2006). Stanovlenie lichnosti i problema smysla zhizni [The formation of the personality and the problem of the meaning of life]. Voronezh [in Russian].

Cohen, A. K, & Chaffee, B. W. (2013). The relationship between adolescents’ civic knowledge, civic attitude, and civic behavior and their self-reported future likelihood of voting. Education, Citizenship and Social Justice, 8 (1), 43–57.

Hart, D., Richardson, C., & Wilkenfeld, B. (2011). Civic Identity. Hand-book of Identity. Theory and Research.

Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of personality and social psychology, 3 (5), 551–558.

Taljunaite, M. (2013). From ethnic and civil identity towards state identity. Philosophy-Sociology, 24 (4), 187–192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-14

Як цитувати

Дмитріюк, Н., & Кордунова, Н. (2019). Самоставлення як психологічний компонент особистісного розвитку сучасного підлітка. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (45), 128–151. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.128-151